Slottsguiden.info

Jag heter Nina Ringbom och skriver om slott, palats & borgar i Europa.
Hedenlunda - Sverige (10 augusti 2018)
Första gången Hedenlunda omtalas i skrift är i ett brev som är daterat 8 september 1336 då gården på latin kallas för Hendenlundum. Då namges också för första gången ägaren som hette Karolus in Hendenlundum, som troligen var en av traktens stormän. Läs mer
Björnstorp - Sverige (6 augusti 2018)
Där slottet ligger idag fanns det redan på 1500-talet en sätesgård. På platsen fanns då också en by med flera gårdar som tillhörde den danske kungen. Under det nordiska sjuårskriget (1563-1570) hjälpte den svenska hövitsmannen Mickel Göing (Gyding)... Läs mer
Celle - Tyskland (5 augusti 2018)
På platsen har det funnits ett befäst torn som uppfördes redan på 980-talet för att bevaka floden Aller. 1292 byggdes tornet ut av Otto II av Braunschweig-Lüneburg (kallad Otto den stränga). Källarvalvet och de nedre våningarna av klocktornet från denna byggnad finns där än i dag... Läs mer
Heeswijk - Nederländerna (2 augusti 2018)
Heeswijk slott ligger väst om staden Heeswijk-Dinther i Nordbrabant, Nederländerna. Omkring år 1080 beslöt sig invånarna i den närliggande byn att bygga en fästning där Heeswijk nu ligger, för att försvara sig vid eventuella anfall. Greve Almericus av Heeswijk var slottets... Läs mer
Helmond - Nederländerna (2 augusti 2018)
Slottet Helmond (kasteel Helmond) ligger i staden Helmond i provinsen Nordbrabant i Nederländerna. Jag har hittat flera olika årtal om när slottet ska ha börjat uppföras, har hittat både 1325, 1350 och 1402. Har också hittat att den som uppförde slottet ska ha hetat Jan...Läs mer
Schwerin - Tyskland (7 juli 2018)
Schwerins slott ligger i staden Schwerin i den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern, drygt 11 mil öst om Hamburg. Det har funnits byggnader på den här platsen sedan 900-talet men det nuvarande slottet började uppföras av Fredrik Frans II av... Läs mer
Ahrensburg - Tyskland (7 juli 2018)
Ahrensburgs slott ligger vid staden Ahrensburg i tysklands delstat Schleswig-Holstein, drygt tre mil nordost om Hamburg. Cirka tre kilometer från nuvarande slottet fanns redan på 1200-talet en en gammal borg som kallades för Burg Arnesvelde... Läs mer