Glimmingehus, Sverige

Plats: Ca 1 mil sydväst om Simrishamn, Vallby socken, Skåne
Uppfört: 1499-1505
Grundare:  Jens Holgersen Ulfstand
Arkitekt: Adam van Düren
GlimmingehusSkåneGlimmingehus har fått sitt namn efter den glimmande sjön som fanns på platsen där riddaren Jens Holgersen Ulfstand år 1499 lät börja uppföra denna mäktiga och ointagliga borg - som idag sägs vara den bäst bevarade medeltidsborgen i Norden.


Jens Holgersen Ulfstand
Ulfstand föddes troligen omkring 1450 och cirka 30 år gammal (1480) utsågs han till Kongens Lehnsmand över hela sydöstra Skåne, som ju då tillhörde Danmark. Sju år senare blev han också länsherre över Gotland, där det sägs att befolkningen avskydde honom på grund av de höga skatter och avgifter som han befallde dem att betala. Senare blev han även riksråd och riksamiral i Danmark under kung Hans, och senare Kristian II.

Enligt den inskrift som finns över porten på Glimmingehus så lade Ulfstand själv grundstenen den 2 maj 1499. Arkitekten som anlitades var den tyska stenmästaren Adam van Düren, som förutom Glimmingehus även gjort valven i Linköpings domkyrka samt skulpturerna vid Lunds domkyrka.


Glimmingehus Orsaken till att Ulfstand byggde borgen sägs ha varit att han behövde en stort och ointagligt stenhus där han kunde ta skydd och försvara sig mot eventuella fiender, vilket han troligen hade som Danmarks riksamiral. Huset byggdes därför som en försvarsanläggning och borgen skyddades runt omkring av sankmarker och en vallgrav. Grunden lades på 2 ½ meters djup och de två nedersta våningarnas yttermurar byggdes 2 ½ meter tjocka. De övriga tre våningarna fick två meter tjocka murar.

Arbetskraft till att bygga upp Glimmingehus ordnades genom att Ulfstand befallde sina frälsebönder att göra dagsverken vid bygget. När huset stod färdigt 1505 var det fem våningar höga huset 26 meter högt, 30 meter långt och 12 meter brett.
En eventuell angripare möttes av kanoner och hakebössor som stacks ut ur borgens alla gluggar. Det finns endast en ingång in till borgen och den kunde försvaras med fyndiga anordningar i trapphuset - och med borgens drygt två meter tjocka murar var det i stort sett omöjlig att inta den.

När kriget mot Hansan bröt ut 1509 utrustade Ulfstand själv ett antal kapare vilket skall ha dragit in en förmögenhet till både honom själv samt kung Hans. Några år senare gjorde Ulfstand själv framgångsrika räder utefter den tyska Östersjökusten och 1512 var han en av dem som undertecknade freden med Lybeckarna i Malmö.
Han var även med som befälhavare över den flotta som seglade till Stockholm med Kristian II 1518 för att försöka erövra staden.


Glimmingehus
Glimmingehus – tack till fotograf Jane Lindbladh


Jens Holgersen Ulfstand var gift två gånger, första gången med Holgerd Axelsdatter (död 1495) och andra gången med Margrete Arvidsdatter Trolle. Efter att Ulfstand avlidit (omkring år 1520) övergick borgen till sonen Börge Jensen Ulfstand.
Glimmingehus användes som bostad i knappt 50 år av släkten Ulfstand.

Så småningom förlorade borgen sin betydelse, och då den även var alltför obekväm och rent av ohälsosam att bo i användes den istället som sädesmagasin av bönderna i trakten.

 
Kartan visar var Glimmingehus ligger
Dubbelklicka i kartan för att zooma in eller klicka på kartan och håll ner musknappen för att förflytta dig runt. Tips - klicka på "Sat" och zooma in för att se satelitbild.
 Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Skåne (III)
Stora boken om Skånes slott och herremansgårdar
Slott och borgherrar i Skåne – Jane Hellstedt
Skånska slott och borgar - John Görnebrand
Inskrivet 2007-10-13 | Uppdaterat 2013-02-03
 Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn