Gripenberg, Sverige

Plats: En halv mil sydväst om Tranås, Säby socken, Jönköpings län
Uppfört: 1663-1666
Grundare:  Carl Gustaf Wrangel
Arkitekt: troligen Nicodemus Tessin d.ä.
GripenbergSmåland1600-talet
Gripenbergs slott är en av Sveriges största träslott och ligger cirka en halvmil utanför Tranås i Jönköpings län.

År 1648 fick den då 35-åriga fältmarskalken Carl Gustaf Wrangel 64 mindre gårdar i Säby socken av drottning Kristina. Dessa gårdar slog han ihop till en större enhet, och vintern 1663/64 började han där att uppföra Gripenberg, som var färdigbyggt tre år senare.

Platsen hette från början Åby men efter att slottet var uppfört ändrades gårdens namn till Gripenberg efter Carl Gustafs mor, Margareta Grip. Slottet är som sagt ett av landets största träslott och har fyra hörntorn och två flyglar och har troligen fått sitt utseende av arkitekten Nicodemus Tessin d.ä. som sannolikt var den som gjorde ritningarna till slottet. Samtidigt som Wrangel byggde Gripenberg uppförde han även Skokloster och Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm.

Carl Gustaf Wrangel Wrangel byggde slottet som ett jaktslott fast själv skall han visst bara ha besökt slottet en enda gång - år 1669. Efter Wrangels död 1676 ärvdes Gripenberg av den då endast tvååriga dotterdottern Mariana Margareta Wittenberg. Slottet löstes dock sannolikt in av hennes förmyndare Nils Brahe, innan det 1680 drogs in till Kronan under reduktionen.

1700-talet
År 1701 köpte landshövding Reinhold Rehbinder Gripenberg och några år senare bosatte han sig på slottet.

Samuel af Söderling När major Gustaf Adolf Witting dog 1770 såldes slottet till kommerserådet Samuel af Söderling. Söderling skall ha haft många regler på gården, en av dessa var hälsningsplikten för landsborna. På gården fanns det tre inhägnader (se bild nedan) och besökare som hade något ärende till Söderling fick genomgå en viss ritual för att komma fram till dörren - när första grinden öppnats skulle de ta av sig hatten, därefter skulle de passera de två övriga grindarna djupt bugande innan de nådde fram till porten där Söderling tog emot dem på trappan.
Samma år Söderling dog (1798) gjorde han gården och det närbelägna Mörbylund till fideikommiss för sin dotterson, kammarherren August Söderling Hermelin.
Gripenbergs slott
Akvarell från 1803 av Gripenbergs slott


1800-talet
Efter att Hermelin övertagit slottet genomförde han på 1820-talet en grundlig restaurering som medförde att mycket av den fasta inredningen från byggnadstiden försvann.

Under senare delen av 1800-talet ägdes Gripenberg av Samuel Axel Hermelin som var gift med Eugenia Fjellstedt, vars far var missionär. På så sätt kom den religiösa väckelserörelsen in på Gripenberg och slottets salar öppnades upp för allmänheten där många väckelsemöten hölls.


Gripenberg
Gripenbergs slott på 1600-talet enligt Suecia antiqua et hodierna


1900-nutid
Gripenberg har under årens lopp restaurerats flera gånger. Huvudgården har dock ännu kvar lite av den gamla fasta inredningen med bland annat takmålningar, gamla möbler, skulpturer, familjeporträtt och andra målningar av bland annat David von Krafft, Karl Fredrik von Beda och Gustaf Lundberg.

Gården ägs än idag av släkten Hermelin och är ej öppen för allmänheten.
 
Kartan visar var Gripenberg ligger
Dubbelklicka i kartan för att zooma in eller klicka på kartan och håll ner musknappen för att förflytta dig runt. Tips - klicka på "Sat" och zooma in för att se satelitbild.
 Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Småland, Öland, Gotland

Hemsida:
» Runeberg.org - Svenska fideikommiss - Gripenberg
Inskrivet 2008-04-29 | Uppdaterat 2013-08-11
 Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
Av: Marie Hasselgren     Datum: 2016-05-28 22:21:08
För 21 år sedan hyrde vi en gul liten stuga på tomten av de som äger slottet. Är det fortfarande så att man kan hyra? Med vänlig hälsning, marie.hasselgren@hotmail.se