Hörningsholm, Sverige

Plats: På norra Mörkö, söder om Södertälje, Södermanland
Uppfört: gamla borgen ombyggd på 1500-talet. Nuvarande klart 1752
Grundare:  Svante Nilsson Sture, Sten Sture d.y., Svante Stensson Sture,
Nils Bonde (1685-1760) - nuvarande
Arkitekt: Carl Hårleman (nuvarande)
HörningsholmSödermanlandI gamla Hörningsholm har många av historiens kändisar vistats och många tragedier har de personer som bott där fått uppleva. Men vi börjar från början.. I slutet av 1400-talet dyker namnet "Hyrningsholm" upp för första gången i jordeböckerna, och som första ägare står herr Erengisle Nilsson (†1469) som tillhörde den äldre ätten "Natt och Dag". Erengisles änka, Brita Olofsdotter Tott, sålde borgen på 1480-talet till riddaren Nils Bosson Natt och Dag (†1494) som tillhörde den yngre Stureätten.

1500-talet
Troligen var det Nils Bossons son, riksföreståndare Svante Nilsson Sture, som uppförde ett nytt hus på klippan. Svante dog 1512 och godset gick då över till hans änka Märta Ivarsdotter eftersom hon fått Hörningsholm i morgongåva. Tre år senare (1515) överlät hon dock huset till förmån för sin styvson, Sten Sture d.y.

Sten Sture skall även han ha byggt ut borgen, dock hade inte han godset så länge han heller - för redan fem år senare (1520) dog han på Mälarens is efter strider mot danskarna, varpå Hörningsholm gick vidare till sonen Svante Stensson Sture som han hade med Kristina Gyllenstierna. Svante var vid det tillfället endast 2 år och 8 månader gammal så Kristina skötte nog om stället under tiden som Svante växte upp. Kristina kom ju som vi alla vet att bli "berömd" när hon försvarade Stockholms slott mot Kristian II och hans belägring av slottet 1520. Kristina dog på Hörningsholm i januari 1559.
Hörningsholm, Sverige
Hörningsholm, Sverige – foto Anders Mohlin, flickr


Efter att Hörningsholm skadats av Kristian II:s trupper 1518-1520 behövde det renoveras och Svante Sture reparerade och utvidgade slottet i mitten av 1500-talet. Han uppförde det höga runda tornet i söder och den södra längan samt den yttre försvarsvallen i öster.
Svante var gift med Märta Leijonhufvud, mer känd som "Kung Märta". Hon var en mäktig kvinna som styrde över alla sina gods och gårdar inklusive allt tjänstefolk. Hon var syster till Gustav Vasas 2:a hustru, Margareta, och därmed moster till Johan III och Karl IX. Märta skulle dock få genomgå många sorger och bedrövelser. 1565 stupade hennes son Sten Svantesson och två år senare (1567) förlorade hon både sin man Svante (50) och två söner, Nils (23) och Erik (21) när dessa mördades av Erik XIV i det så kallade Sturemorden. Efter makens död gick Hörningsholm över till Märta, som ägde godset fram till sin egen död 17 år senare (1584). Efter Märtas död ärvde sonen Mauritz Sture (†1592) Hörningsholm. Han hade då sedan 1567 även Sturehofs slott.

1600-talet
1638 lät Axel Oxenstiernas son, Johan Oxenstierna (gift med Anna Margareta Sture), utföra reparationer på borgen – han omvandlade borgen till ett slott. Han anlade även en stor blomsterträdgård samt en rad dammar, lusthus och en brunn. Bland svenska privata slott var Hörningsholm vid den här tiden en av de största i Sverige, troligen var bara Mörby slott i Uppland större. Mörby är idag en ruin.

Hörningsholm på 1600-talet
Hörningsholm på 1600-talet enligt Suecia antiqua et hodierna


1700-talet
År 1719 kom ryska flottstyrkor och brände och skövlade hela Mörkö socken, och Hörningsholms gamla borg sattes i brand. Kvar blev en hög med brända stenar som Ebba Charlotta Lewenhaupt inte hade råd att bygga upp. Hon överlät borgen till sin måg, Lennart Ribbing, på Vibyholm, där hon fick bo efter branden. Denne hade inte heller resurser att återuppbygga så den gamla borgen fick förfalla.
27 år senare (1746) köptes Hörningsholm av landshövdingen i Sörmland, Nils Bonde av Björnö (1685-1760). Därmed gick borgen över från ätten Sture till ätten Bonde, som äger godset än idag. Nils Bonde anlitade arkitekten Carl Hårleman som fick i uppdrag att uppföra ett nytt slott på klippkanten. Denne använde sig av en del av den gamla grunden där han uppförde ett ståtligt slott i fransk rokokotyp. Bonde stiftade fideikommiss av Hörningsholm.
Hörningsholms slott
Hörningsholms slott. Foto Jan Norrman - Riksantikvarieämbetet 1991-07-23


1800-talet
År 1824 råkade en dräng på gården av en ren händelse falla ner genom en murken lucka i golvet och hamnade i ett svart hål. Han hade lyckats hitta den gamla borgens fängelsehåla. Det var becksvart i hålet och han famlade sig fram - och lyckades få händerna på något som kändes som människoben. Dessa gamla delar förstördes troligen då Svante Nilsson Sture byggde om den gamla borgen på 1500-talet.

När hovmarskalken och greven Gustaf Ulf Bonde avled 1855 utan några arvingar tillföll Hörningsholm genom domstolsutslag år 1861 greve Gustaf Trolle-Bonde (1806-1884). Denne hade då redan slotten Vibyholm, Säfstaholm, Toftaholm, Bordsjö, Herrestad, Katrineholm, Askeryd och Trolleholm, som ingick i olika fideikommisser.
Hörningsholms slott
Hörningsholms slott. Foto Jan Norrman - Riksantikvarieämbetet 1991-07-23


1900-nutid
Åren 1919-1920 genomgick slottet en grundlig restaurering. Efter en eldsvåda 1951 fick slottet genomgå ännu en stor restaurering.
Släkten Bonde äger idag Hörningsholm och har gjort så sedan 1746. Slottet är ej öppet för allmänheten.
 
Kartan visar var Hörningsholm ligger
Dubbelklicka i kartan för att zooma in eller klicka på kartan och håll ner musknappen för att förflytta dig runt. Tips - klicka på "Sat" och zooma in för att se satelitbild.
 Källor
Böcker:
Stora boken om Mälardalens slott och herremansgårdar
Slott och herresäten i Sverige – Södermanland (I)
Svenska slott och herrgårdar – Fredric Bedoire

CD-skivor:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 5
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 22
Inskrivet 2007-07-22 | Uppdaterat 2013-08-10
 Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
Av: Håkan Lindström     Datum: 2016-05-05 22:58:47
Slottet brann 18/2 1950, inte 1951. Källa SvD:s årsbok 1950.
Av: Eva Hellman, Strängnäs     Datum: 2015-02-04 21:36:58
Min farfar, Teodor Hellman, var ladugårdsförman på Hörningsholm 40+50-talen. Han bodde först på Simonsö. sedan på Sparrisholme och sist på Sanda. Gamle Greve Carl hade år 1945 tre finska krigsbarn, som jag lekte med. Tvillingflickor och en bror. Jag lekte med en av dem, som hette Ellen. Jag trivdes så bra i stallet och ladugården. Har många fina minnen från Hörningsholm och har även varit nere i fängelsehålan! Både min farfar och farmor är begravda på Mörkö kyrkogård. 1943 bjöd greven anställda och deras familjer på midsommarkaffe på borggården. Tårta och saft till barnen. Fina minnen men vargen var läskig att passera. Min pappa hade boken "Jag berättar för Jan" hemma och den har jag läst flera gången. Hälsningar från Eva Hellman som bodde i närheten av Tord Bonde på Selaö.