Tyska slott & palats

Här har jag skrivit om några historiskt intressanta slott i Tyskland, bland annat Gottorp slott i Schleswig-Holstein som kan förknippas med svensk historia genom de svenska kungar som har sina rötter i slottet.
16 delstater
Tysklands 16 delstater
(förbundsländer) har Tyskland och jag delar in slotten i dem.
Glücksburg
Schleswig-Holstein
Gottorp slott
Schleswig-Holstein
Hohenzollern
Baden-Württemberg
Neues Palais
Brandenburg
Sanssouci
Brandenburg