Stora Sundby Sverige

Plats: Vid Hjälmaren, 27 km från Eskilstuna, Södermanland
Känt sedan: 1300-talet
Ny/Ombyggt: 1500-talets mitt av Lars Siggesson (Sparre) och Erik Larsson (Sparre).
1832-1848 av Carl De Gee
Arkitekt: 1832-1848 Peter Frederick Robinson
1832-1848 Abraham Nyström
Rum:52
Koordinater: 59°16'13.2"N 16°07'35.9"E
Stora Sundby Södermanland Historia
Sagoslottet Stora Sundby ligger vid Hjälmaren, 27 km från Eskilstuna i Södermanland.

Redan på 1300-talet fanns en borg bara ett stenkast från det nuvarande slottet men på 1400-talet övergavs den och en ny byggnad uppfördes där slottet står idag och vilket ligger som grund för de nedre våningarna.

Ur ägarlängden
I början av 1300-talet var Birger Röriksson ägare och hundra år senare häradshövding Lars Ulfsson (Blå). I mitten av 1400-talet skänkte änkan Ydha Bülow gården till Julita kloster. 1460 köptes den dock tillbaka av Ydhas brorsbarn. Någon gång i slutet av 1400-talet övergavs den gamla borgen och en ny uppfördes på den plats där slottet står i dag.

Stora Sundby, Södermanland
Stora Sundby enligt Sueciaverket
Stora Sundby, Södermanland

1500-talet
Enligt vissa uppgifter var det riksrådet Sigge Larsson (Sparre) d.y. som påbörjade uppbyggnaden av det "nya" slottet. Sigge Larsson dog 1509 och gården gick då vidare till sonen Lars Siggesson (Sparre), som för övrigt var Gustav Vasas riksmarsk och en av 1500-talets främsta personligheter. Den som skall ha slutfört byggprojektet sägs dock enligt flera källor vara Lars Siggessons son, Erik Larsson (Sparre).

1600-talet
1599 drogs Sundby in till kronan men några år efter att Erik Larsson (Sparre) avrättats vid Linköping blodbad i mars 1600, lämnades slottet tillbaka till hans änka, Ebba Brahe, som sedan bodde där fram till sin egen död 1634. Nuvarande slottets nedre våningar härstammar från 1500-talet, möjligen med några ännu äldre murrester.

Carl de Geer
Carl de Geer
(1781-1861)

Carl De Geer (1781-1861)
I början av 1800-talet dog ätten Sparre af Sundby ut och 1824 såldes huset till greven och politikern Carl De Geer. Carl föddes i Stockholm 1781 som son till Charles De Geer och grevinnan Eleonore Vilhelmina von Höpken. Carl, som var arvtagare till Sveriges rikaste man blev omåttligt rik när fadern dog 1806, så pengar till att rusta upp Sundby fanns.

Carls hustru Ulrika Sprengtporten ville rusta upp den gamla byggnaden i en mer romantisk riddarborgstil vilket var populärt vid den här tiden sedan författaren Sir Walter Scotts romaner om riddaren Ivanhoe kommit ut och blivit mäkta populära. Scott hade själv byggt en riddarborg, Abbotsford House i Skottland, efter ritningar av arkitekten Peter Frederick Robinson och De Geer ville ha något liknande. De sände därför ritningar på hur Sundby såg ut och att de ville ha ändrat till en mer romantisk riddarborg. Ritningarna kom tillbaka och byggmästare Abraham Bengtsson Nyström fick i uppdrag att verkställa de ändringar som skulle utföras, vilket kom att ta sexton år, 1848 stod det nya slottet klart. Innan man sänkte vattennivån i Hjälmaren 1877-1888 gick vattnet nästan ända upp till slottsmurarna.

Stora Sundby, Södermanland
Foto Jan Norrman 1992
Kuriosa
De fyra stora tornen symboliserar de fyra årstiderna, de tolv små tornen står för årets tolv månader, de femtiotvå rummen för årets veckor och de trehundrasextiofem fönstren symboliserar dagarna på ett år!

År Ägarlängd
1329 Birger Röriksson
1400 ca Lars Ulfsson Blå
1445 Ydha Bülow (föregåendes änka)
~ Som gåva till Julita kloster
1460 Ydha Bülows brorsbarn (genom återköp)
1480 Ermegård Bülow
~ Kerstin Månsdotter (föregåendes dotter)
1509 Lars Siggesson Sparre (föregåendes son)
1554 Brita Trolle (föregåendes änka)
1566 Erik Larsson Sparre (föregåendes son)
1599 Indraget till Kronan
1603 Återställt till Ebba Brahe
1634 Axel Sparre (föregåendes sonson)
1679 Beata Stenbock (föregåendes änka)
~ Indraget till kronan med rätt för Beata Stenbock att bo kvar
1722 Erik Sparre (föregåendes son, genom inlösen)
1727 Axel Wrede-Sparre (föregåendes son)
1772 Christina Margareta Törnflycht (föregåendes änka)
1780 Lovisa Augusta Sparre (föregåendes dotter)
1816 Peter Gödecke (genom köp)
1827 Carl de Geer (genom köp)
1861 Ulrika Sofia Sprengtporten (föregåendes änka)
1869 Sofia Eleonora de Geer (föregåendes dotter)
1875 Carl Baltzar Ernst von Platen (föregåendes son)
1888 Carl Gustaf Adolf Klingspor (genom arrende av föregående)
1894 Sofia Lovisa Klingspor
1934 Föregåendes sterbhus
1939 Gustaf Adolf Klingspor
1956 Carl Fredrik Gustaf Adolf Klingspor och deras barn (genom skifte)

Kartinfo för Stora Sundby
Koordinater: 59°16'13.2"N 16°07'35.9"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Stora Sundby Gård, Stora Sundby
Telefon: 016-620 01
E-post: info@storasundby.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Södermanland (Allhems)
• Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar (Hellstedt, Åberg)

Hemsidor:
» Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
» Suecia antiqua et hodierna
» Storasundbyslott.se

Inskrivet 2011-02-03 | Uppdaterat 2021-04-01