Kalmar slott

Plats:
Kalmar, Småland
Grundat:
1100-talets slut
Om/tillbyggt:
1200-talet, ny borg av Magnus Ladulås
1500-talet, tillbyggt av Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III
Arkitekt:
Jakob Richter
Johan Baptista Pahr
Dominicus Pahr
Peter Dionysius
Fredrik Wilhelm Scholander (restaurering 1855-1862)
Arkitektur:
Renässans
Koordinater:
Kalmar slott Småland Historia
Kalmar slott är beläget på en liten halvö strax söder om staden Kalmar, Småland.
Man vet inte exakt när den första borgen byggdes men man tror att det var runt slutet av 1100-talet då ett försvarstorn byggdes och under medeltiden utvecklades borgen till landets starkaste fäste. I slutet av 1200-talet, under Magnus Ladulås tid (ca. 1240-1290), byggdes borgen ut med fem stora torn.
Kalmar slott
Slottet enligt Sueciaverket

1300-talet
Kung Magnus Eriksson (1316-1374) och hans drottning Blanka av Namur (†1363) vistades ofta på Kalmar slott och 1337 gjorde han en betydlig ombyggnad av slottet då bottenvåningarna till flyglarna uppfördes och ytterligare en ringmur med småtorn samt ett portvärn anlades.
1359 blev Bo Jonsson Grip (†1386) herre på slottet och i egenskap av marsk blev han landets krigsherre närmast kungen.
Den 17 juni 1397 blev Erik av Pommern (†1459) krönt till kung över Sverige, Norge och Danmark och Kalmarunionen bildades. Kalmarunionen var omdiskuterad men innebar att samma regent skulle styra över de tre länderna och ha samma utrikespolitik. Blev någon dömd till fredlös i ett land var han även fredlös i de andra länderna. För övrigt skulle varje land styras efter sin egen lag.

1400-talet
Under 1400-talet var Kalmar slott platsen där flera unionsmöten hölls. Sverige var inte nöjd med unionen och under senare hälften av 1400-talet förekom flera unionsstrider mellan Sverige och Danmark och slottet kom omväxlande att vara i svenska och danska händer.
Kalmar slott
Foto Bengt A Lundberg, RAÄ - 2011

1500-talet
Den 27 maj 1523 återerövrade Gustav Vasa Kalmar, inklusive slottet, och 1545 började han bygga ut fästningen med vallar och kanontorn. Kungens byggmästare, Jakob Richter, började bygga en ny kungsvåning och när Gustav Vasa dog 1560 var kungstrappan - som är slottets huvudtrappa - klar liksom inredningen i drottningens sovrum. Trappstegen i kungstrappan är gamla gravstenar som Gustav Vasa lät hämta från en närliggande kyrkogård. Jakob Richter var byggmästare på slottet från 1550-talets början till sin död 1571. Därefter övertog Johan Baptista Pahr byggmästarjobbet (från juni 1572) och från februari 1575 dennes bror,Dominicus Pahr och därpå Peter Dionysius (från 1601). Dessa var ledare av både byggnads- och befästningsarbetena.

1562 lät Erik XIV beställa ett par kalkstensportaler av den belgiske stenhuggaren Roland Mackle som arbetade på Öland. Erik företog även dyrbara inredningsarbeten, som t.ex. "Kung Eriks gemak".

När Johan III ansvarade för slottet förstärkte han fästningsverken och fortsatte att försköna slottet i modern stil och smak. Från Erik och Johans tid härstammar mycket av den målade och skulpterade dekorationerna. 1579-1581 uppfördes en brunnsbyggnad på den inre borggården och slottskyrka byggdes 1589-1592.

Foto Nastoshka, commons.wikimedia.org

1600-talet
När Kalmar slott ockuperades av danskarna 1611-1613 under Kalmarkriget plundrades och förstördes stora delar av inredningen, liksom tornen, och de lusthus som Johan III byggt på vallarna revs.
1642 brann en av slottets salar som låg ovanför slottsköket. Salen restaurerades aldrig och går nu under namnet "förbrända salen".
Efter Kalmarkriget förlorade slottet sin betydelse som försvarsanläggning och på 1640-talet föreslogs det att man skulle rasera slottet och uppföra ett nytt på ett annat ställe. Planerna övergavs som tur var och istället började man 1644 uppföra ett bålverk framför sjöporten och tio år senare (1654) begärde stadsplaneraren Johan Wärnschiöldh (†1674) om ytterligare förstärkningar. 1673 gav Karl XI order om att slottsbefästningen åt landsidan skulle förstärkas. Fram till 1676 var slottet tidvis både kungaborg och landshövdingens residens men efter denna tidpunkt upphörde detta. Tiden för "rikets nyckel" var över.
Kalmar slott
Foto Johan Jenefeldt, flickr - 2009

1700-talet
1724 års fästningskommission ville bibehålla det kungliga slottet och under 1730- och 1740-talen byggdes den så kallade slottsravelinen (försvarsanläggning) medan själva slottet fick förfalla. 1766 års sekreta utskott ville återställa slottet till sin forna glans men det blev inget av med det. 1777 uppgavs följande: "styckegluggarna i vallhuvuden förfallna, tornöverbyggnaden upprutten och nedblåst, skottvåningarnas bjälklag förstörda och murarna delvis ramlade, kanonbäddarna på strykvärnen förfallna och bröstvärnen störtade. Efter denna tid upphörde slottet att längre vara fästning".
Gustav III bestämde istället att slottet skulle bli ett kronobränneri, vilket det också blev år 1780. Man tog slottsköket som bränneri och salen ovanför köket blev sädesmagasin för bränneriet och valven i Kuretornets väggar bröts upp för att göra plats åt bränneriets vattenledning. Tiden för bränneriet blev inte långvarig, redan sju år senare (1787) lades det ner.
En annan del av slottet användes som fängelse.
Kalmars slott
Foto okänd fotograf

1800-talet
1810 framfördes ett förslag att man skulle riva slottet och använda stenarna till byggnadsmaterial på annat håll. Som tur var blev det inget av med detta. På 1850-talet kom emellertid en ny tid för slottet då Oskar I lät återställa brunnen på borggården och även "Erik XIV:s gemak" som restaurerades 1855-1862 efter ritningar av slottsarkitekt Fredrik Wilhelm Scholander. De fångar som satt på slottet flyttades 1852 till det nya cellfängelset.
1884 beviljade riksdagen 80,000 kronor för att reparera slottet utvändigt, då bland annat tornen fick nya kåpor.

1900-nutid
Kalmar slott ägs av staten och är öppet för allmänheten.

 Kalmar slott har varit inspelningsplats för:
» Dubbelstötarna (1980)
» Karin Månsdotter (1954)
Kartan visar platsen för Kalmar slott
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress:
Kungsgatan 1, 392 33 Kalmar
Telefon:
0480-45 14 90
E-post:
info@slottet.kalmar.se
Web:
Källor
Böcker:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL) band 28
Kungaslott och herrskapshus - Maita di Niscemi
Svenska slott och herrgårdar - Fredric Bedoire

Hemsidor:
» sfv.se
» Runeberg.org
» kalmarslott.se
» bizon.se
» Kungliga biblioteket
Inskrivet 2007-05-06 | Uppdaterat 2017-02-22
Kommentera artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  
Av: Elisabet Lindahl     Datum: 2019-07-02 22:29:56
Även sommarlovsprogrammet Salve förlades vid Kalmar slott. Salve var ett sommarlovsprogram i Sveriges Television som sändes 1997. Handlingen utspelade sig år 1397, och kom till för att uppmärksamma 600-årsjubileet av Kalmarunionen. TV-produktionen var ett samarbete mellan Sveriges Television och Kalmar läns museum. Källa: Wikipedia
Av: Tindra      Datum: 2018-03-02 11:32:23
Jag älskar Kalmar slott!!
Av: Lollo beng     Datum: 2018-03-02 11:22:42
Nu är jag i skolan och läser om Kalmar slott 🤗
Av: pelle     Datum: 2018-01-31 08:54:21
bra info
Av: Mamma     Datum: 2016-06-09 09:27:08
Hej det var en bra sida, jag gillar den och det är bra fakta
Av: Lars Olof Eklund      Datum: 2013-07-10 15:08:33
Ett trevligt besök med superbra guidning! Hälsningar Towe,Eva, Lars och Lasse!
Av: LG RULZZZ     Datum: 2013-03-13 13:09:33
Det var inte meningen att posta inlägget jag gillar Kalmar slott det är väldigt coolt
Av: öbnu     Datum: 2011-04-02 15:02:26
jag gillar detta slottet
Av: Jesscia     Datum: 2010-03-12 10:29:28
hej jag undrar hur stort kalmarslott är vill jag veta för jag foskar om kalmarslott
Av: isak     Datum: 2009-08-06 22:45:59
fint slott gillar medeltiden och slott har altid tyckt att det är spänande det är bar info slottet är unikt
Av: love     Datum: 2009-05-05 18:27:35
JAG <3 HISTORIA I LOVE IT
Av: Valdemar     Datum: 2009-05-05 18:25:49
Det här slottet ä väldigt fint och delikat om man får säga på det sättet. Om jag skulle förklarat så sulle det se ut exakt så här. Det innebär att det här var väldigt väldigt bra.
Av: fredrik     Datum: 2009-05-05 18:23:40
jag tycker att detta var jättebra. man fick i sig mycket fakta och det var riktigt bra förklarat. /fredde
Av: Sarah      Datum: 2009-03-04 15:55:29
På 1920-30 talet började man återställa vallgravarna som fanns runt slottet. Där det hade växt igen (eller fyllts igen) grävde man nu fram flera arkeologiska fynd, blandannat glas och rester av små handelskoggar.
Av: Per Falkman     Datum: 2008-11-08 22:28:22
Ja, som sagt. Här finns det ett rum på slottet som kallas Agdarummet. Agda som var piga på slottet blev gravid där Erik XIV var pappan. Dotterns namn var Virginia och ur denna släkt härstammar jag via min morfar. Vem sa att historia inte är spännande.

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2019-08-27