Torup Sverige

Plats: Utanför Bara, 15 km sydost om Malmö, Skåne
Känt sedan: 1445 (Torderup)
Ny/Ombyggt: 1540-talet av Gjørvel Faddersdatter Sparre
1602-1630 av Sivert Grubbe
1730-talet av Joakim Beck-Friis
Arkitektur:Renässans/sengotisk
Koordinater: 55°33'54.7"N 13°12'31.3"E
Torup Skåne Historia
Torups slott ligger i Bara socken i Svedala kommun i Skåne.

Medeltiden
Torups äldsta historia är oviss men man vet att den första kända ägaren till Torups föregångare hette Jep Henriksen Ulfstand som skrev sig till Torderup 1445. Den äldre borgen som låg längre norrut än dagens Torup förstördes troligen under Grevefejden 1534-1536. Där finns lämningar efter källare samt en äldre byggnad.

Torups slott
Torups slott

Gjørvel Faddersdatter Sparre
Gjørvel Sparre
(1517-1605)
Gjørvel Faddersdatter Sparre (1517-1605)
Omkring år 1545 började Ulfstands sonsons änka Gjørvel Faddersdatter Sparre bygga nya Torups borg. Byggnaden uppfördes mitt i en sjö på ett underlag av kraftiga ekstockar. Höga grundmurar av gråsten bildade källarvåningen och ovanför murades hus och torn av tegel som till slut bildade fyra längor kring en borggård med två hörntorn i nordväst och sydöst.

Hur mycket av byggnaden som gjordes klar under Gjørvels tid är dock osäkert. Om hon började bygga Torup efter sin makes död 1545, vilket är allmänt antaget, borde hon inte ha hunnit bygga klart hela slottet eftersom hon var tvungen att lämna ifrån sig slottet sex år senare. Troligt är därför att hon uppförde en del och att resten byggdes klart senare.

Torups slott
Bild från Skånska herregårdar, 1852-1863
Torups slott
Fotograf Jorchr, 2017

Flerårig process
Som tidigare nämnts var Gjørvel tvungen att lämna slottet 1551. Hennes man Truid Gregersen Ulfstand hade nämligen varit gift med en annan kvinna före Gjørvel och det var hans barn med första frun som tilldömdes rätten till Torup efter en flerårig process. Truids son Lage (Lave)Död 1561 Truidsen löste till sig hela gården och gav den sedan som morgongåva till sin svenskättade hustru Görvel Död 1577 Abrahamsdotter Gyllenstierna.

Lage Truidsen var länsherre på Varberg men efter att han föll i onåd hos kungen flyttade han hem till Torup där han gick bort sju år senare (1567). Efter hans död löste hans yngre bror Gregers Truidsen in Torup. De bägge bröderna anses inte ha byggt eller ändrat något på borgen och sistnämnda bodde troligen aldrig där vilket fick till följd att byggnaden började förfalla.

Torups slott
Foto Jonsson 2006
Torups slott
Foto Jane Lindbladh

Sivert Grubbe
Sivert Grubbe
(1566-1636)
Sivert Grubbe (1566-1636)
I början av 1600-talet ärvde Hilleborg Grubbe Torup. Hon var gift med Sivert Grubbe som var en lärd man som hade latin som sitt andra modersmål. Han ingick i kungens kansli och var även en personlig vän till Kristian IV. Grubbe blev så småningom länsherre på Malmöhus och därefter stiftslänsman över Skåne. Bröllopet mellan Sivert och Hilleborg hölls på Köpenhamns slott med stor pompa och ståt i närvaro av den kungliga familjen och hovet. Kungen besökte också Torup vid ett flertal tillfällen.

Upprustning
Eftersom Torup en längre tid stått obebott behövdes det rustas upp och under Grubbes tid skedde detta. Till trädgården beställde han också sexhundra fruktträd från Holland, samt byggde även oxstall, lada och loge.

Torups slott
Foto Dragos Dragos, flickr 2014

Obebott
Efter Sivert Grubbes död 1636 dröjde det länge innan någon blev fast bosatt på borgen igen. Grubbes enda barn var dottern Hilleborg och hon gick bort före fadern då hon avled i barnsäng när hon födde sin dotter, som också fick namnet Hilleborg. Dottern Hilleborg dog dock redan femton år gammal (1645). Fadern till barnet hette Jochum Beck och han kom att ärva Torup. Beck var en mäktig och rik man med gårdar både i Skåne och i Danmark. Han satsade dock sin förmögenhet på de misslyckade spekulationerna med Andrarums alunbruk vilket gjorde att han två år senare var tvungen att sälja sina gods Torup, Gladsax samt Bosjökloster till den mäktiga Corfitz Ulfeldt (41).

Corfitz Ulfeldt
Corfitz Ulfeldt
(1606-1664)
Corfitz Ulfeldt (1606-1664)
Corfitz var vid denna tid gift med Kristian IV:s dotter Leonora Christina1621-1698 och var efter kungen den mäktigaste mannen i Danmark. Då en undersökningskommission några år senare började granska Corfitzs förvaltning av statsaffärerna, som han själviskt utnyttjat, flydde han till Sverige och kom under drottning Kristinas beskydd.

1651 drogs Corfitzs egendomar och däribland Torup in till den danska kronan. Efter att Karl X Gustav erövrat Skåne fick Corfitz tillbaka sina indragna gods. I samma veva verkar det som att han börjat med konspirationer mot Sverige och när dessa avslöjades dömdes han till döden. 1660 lyckades han dock rymma tillsammans med sin hustru till Danmark där han dock fängslades. De släpptes efter några år men förlorade alla sina rättigheter. De flyttade åter utomlands där han fortsatte med landsförrädiska handlingar vilket gjorde att han i sin frånvaro dömdes till döden och avrättades in effigie. Hustrun sattes i fängelse anklagad för att ha vetat om mannens brott.

Torups slott
Fotograf bjaglin 2007
Torups slott
Fotograf Susanne Nilsson 2016

Kronan
År 1660 drogs Torup in till kronan och ingick sedan i 75 år i lönen till generalguvernörer i Skåne, vilket var nio stycken under denna tidsperiod. Om någon av dem bodde på Torup är dock ovisst.

Påbyggnad
1735 blev Joakim Beck-Friis1684-1741 (51) som var dotterson till Leonora Christina ägare till Torup. Slottet hade vid den här tiden i stort sett stått obebott sedan Sivert Grubbes tid, det vill säga i nästan hundra år. Joakim byggde 1737 mellangården och dess flyglar och hans dotter och svärson fortsatte drygt tio år senare med renoveringen.

Torups slott
Interiör. Foto Jorchr 2018
Torups slott
Interiör. Foto Jorchr 2018

Olyckan på Torup 1775
Söndagen den 27 maj 1775 drunknade fyra ungdomar i sjön vid Torup. Det var arvtagaren till Trollenäs, Fredrik Trolle (18) och hans två systrar och deras unga moster som efter en middag på Torups slott rodde ut på sjön i en liten eka som sjönk. Många av de andra gästerna på slottet hördes deras skrik på hjälp men ingen lyckades rädda dem, trots att samtida uppgifter påstår att 'sjön var så grund att man knappast kunde skyla sig i den'.

1800-nutid
Från 1811 till 1954 hade Torup sex olika ägare. 1812 köpte Gustaf Julius Coyet1775-1862 (37) slottet och lät gräva ut kanaler och la grunden till den park som finns där idag. Han anlade även en dansbana.

På 1970-talet såldes Torup till Malmö stad men den sista ägarens efterlevande arrenderar idag slottet av staden.

Torups slott
Fotograf Mårten Hougström
Torups slott
Fotograf Mårten Hougström

År Ägarlängd
1398-1414 Johan Nielsen
~ Kirsten Ovesdatter Passow (troligen föregåendes brorsdotter)
~ Jep Henriksen Ulfstand (föregåendes son)
1460-tal Gregers Jepsen Ulfstand (föregåendes son)
1506 ca Trued Gregersen Ulfstand (föregåendes son)
1545 Niels Truedsen Ulfstand (föregåendes son)
1551 Lage Truedsen Ulfstand (föregåendes styvbror)
1567 Gjörvel Abrahamsdatter Gyldenstierna (föregåendes änka)
1571 Gregers Truedsen Ulfstand (föregåendes svåger)
1582 Mette Gregersdatter Ulfstand (föregåendes dotter)
1602 Hilleborg Knudsdatter Grubbe (föregåendes dotter)
1636 Hilleborg Beck (föregåendes dotterdotter)
1645 Jochum Beck (föregåendes far)
1647 Corfitz Ulfeldt (genom köp)
1660 Indraget till svenska kronan
1661 Christoffer Carl Slippenback (genom pant)
1662 Hans Christopher von Königsmarck (genom pant)
1681 Rutger von Ascheberg (som avräkning på lön)
1693 Otto Vellingk (som avräkning på lön)
1698 Carl Gustaf Rehnskiöld (som avräkning på lön)
1706 Magnus Stenbock (som avräkning på lön)
1710 Jacob Burensköld (som avräkning på lön)
1717 Carl Gustaf Hård (som avräkning på lön)
1727 Johan Cronman (som avräkning på lön)
1735 Joakim Beck-Friis (återlämnat från svenska kronan)
1741 Maria Sophia Beck-Friis (föregåendes dotter)
1783 Axel Josua Stiernblad (föregåendes son)
1811 Cornelius Alexander Cronsioe (genom köp)
1812 Gustaf Julius Coyet (genom köp)
1862 Gustaf Johan Coyet (föregåendes brors sonson)
1924 Henriette Cederström (föregåendes änka)
1941 Amelie Augusta Henriette Tomasine Coyet (föregåendes dotter)
1954 Ernst Gustaf Otto von Leithner (föregåendes son)

Kartinfo för Torup
Koordinater: 55°33'54.7"N 13°12'31.3"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Torupsvägen 515-13, Bara
Telefon: 040-34 28 00
E-post: torup@malmo.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Handbok för resor till skånska slott och sevärdheter (Lönnäng)

Hemsidor:
» Skånska herregårdar

Inskrivet 2008-05-15 | Uppdaterat 2021-06-02