Torup

Plats: Utanför Bara, 15 km sydost om Malmö, Skåne
Grundat: 1400-talet
Ombyggt: 1540-talet av Gjørvel Faddersdatter Sparre
1602-1630 av Sivert Grubbe
1730-talet av Joakim Beck-Friis
Arkitektur: Renässans/sengotisk
Koordinater:  55°33'54.7"N 13°12'31.3"E
Torup Skåne Historia
Torups slott ligger i Bara socken i Svedala kommun i Skåne.

Torups äldsta historia är oviss men man vet att den första kända ägaren till Torups föregångare hette Jep Henriksen Ulfstand som skrev sig till "Torderup" 1445. Den äldre borgen, som låg längre norrut än dagens Torup, förstördes troligen under Grevefejden 1534-1536. Där finns lämningar efter källare samt en äldre byggnad.

Bild från Runeberg.org (Skånska herregårdar) - 1800-tal

1500-talet
Omkring år 1545 började Ulfstands sonsons änka, Gjørvel Faddersdatter Sparre, bygga nya Torups borg. Byggnaden uppfördes mitt i en sjö på ett underlag av kraftiga ekstockar. Höga grundmurar av gråsten bildade källarvåningen och ovanför murades hus och torn av tegel som till slut bildade fyra längor kring en borggård med två hörntorn i nordväst och sydöst.

Hur mycket av byggnaden som gjordes klar under Gjørvels tid är dock osäkert. Om hon började bygga Torup efter sin makes död 1545, vilket är allmänt antaget, borde hon inte ha hunnit bygga klart hela slottet eftersom hon var tvungen att lämna ifrån sig slottet sex år senare. Troligt är därför att hon uppförde en del och att resten byggdes klart senare.
Torups slott
Foto David Lebech, flickr - 2014

Som tidigare nämnts var Gjørvel tvungen att lämna slottet 1551. Hennes man, Truid Gregersen Ulfstand, hade nämligen varit gift med en annan kvinna före Gjørvel och det var hans barn med första frun som tilldömdes rätten till Torup efter en flerårig process. Truids son, Lage Truidsen, löste till sig hela gården och gav den sedan som morgongåva till sin svenskättade hustru, Gjörvel Abrahamsdotter Gyllenstierna.
Lage Truidsen var länsherre på Varberg men efter att han föll i onåd hos kungen flyttade han hem till Torup, där han dog sju år senare (1567). Efter hans död löste hans yngre bror, Gregers Truidsen, in Torup. De bägge bröderna anses inte ha byggt eller ändrat något på borgen, och sistnämnda bodde troligen aldrig på slottet, som därför började förfalla.
Torups slott
Foto Jane Lindbladh

1600-talet
I början av 1600-talet ärvde Hilleborg Grubbe Torup. Hon var gift med Sivert Grubbe som var en lärd man som hade latin som sitt andra modersmål. Han ingick i kungens kansli och var även en personlig vän till Kristian IV. Grubbe blev så småningom länsherre på Malmöhus och därefter stiftslänsman över Skåne. Bröllopet mellan Sivert och Hilleborg hölls på Köpenhamns slott med stor pompa och ståt i närvaro av den kungliga familjen och hovet. Kungen besökte också Torup vid ett flertal tillfällen.

Eftersom Torup en längre tid stått obebott behövdes det rustas upp och under Grubbes tid skedde detta. Till trädgården beställde han också 600 fruktträd från Holland, samt byggde även oxstall, lada och loge.

Efter Sivert Grubbes död 1636 dröjde det länge innan någon blev fast bosatt på borgen igen. Grubbes enda barn, dottern Hilleborg, dog före fadern då hon avled i barnsäng när hon födde sin dotter, som också fick namnet Hilleborg. Dottern dog dock redan 15 år gammal (1645). Fadern till barnet hette Jochum Beck, och han kom därför att ärva Torup. Beck var en mäktig och rik man med gårdar både i Skåne och i Danmark. Han satsade dock sin förmögenhet på de misslyckade spekulationerna med Andrarums alunbruk, vilket gjorde att han två år senare var tvungen att sälja sina gods Torup, Gladsax samt Bosjökloster till den mäktiga Corfitz Ulfeldt (41).
Torups slott
Foto Jonsson, flickr - 2006

Corfitz Ulfeldt
Corfitz var vid denna tid gift med Kristian IV:s dotter, Leonora Christina, och var efter kungen den mäktigaste mannen i Danmark. Då en undersökningskommission några år senare började granska hans förvaltning av statsaffärerna, som han själviskt utnyttjat, flydde han till Sverige och kom under drottning Kristinas beskydd. 1651 drogs hans egendomar, bland annat Torup, in till den danska kronan. Efter att Karl X Gustav erövrat Skåne fick Corfitz tillbaka sina indragna gods. I samma veva verkar det som att han börjat med konspirationer mot Sverige och när dessa avslöjades dömdes han till döden. 1660 lyckades han dock rymma tillsammans med sin hustru till Danmark - där han fängslades. De släpptes efter några år men förlorade alla sina rättigheter. De flyttade åter utomlands där han fortsatte med landsförrädiska handlingar vilket gjorde att han i sin frånvaro dömdes till döden och avrättades in effigie. Hustrun sattes i fängelse anklagad för att ha vetat om mannens brott.

År 1660 drogs Torup in till kronan och ingick sedan i 75 år i lönen till generalguvernörer i Skåne, vilket var nio stycken under denna tidsperiod. Om någon av dem bodde på Torup är dock ovisst.
Torups slott
Foto Jane Lindbladh

1700-talet
1735 blev Joakim Beck-Friis, som var dotterson till Leonora Christina, ägare till Torup. Slottet hade vid den här tiden i stort sett stått obebott sedan Sivert Grubbes tid, det vill säga i nästan 100 år. Joakim byggde 1737 mellangården och dess flyglar, och hans dotter och svärson fortsatte drygt tio år senare med renoveringen.

Olyckan på Torup 1775
Söndagen den 27 maj 1775 drunknade fyra ungdomar i sjön vid Torup. Det var arvtagaren till Trollenäs, Fredrik Trolle (18) och hans två systrar och deras unga moster som efter en middag på Torups slott rodde ut på sjön i en liten eka som sjönk. Många av de andra gästerna på slottet hördes deras skrik på hjälp men ingen lyckades rädda dem, trots att samtida uppgifter påstår att sjön var så grund att man knappast kunde skyla sig i den.
Torups slott
Foto Dragos Dragos, flickr - 2014

1800-nutid
Från 1811 till 1954 hade Torup sex olika ägare. 1812 köpte Gustaf Julius Coyet slottet och lät gräva ut kanaler och la grunden till den park som finns där idag. Han anlade även en dansbana.

På 1970-talet såldes Torup till Malmö stad men den sista ägarens efterlevande arrenderar idag slottet av staden.
Torup
Foto Kulturen - KM 85976.1007
Kartan visar platsen för Torup
Koordinater:  55°33'54.7"N 13°12'31.3"E Dubbelklicka i kartan för att zooma in

  Stöd slottsguiden! 

Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Skåne (II)
Handbok för resor till skånska slott och sevärdheter - Ragnar Lönnäng
Inskrivet 2008-05-15 | Uppdaterat 2017-03-18
Kommentarer om artikeln
Jag har tagit bort formuläret för inlägg pga av spam. Men om du mailar mig istället så lägger jag in din kommentar. Samtidigt blir jag direkt medveten om det och kan svara fortare.
Av: Kent Folkesson     Datum: 2017-09-15 07:47:22
Jag är släkt med Beck-Friis
© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2020-09-19