Gammel Estrup Danmark

Plats: 43 km norr om Århus, på Jyllands östkust, Danmark
Känt sedan: 1300-talet
Ny/Ombyggt: 1490-talet av Lave Brock
1600-talets början av Eske Brock
Koordinater: 56°26'17.1"N 10°20'40.3"E
Gammel Estrup Midtjylland Historia
Gammel Estrups slott ligger på halvön Djursland på Jyllands östkust, drygt 2 km öster om orten Auning i region Midtjylland, och cirka 43 km norr om Århus.

Essendrup
Exakt när Gammel Estrup är uppfört är ovisst, men vid en arkeologisk utgrävning fann man rester från en äldre borg från 1300-talet, som dock ska ha blivit ödelagt 1359. Ända fram till 1587 kallades byggnaden för Essendrup.

Gammel Estrup, Danmark
Foto Telgaa 2007
Gammel Estrup, Danmark
Foto Sommer 2009

Lave Brock († 1503)
Adelsmannen Lave Eskesen Brock sägs ha varit en temperamentsfull herre som 1468 mördade en köpman vid namn Niels Paaske, troligen för att denne stöttade familjen Rosenkrantz vilka var Brocks ärkefiender.

Mord på medeltiden innebar dödsstraff. Var man fattig hängdes man medan de adliga halshöggs, men en mäktig och rik person som Brock kunde komma undan med höga böter, vilket han också gjorde. Han undkom visserligen bödeln men skapade sig många fiender på vägen. Så han behövde troligen en borg att söka skydd uti och cirka 1490 började han uppföra borgen, som då kallades för Essendrup. Det är den borgen som idag är grunden för Gammel Estrup.

Eske Brock (1560-1625)
Det mesta av sitt nuvarande utseende fick borgen under första delen av 1600-talet då Kristian IV:s riksråd Eske Brock byggde om och moderniserade borgen. Eske Brock var en av dåtidens rikaste män och är känd för att han skrev dagbok. Dessa ger idag en unik bild av hur det vardagliga livet var för en rik adelsman på Kristian IV:s tid. Eske Brock ägde förutom Gammel Estrup även Ellinge samt Örtofta slott i Skåne.

Gammel Estrup, Danmark
Foto Chris Wild 2019
Gammel Estrup, Danmark
Foto Chris Wild 2019

Släkten Skeel (ägare 1625-1926)
Efter Eske Brocks död 1625 ärvde hans dotter Jytte Brock borgen, eftersom Eske inte hade några söner. Jytte var gift med Jörgen Skeel som också var en mycket mäktig man. Han var både medlem av regeringen samt riksmarsk (krigsminister) och sägs ha varit så mäktig så han kunde utmana självaste kungen, Kristian IV, på makten.

Släkten Skeel var under 1600- och 1700-talen bland de rikaste i Danmark. Den stora förmögenheten lyckades dock en ättling till dem slösa bort under slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. Han var greve och hette Jörgen Scheel och med sin hustru reste han runt i Europa och slösade bort alla pengar. 1815 gick han i personlig konkurs och en ekonomiskt skandal följde. Endast på grund av att Estrup var en fideikommiss räddades familjegodset.

Gammel Estrup, Danmark
Foto Chris Wild 2019

1900 - nutid
Familjen Skeel levde efter konkursen ett stillsamt liv på Gammel Estrup fram till 1926. Från och med att Jytte Brock och hennes man övertog borgen 1625 och ända fram till 1926 har släkten Skeel ägt Gammel Estrup. Man kan säga att borgen har varit i samma familj i över 600 år, visserligen har namnet bytts från Brock till Skeel men den har aldrig sålts utan bara ärvts.

Efter att Kristen Scheel dog 1926 såldes gården två år senare av arvingarna och ett museum öppnades 1930. Jordbruket drevs fram till 1969 då staten köpte godset och Danska lantbruksmuseumet flyttade in.

filmikon Inspelningsplats för:
» Brødrene Madsens tidsrejse (2016)

Kartinfo för Gammel Estrup
Koordinater: 56°26'17.1"N 10°20'40.3"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Danske slotte och herregårde, Djursland (Hassings)

Hemsidor:
» gammelestrup.dk
» Lave Eskesen Brock
» Eske Brock

Inskrivet 2014-01-19 | Uppdaterat 2021-06-29