Djursholm Sverige

Plats: Djursholm, Danderyds kommun, Stockholm
Känt sedan: 1400-talet
Ny/Ombyggt: 1600-talet av Nils Eskilsson Banér
1890-talet
Arkitekt: 1890-talet Erik Lundroth
Koordinater: 59°24'04.5"N 18°05'21.2"E
Djursholm Uppland Historia
Djursholm slott ligger som det låter på Djursholm i Danderyds kommun norr om Stockholm.

Medeltiden
Platsen med bebyggelse har varit känt sedan början av 1400-talet första hälft då riddaren och riksföreståndaren Nils Jönsson Oxenstierna och hans son Erik ägde sätesgårdarna Djursholm och Frösvik. En kort tid ska även släkten Tott ha varit ägare.

Djursholms slott
'Diursholm'. Bild från Sueciaverket
Djursholms slott
Foto Holger Ellgaard 2008

Nils Eskilsson (Banér) (1480-1520)
År 1508 kom godset i riksråd Nils Eskilssons (Banér) (28) ägo och troligen så var det just han som lät uppföra ett stenhus där slottet står idag, fastän det idag är om- och tillbyggt i flera omgångar. I slottet ingår byggnadsdelar från senare delen av medeltiden.

Nils Eskilsson började i Sten Sture d.ä. tjänst omkring år 1500 då han blev dennes sven. Redan året därpå blev han medlem av riksrådet och var 1507-1514 hövitsman på Kastellholm och deltog även i en beskickning till Ryssland våren 1513. År 1508 gifte han sig med Ingeborg Laurensdotter och genom detta äktenskap kom Nils i besittning av Djursholm, som sedan var i släkten Banérs ägo fram till 1813.

Avrättad
Åren 1515-1520 var Nils slottsherre på Raseborg. Han ledde Närkes försvar mot danskarna men efter Sten Sture d.y. död 1520 och hans systerdotter, Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna), som då var innesluten i Stockholms slott av Kristian II:s armé, bad honom att lägga ned vapnen återvände han till Raseborg. På så sätt undkom han Stockholms blodbad, dock avrättades han månaden efter då Kristian II:s hövitsman, norrmannen Rolof Mattsson, kom till Raseborg för att överta slottet för danskarnas räkning. Mattsson hade kunglig befallning att avrätta Nils samt biskop Hemming Gadh vilket också skedde utanför Raseborgs murar den 16 december 1520.

Djursholms slott
Foto Udo Schröter 2012
Djursholms slott
Foto Udo Schröter 2012

Gustaf Axelsson Banér (1547-1600)
Inte mycket bättre gick det för Nils Axelssons sonson Gustaf Axelsson Banér (7) som ärvde Djursholm 1554. Gustaf var hovmarskalk, riksråd, ståthållare i Reval samt häradshövding i Vallentuna härad. Efter slaget vid Stångebro 1598 var Gustaf en av de herrar som anklagades och avrättades i Linköpings blodbad år 1600.

Svante Gustafsson Banér (1583-1628)
Djursholm indrogs till kronan efter Gustafs avrättning men återlämnades 1612 till hans son Svante Gustafsson Banér (29). Det var då som den första ombyggnaden av borghuset gjordes då den fick den rektangulära formen som den har idag.

Svante Svantesson Banér (1621-1674)
Sonen Svante Svantesson Banér (23) ärvde godset 1644 och gjorde i sin tur upp ett ombyggnadförslag som man kan se i Eric Dahlbergs Sueciaverk som visar ett storslaget palats med flyglar och paviljonger. Det uppges ha varit tre stycken involverade i det mästerverket, förutom Svante Banér själv även arkitekten Jean de la Vallée och Eric Dahlberg. Det stannade dock på skissnivå. 1656 förstördes byggnaden av eld men byggdes upp igen under Svantes ägartid.

Djursholms slott
Foto Udo Schröter 2012
Djursholms slott
Foto från Google maps

Johan Klasson Banér (1659-1736)
1707 köptes Djursholm av Johan Klasson Banér (48) som tio år senare utnämndes till generallöjtnant av Karl XII för 'betygat nit och trogna tjänster'. Johan gjorde Djursholm till fideikommiss år 1731. Han dog på Djursholm fem år senare och godset gick då vidare till hans son kammarherren Johan Mauritz Banér..

Johan Gustaf Banér (1775-1843)
Johan Mauritz Banérs sonson Johan Gustaf Banér flyttade år 1813 fideikommissrätten från Djursholm till Sjöö slott. I hela 305 år (1508-1813) var alltså släkten Banér ägare till Djursholm. Därefter såldes Djursholm och vandrade mellan olika ägare fram till 1889 då Djursholms AB köpte slottet.

Ombyggnad
Nästa ombyggnad skedde på 1890-talet av arkitekten Erik Lundroth. I slottet gjordes plats för kontor, skola, telefonstation och några bostäder och i flyglarna inreddes apotek och postkontor och 1891 öppnade Djursholms samskola. Skolans förste inspektor var ingen mindre än författaren Viktor Rydberg och en av skolans rektorer var teologen och författaren Natanael Beskow. Bland lärarna kan även nämnas diktaren Erik Axel Karlfeldt, tonsättaren Alice Tegnér som musiklärare samt författaren och målaren Elsa Beskow som teckningslärare. Skolan flyttade från slottet 1910.

Nutid
Slottet och dess flyglar fungerar numera som kommunhus i Danderyds kommun där även en festvåning kan hyras av allmänheten för bröllop, middagar, fester och borgerliga vigslar.

År Ägarlängd
1400-tal Nils Jönsson Oxenstierna
1450 ca Erik Nilsson Oxenstierna (föregåendes son)
1470 ca Karin Eriksdotter Nipertz (föregåendes änka)
- Ingeborg (föregåendes dotter)
1520 Axel Nilsson Banér (föregåendes son)
1554 Gustaf Axelsson Banér (föregåendes son)
1600 Indraget till Kronan
1612 Återfört till förra ägaren son Svante Gustafsson Banér
1644 Svante Svantesson Banér (föregåendes son)
1674 Margareta Banér (föregåendes änka)
1688 Johan Gabriel Svantesson Banér (föregåendes son)
1707 Johan Klasson Banér (genom köp)
1731 Fideikommiss
1736 Johan Mauritz Banér (föregåendes son)
1767 Johan Gabriel Banér (föregåendes son)
1811 Johan Gustaf Banér (föregåendes son)
1813 Fideikommissrätten överförd till Sjöö slott
1813 Anders Fredrik Rosenberg (genom köp)
1815 Karl Johan af Nordin och Gustaf Fredrik Wirsén (genom köp)
1815 Gustaf Fredrik Wirsén (genom inlösen)
1827 Axel Emil Wirsén (föregåendes son)
1875 Karl Oskar Abrahamsén (genom köp)
1877 Robert Nils Germund Montgomery-Cederhielm (genom köp)
1889 Djursholms AB (genom köp)

Kartinfo för Djursholm
Koordinater: 59°24'04.5"N 18°05'21.2"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Banérvägen 6, Djursholm
Telefon: 08-568 910 13
E-post: djursholmsslott@danderyd.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Uppland (Allhems)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)
• Mälardalens slott och herremansgårdar (Hellstedt)

Hemsidor:
» Johan Klasson Banér
» Johan Mauritz Banér
» Johan Gustaf Banér
» runeberg.org
» Nils Eskilsson

Inskrivet 2016-10-16 | Uppdaterat 2021-07-05