Bjärka-Säby Sverige

Plats: Bjärka-Säby, 2 mil sydost om Linköping, Östergötland
Känt sedan: 1300-talet
Ny/Ombyggt: 1632 av Per Nilsson Natt och Dag
1700-talets mitt av Germund Cederhielm
Arkitektur:Barock
Koordinater: 58°16'07.0"N 15°44'17.9"E
Bjärka-Säby Östergötland Historia
Bjärka-Säby (gamla) ligger 2 mil sydost om Linköping i Vists socken, Östergötland.

Bo Jonsson Grip
År 1367 köpte den stora jordägaren Bo Jonsson Grip gården Bjärka i Vists socken. Han lät därefter uppföra en borg, kallad Bjärkaholm på en holme i Stångån. Bjärkaholm blev en av Grips förvaltningscentrum för sitt stora välde av gods och gårdar. 1371 köpte han även granngården Säby som därefter bildade en enhet ihop med Bjärka.

Grip gick bort 1386 och gårdarna i Vists socken ärvdes av hans dotter Margareta och genom arv övergick de sedan till släkten Natt och Dag som därefter ägde Bjärka och Säby i sex generationer.

1500-talet
I mitten av 1500-talet blev Säby sätesgård och kallades också enbart för Säby ända fram till 1900-talets början när man åter tog upp namnet Bjärka. Några årtionden in på 1500-talet ägde Nils Månsson Säby. Denne dog dock i unga år (1554) och gården ärvdes av hans son, Nils Nilsson, som var född samma år. Nils Månssons änka fick ta hand om skötseln av gården medan sonen växte upp och kunde ta över. Nils Nilsson (Natt och Dag) byggde ut godset som sedan ärvdes av hans son, Per Nilsson.

Bjärka-Säby gamla slott
Foto taget av mig 2007
Bjärka-Säby gamla slott
Foto Jan Norman 1991

Per Nilsson (Natt och Dag)
Per Nilsson (Natt och Dag) började 1632 att bygga det huset som vi idag kallar för Bjärka-Säby gamla slott. Huset uppfördes på en holme i Stångån i närheten av ruinerna efter Bo Jonsson Grips gamla sätesgård Bjärkaholm. Huset hann inte bli färdigt förrän Per Nilsson dog. Hans hustru Christina Sofia Stenbock fick slutföra bygget av det nya huset.

Germund Cederhielm (1717-1789)
Under den tiden som landshövding Germund Cederhielm d.ä. ägde slottet byggdes de två stora flyglarna. Efter Germunds död 1789 tog sonen, som även han hette Germund Cederhielm över. Det var sistnämnda som 1791 började bygga Bjärka-Säbys nya slott.

1800-talet
Under detta sekel användes slottet till magasin och efter att det nya Bjärka-Säby stod färdigbyggt flyttades en del inredning såsom spisar och dörrar från det gamla slottet till det nya. 1884 inrättade man en lantbruksskola och ett mejeri i slottet.

1900-nutid
Gamla Bjärka-Säby ägs av familjen Ekman och är inte öppet för allmänheten.

Kartinfo för Bjärka-Säby
Koordinater: 58°16'07.0"N 15°44'17.9"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Östergötland (Allhems)

Hemsida:
» Riksarkivet

Inskrivet 2007-10-12 | Uppdaterat 2021-06-09