Skottorp Sverige

Plats: En bit från Hallandsåsen, vid sjön Stensån, Halland
Känt sedan: 1300-talet
Ny/Ombyggt: 1670-talet av Frans Joel Örnestedt
1816-1828 av Peter Möller
Arkitekt: 1670-talet Nicodemus Tessin d.ä.
1816-1828 Carl Fredrik Sundvall
Arkitektur:Empir
Rum:19
Koordinater: 56°26'09.5"N 12°58'43.3"E
Skottorp Halland Historia
Skottorps slott ligger mellan Båstad och Laholm i Halland. Redan på 1300-talet omnämns den ursprungliga huvudgården som var ett hemman kallat Vika (nu Veka) och 1488 finns uppgifter om en Axel Bang i Skotterup.

1500-talet
Från 1505 äger Anders Nielsen Jernskæg gården som befinner sig i den släkten fram till 1600-talets början.

Skottorps slott, Halland
Skottorp enligt Suecia antiqua
Skottorps slott, Halland
Skottorp enligt Suecia antiqua

1600-talet
1663 - några år efter att Halland blivit svenskt, sålde den danska ätten Rosencrantz Skottorp till diplomaten Peter Julius Coyet1618-1667 som samma år sålde det till Karl XI:s betrodde ämbetsman, Frans ÖrnestedtDöd 1685 (före adlandet Joel). Med hjälp av arkitekten Niclas Eosander byggde Frans en herrgård i en våning.

Frans Örnestedt var som sagt en av Karl XI:s mest pålitliga ämbetsmän och när det blev beslutat att kungen skulle gifta sig med den danska prinsessan Ulrika Eleonora bestämdes det att bröllopet skulle hållas på Skottorp. Inför bröllopet gjordes en omfattande tillbyggnad. Den här gången blev arkitekten Nicodemus Tessin d.ä. anlitad och efter hans ritningar uppfördes en två våningar hög festsal med hög kupol med omgivande rum för kungafamiljen.

Skottorps slott, Halland
Foto Pål-Nils Nilsson RAÄ (1970-talet)
Skottorps slott, Halland
Foto Lars Kennerstedt (1991)

Den 6 maj 1680 stod bröllopet på Skottorp mellan Karl och Ulrika Eleonora – en händelse som satte stopp för de gamla striderna om Halland, Skåne och Blekinge. Vigselceremonin utfördes av kyrkoherden i Ronneby, Haqvin Spegel (34), som strax därpå blev superintendent på Gotland.

1700-talet
Från 1747 och fram till tidigt 1800-tal ägdes slottet av ätterna Coyet och von Krassow.

1800-talet
1813 köpte kommerserådet Peter Möller slottet som sedan var inom släkten Möller fram till 1986. Peter Möller var en framgångsrik affärsman som lyckats skapa sig en ansenlig förmögenhet. Under de sista ägarna hade Skottorp, i brist på underhåll, förfallit ganska ordentligt. Detta ledde till att Möller gjorde en omfattande om och tillbyggnad mellan åren 1816-1828 då han rev ner större delen av det gamla huset och med hjälp av arkitekten Carl Fredrik Sundvall gav han Skottorp det utseende det har idag.

Skottorps slott, Halland
Interiör. Fotograf Malmgren Nordiska museet (1986)
Skottorps slott, Halland
Flygfoto från google maps

1900 - nutid
Slottet blev förklarat byggnadsminne 1986 och är privatägt.

År Skottorps ägarlängd
1436 Jens Laurensen
1488 Axel Bang
1505 Anders Nielsen
1536 Axel Andersen (son till föregående)
Severin Axelsen Jernskjæg (son till föregående) samt hans faster Anne Andersdotter Jernskjæg
1579Severin Axelsen Jernskjæg (genom byte med Möllarp, fasterns del)
1630 ca Holger Axelsen Rosenkrantz (genom köp)
1647 Ebbe Holgersen Rosenkrantz (son till föregående)
1663 Peter Julius Coyet (genom köp)
1663 Frans Joel (adlad Örnestedt) (genom köp)
1685 Carl Gustaf Örnestedt (son till föregående) (ogift)
1747 Anna Hedvig Örnestedt (syster till föregående)
1754 Vilhelmina och Mariana Örnestedt (döttrar till föregående)
1784 Mariana Eleonora (gift Krassow)
1790 Gustaf Adam von Krassow (son till föregående)
1801 Carl Gustaf von Krassow (son till föregående)
1813 Peter Möller (genom köp)
1846 Peter Möller (fosterson samt brorson till föregående Peter Möllers fru Elisabeth Maria Béen)
1884 Adolf Peter von Möller (son till föregående)
1932 Bror Alf Gustaf Allison von Möller (son till föregående)
1964 Carin Amalia von Möller änka efter föregående samt deras fyra barn
1979 Carin Christina & Nils-Arne Svensson
1986 Leif Grankvist (Skottorp blir byggnadsminne)
2005 Ingmarie Müller-Uri & Thomas Müller-Uri
2018 Privatägt

Kartinfo för Skottorp
Koordinater: 56°26'09.5"N 12°58'43.3"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)
• Byggnadsminnen 1978-1988 (Riksantikvarieämbetet)

Hemsidor:
» ydhalland.se
» runeberg.org
» Kungliga biblioteket

Inskrivet 2007-05-17 | Uppdaterat 2021-03-29