Engelsholm Danmark

Plats: Drygt 9 mil nordväst om Odense, Danmark
Känt sedan: 1452
Ny/Ombyggt: 1592-1593 av Knud Brahe
1730-talet av Gerhard Hansen de Lichtenberg
1952 av Sune Andresen
Arkitekt: 1592-1593 Troligen Hans van Steenwinckel d.ä. eller Hercules von Oberberg
1730-talet Nicolaus Hinrich Rieman
1952 Malling Pedersen
Arkitektur:Barock
Koordinater: 55°42'57.5"N 9°19'04.7"E
Engelsholm Syddanmark Historia
Engelsholms slott ligger i Syddanmark drygt 9 mil från Odense och cirka 25 mil från Köpenhamn. Slottet omges av vallgravar.

Slottet har anor lång tillbaka i tiden men nämns första gången 1452 då Timme Nielsen Rosenkrantz bytte till sig gården av kronan. Efter Timmes död 1457 gick gården vidare till sonen, Erik Timmesen Rosenkrantz.

Engelsholm
Kopparstick Odvardt Helmoldt de Lode , 1726-1757
Engelsholm
Foto Mads Bødker 2010

Knud Brahe
Knud Brahe
(1555-1615)
Knud Brahe (1555-1615)
Knud Brahe föddes på Ålborghus 1555 som son till Otte Brahe och Beate Bille och var yngre bror till astronomen Tycho Brahe.

Som så många andra adelsmän på den tiden fick Knud sin militärutbildning i det Nederländska frihetskriget som pågick i hela åttio år (1568-1648). Därefter tjänade han vid Fredrik II:s hov, innan han var tvungen att fly landet i några år efter ett olämpligt kärleksförhållande med adelsdamen Sophie Mormand, som blivit gravid. Åren utomlands tillbringade han bland annat i England, Frankrike och Italien och 1579 var han vid universitetet vid Padova. Väl hemma blev han välkommen tillbaka till hovet där han tjänade som munskänk. Några år senare blev han dock "lensmand", det vill säga han blev kungligt utnämnd att förvalta ett län.

Knud gifte sig med Margrethe Lange, som till äktenskapet förde med sig en del av Engelsholms gård som hon delade med sin bror, Erik Lange. 1590 blev Knud Brahe ensam ägare till Engelsholm och två år senare började han uppföra det slottet man ser idag. Till sin hjälp hade han troligen arkitekten Hercules von Oberberg eller Hans van Steenwinckel d.ä. Förutom Engelsholm ägde Knud även Tosterup slott i Skåne från 1611-1615. Knud dog 1615 på Engelsholm men hustrun levde kvar där till sin död 1622 då Knuds brorson Jörgen Brahe ärvde slottet. Brahesläkten ägde sedan Engelsholm fram till 1725.

Engelsholm
Foto Sylvest Jensen 1947
Engelsholm
Foto Jonas Smith 2014

1600-talet
På 1600-talet reste man de fyrkantiga tornen som står i varje hörn. Inspirationen till tornen hämtade man förmodligen från det franska slottet d'Ancy-le-Franc

Gerhard Hansen
Gerhard Hansen
(1697-1764)
Gerhard Hansen (1697-1764)
Engelsholm köptes 1732 av handelsmannen Gerhard Hansen. Vid den här tiden hade det blivit tillåtet även för borgare att äga en herrgård. Med köpet av Engelsholm tog Gerhard klivet över från borgerlig handelsman till godsägare. Han samlade på sig en stor förmögenhet och ett antal herrgårdar och lite senare blev han adlad till "de Lichtenberg".

Under Gerhards tid restaurerades slottet under ledning av byggmästare Nicolaus Hinrich Rieman, då fönstren byttes ut en och inre renoveringar utfördes. Slottet fick då sitt barockliknande utseende. Annars är det utseendemässigt sig ganska likt sedan det uppfördes av Brahe på 1590-talet.

Engelsholm
Foto Sylvest Jensen 1947
Engelsholm
Foto från pxfuel

Nutid
Sune Andresen, som var ägare 1939-1952, lät efter en brand 1952 rusta upp gården under ledning av arkitekten Malling Pedersen, varefter Engelsholms folkhögskola inrättades i slottet.

Kartinfo för Engelsholm
Koordinater: 55°42'57.5"N 9°19'04.7"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Danske Slotte og herregårde, Fra Århus till Kolding (Hassings forlag)

Hemsidor:
» danskeherregaarde.dk
» denstoredanske.dk
» Knud Brahe
» Gerhard Hansen de Lichtenberg
» Nicolaus Hinrich Rieman

Inskrivet 2017-08-08 | Uppdaterat 2021-07-12