Kungliga slottet Norge

Plats: Oslo, Norge
Grundat: 1825-1827, 1833-1836 av Karl XIV Johan
Ny/Ombyggt: 1849 (färdigbyggt)
Arkitekt: Hans Ditlev Franciscus Linstow
Rum:173
Koordinater: 59°55'01.7"N 10°43'39.4"E
Kungliga slottet Oslo Historia
Det kungliga slottet i Oslo (dåvarande Kristiania) började uppföras av den svensk-norska kungen Karl XIV Johan (Karl III Johan).

1825 började man bygga slottet men förslaget om att uppföra ett slott i staden hade varit uppe i Stortinget redan 1821. Det avgörande initiativet till att slottet väl började byggas kom dock från kungen själv året därpå (1822).

Slottskommission
Även om landets ekonomi var ansträngd beviljades 150 000 speciedaler och 1823 tillsattes en slottskommission vars uppgift var att sälja statsobligationer för att finansiera byggprojektet. Slottskommissionen skulle även ha huvudansvaret för arbetena under hela byggperioden. Arkitekten Hans Ditlev Franciscus Linstow (38) fick i uppdrag att rita slottet.

Kungliga slottet i Oslo
Foto Jøran Østom 2010
Kungliga slottet i Oslo
Foto Hans Dinkelberg 2018

Karl XIV Johan
Karl XIV Johan
(1763-1844)

Karl XIV Johan (1763-1844)
Karl Johan skall själv ha sett ut platsen där slottet skulle ligga och den 1 oktober 1825 kunde den 62-åriga kungen själv lägga ned grundstenen som placerades i fundamentet till altaret i det framtida Slottskapellet.

Två år senare (1827) stod grundmuren färdig men då var också pengarna slut. Eftersom Stortinget inte ville bevilja några mer pengar stod arbetet still mellan åren 1827-1833. Detta medförde också att byggnaden i slutändan blev mindre än vad som var tänkt från början. Arbetet återupptogs 1833 och på sommaren tre år senare stod byggnaden under tak. Arkitekt Linstow reste då till Danmark och Tyskland för att hämta inspiration till inredningsarbetet, vilket färdigställdes under 1840-talet efter hans teckningar.

Kungliga slottet i Oslo
Foto Olivier Bruchez 2019
Kungliga slottet i Oslo
Foto Carlos Bryant 2013

Oscar I (1799-1859)
Karl Johan fick aldrig se slottet färdigbyggt eftersom han gick bort 1844. När hans son Oscar I (45) tog över den svensk-norska tronen ansågs slottet vara för litet till att täcka den nya kungafamiljens behov, han hade vid denna tidpunkt fem barn med sin hustru Josefina (37). Stortinget beviljade därför pengar så att man kunde utvidga flyglarna. År 1849 var slottet inflyttningsklart och från detta årtal är en del större och mindre ändringar gjorda på slottet, bland annat i slutet av 1800-talet då man installerade elektricitet.

1900-nutid
Fram till år 1905 användes slottet endast i kortare perioder när den svensk-norska kungen uppehöll sig i Norge.

Kungliga slottet i Oslo
Foto Jaime Pérez 2013

Kuriosa
Den 1 januari 1925 bytte staden Christiania (Kristiania) namn till Oslo. Namnet Kristiania hade den dansk-norska kungen Kristian IV döpt staden till när han byggde upp den efter en stor brand år 1624.

Kartinfo för Kungliga slottet
Koordinater: 59°55'01.7"N 10°43'39.4"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Hemsida:
» kongehuset.no

Inskrivet 2008-03-11 | Uppdaterat 2021-07-13