Kronborg Danmark

Plats: Knappt 5 mil norr om Köpenhamn, Danmark
Grundat: 1420-talet av Erik av Pommern
Ny/Ombyggt: 1574-1585 av Fredrik II
1631-1637 av Kristian IV
1690-talet av Kristian V
Arkitekt: 1558 Hercules von Oberberg (sydvästra bastionen)
1574-1576 Hans van Paeschen
1638 Hans van Steenwinckel d.y.
1690 Lambert van Haven (kronverksporten)
1728-1733 Johan Cornelius Krieger (renovering)
1755 Caspar Frederik Harsdorff (tornspiran)
1873 Ferdinand Meldahl (yttre restaureringar)
1925 Johannes Magdahl Nielsen (restaureringsarbeten)
Arkitektur:Nederländsk renässans
Koordinater: 56°02'20.7"N 12°37'17.5"E
Kronborg Hovedstaden Historia
Kronborgs slott ligger på en udde cirka 500 meter nordost om Helsingörs centrum på Själland och knappt fem mil norr om Köpenhamn i den danska regionen Hovedstaden.

Slottet är byggt i Nederländsk renässans även kallad Christian IV-stil.

Erik av Pommern (1381-1459)
Redan på 1420-talet byggde Erik av Pommern en starkt befäst borg som han kallade för Krogen på platsen där Kronborgs slott ligger idag. Platsen var förr i tiden en viktig militär punkt och från Krogen kontrollerade kungens män Öresunds skeppsfart samt inkasserade den avskydda Öresundstullen.

Kronborgs slott
Foto Anders Illum 2009
Kronborgs slott
Foto Susanne Nilsson 2014

Fredrik II
Fredrik II
(1534-1588)
Fredrik II (1534-1588)
Mellan åren 1574-1585 genomförde Fredrik II en genomgripande ombyggnad av Krogen. Ovanpå den gamla borgen byggde han ett präktigt renässansslott med torn och spiror och dekorerade med kolonner och skulpturer. Fredrik hade blivit påverkad av Europeiska furstar som ansåg att rikedom snarare än militär styrka hade blivit en symbol för makt.

I slutet av 1589 och i början av 1590 bodde det nygifta paret Jakob av Skottland (23) och Anne av Oldenburg (15) några månader på Kronborg, innan de for tillbaka till Skottland (Anne var dotter till danska kungen Fredrik II).

I april sistnämnda år firades även ett bröllop på slottet mellan Kristian IV:s äldsta syster Elisabeth och hertig Henrik Julius av Braunschweig-Wolfenbüttel.

Kronborgs slott
Foto Garrett Ziegler 2015
Kronborgs slott
Foto Beth 2014

Kristian IV
Kristian IV
(1577-1648)
Kristian IV (1577-1648)
Kristian IV trivdes på Kronborg och tillbringade mycket tid där. Flera av hans barn föddes på slottet, bland annat i september 1629 då hans sista barn med Kirsten Munk föddes där. När hon låg i barnsäng på slottet utbröt en stor brand som i stort sett förstörde hela slottet förutom slottskyrkan. Kirsten fick snabbt föras ner till byn och vidare till Frederiksborgs slott. Den svenska diplomaten Johan Fegræus (Strömfelt) skrev hem till Sverige att slottet blev "helt och hålligt i grundh förbrändt". Kyrkan undkom emellertid nästan helt och många av slottets kaminer klarade sig, dock brann det mesta av inventarierna upp samt allt som var av trä och timmer.

Kristian IV ville bygga upp slottet igen, medan riksråden var mer tveksamma på grund av landets dåliga ekonomi efter deltagandet i 30-årskriget. Kristian förde ändå sin vilja igenom och för att finansiera uppbyggnaden höjdes öresundstullen mellan maj 1631 till juli 1632. Bygget pågick fram till 1637 och Kronborg pryddas med omfattande utsmyckningar i barockstil, man passade samtidigt på att modernisera slottet.

Kronborgs slott
Foto KLMircea 2009
Kronborgs slott
Foto Dennis Jarvis 2009

Belägring
Under Karl X Gustavs danska krig 1658-1660 erövrades Kronborg av svenska trupper med Carl Gustav Wrangel i spetsen. Wrangel spred ut ett rykte om att Köpenhamn hade besegrats vilket fick till följd att styrkorna på Kronborg kapitulerade. Under belägringen förstördes det stora tornets övre del och man förde bort Fredrik II:s tronhimmel (gobeläng) från riddarsalen samt den präktiga fontänen på slottsgården. Många kostbara konstskatter försvann därmed som krigsbyte till Sverige. Gobelängen finns idag på Nationalmuseet i Stockholm om man vill kika på den.

Åren efter kriget byggde man på det yttre fästningsverket och 1690 anlade Kristian V kronverket som ett avancerat försvar mot angrepp från landsidan. Från denna tid bodde i stort sett aldrig några kungliga regenter mer på Kronborg.

1700-talet
Från 1739 till mitten av 1800-talet användes slottet som fängelse. 1785 inrättade militären kaserner på slottet, det var också soldaterna som vaktade de fångar som satt inspärrade på slottet. År 1772 fördes bland annat den dansk-norska drottningen Caroline Mathilde av Hannover som fånge till Kronborgs slott. Hon anklagades för otrohet med läkaren Johann Friedrich Struensee (som avrättades) och hennes äktenskap med Kristian VII upplöstes. Caroline Mathilde (20) förvisades till den tyska delstaten Niedersachsen där hon dog tre år senare.

Kronborgs slott
Foto Lisa 2013

Nutid
Idag är slottet en av Danmarks viktigaste kulturhistoriska sevärdheter. Sedan 1938 har flera delar av slottet varit öppet för allmänheten. Nere i källaren under slottet kan man också få sen en gipsfigur av den sovande 'Holger Danske' som enligt sägnen skall vakna upp om Danmark hotas av en yttre fiende. Delar av slottet inrymmer danska Handels- och Sjöfartsmuseet.

Danska kungahuset använder sig fortfarande av Kronborg vid enstaka representativa arrangemang. Kanonerna vid Kronborgs slott skjuter salut vid kungliga märkesdagar eller när det kungaskeppet Dannebrogen seglar förbi.

Kronborgs slott
Foto Margo Akermark 2008
Kronborgs slott
Foto H.C. Steensen 2008

Kuriosa
Slottet är kanske mest känt för att William Shakespeare lät sin teaterpjäs om "Hamlet" (som publicerades första gången 1603) utspela sig just på Kronborgs slott.

Årtal Ägarlängd & händelselogg
1420-talet Erik av Pommern uppför borgen Krogen
1558 Sydvästra bastionen uppförs under ledning av Hercules von Oberberg
1574-1576  Norra och västra flygeln byggs om, det stora södra tornet byggs, södra flygeln görs om till kyrka. Arkitekt Hans van Paeschen
1577 En "mørkeport" byggs och slottet kallas nu för Kronborg
1579 Södra flygeln färdig
1580 Södra och västra flygeln murad med sandsten
1581 En tvåvåningars galleri uppförs längs borgmurens östra sida
1583 Galleriet samt västra flygeln höjs med en våning
1585 Slottet färdigbyggt
1629 En stor brand förstör hela slottet förutom kyrkan
1638 Slottet återuppfört med ändringar utförda av arkitekten Hans van Steenwinckel d.y.
1690 "Kronverksporten", som ingår i det yttre fästningsverket, uppförs av byggmästare Lambert van Haven
1713 Fästningsverket byggs ut
1728-1733 Stor renovering genomförd av byggmästare Johan Cornelius Krieger
1775 Tornspiran förnyas av danska arkitekten Caspar Frederik Harsdorff (40)
1785 Militären inrättar kaserner i slottet
1843 Kyrkans inventarier återställs av arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll
1866-1897 Yttre restaureringar utförda av arkitekt Ferdinand Meldahl
1925- Restaureringsarbeten utförda under ledning av Johannes Magdahl Nielsen

filmikon Inspelningsplats för:
» Absalons hemmelighed (2006)
» Jul på Kronborg (2000)
» Tak fordi vi kom (1983)
» Hamlet at Elsinore (1964)

Kartinfo för Kronborg
Koordinater: 56°02'20.7"N 12°37'17.5"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Danske Slotte og herregårde, Sjælland (Hassings forlag)

Inskrivet 2008-09-08 | Uppdaterat 2021-07-13