Dragsholm Danmark

Plats: Knappt 9 mil västnordväst om Köpenhamn, Danmark
Grundat: 1200-talet av Peder Sunesen
Ny/Ombyggt: 1638 av Claus Daae
1697 av Frederik Christian Adeler
Arkitekt: 1638 Hans van Steenwinckel d.y.
Arkitektur:Barock
Koordinater: 55°46'15.6"N 11°23'27.8"E
Dragsholm Själland Historia
Dragsholms slott ligger i Fårvejle socken i Dragsholms kommun i den danska regionen Själland, knappt 9 mil västnordväst om Köpenhamn.

Den första byggnaden på platsen uppfördes omkring 1215 av Roskildes biskop, Peder Sunesen. På medeltiden gjordes byggnaden om till en befäst borg med tjockare väggar och djupare och bredare vallgrav och i löpet av de kommande århundradena genomgick borgen flera förändringar.

Dragsholms slott år 1650
Koppastick Andreas Grey 1650-talet
Dragsholm
Foto Bococo 2006

1500-talet
Under Grevefejden (1534-1536) belägrades slottet från januari 1535 och cirka tre månader framåt. Under delar av denna tid blev borgen beskjuten av den tyska greven Johan av Hoya (som förövrigt var gift med Gustav Vasas syster, Margareta Eriksdotter).

Efter grevefejden startade den danska reformationen och 1536 övergick borgen till kronan och fungerade under kungens länsherre som statsfängelse åren 1536-1664. Fängelset var i första hand till för adliga fångar samt fångar från utlandet. I det stora borgtornet i det nordöstligaste hörnet av borgen inrättades säkra fängelseceller som utrustades med toaletter och fönster, allt beroende på fångens förbrytelse och uppförande och inte minst graden av förolämpningar mot kungen.

I fängelset satt bland annat den sista danska katolska biskopen Joachim Rønnow inspärrad samt skotten James Hepburn. Sistnämnda satt där i fem år tills han dog 1578 – och det sägs att hästvagnen som körde bort hans kista ännu kan höras på gårdsplanen ibland!

Dragsholm
Foto Olaf Meister 2013

1600-talet
När kronan övertog Dragsholm 1536 var borgen ganska sliten men ändå utfördes endast nödtorftigt underhåll. Inga större förändringar på borgen skedde förrän länsman Claus Daae blev Dragsholms herre 1624. Han lät 1638 med hjälp av arkitekten Hans van Steenwinckel reparera och bygga ut borgen.

Knappt tjugo år efter utbyggnaden av borgen erövrade svenskarna 1657 Dragsholms borg under Karl X Gustavs danska krig, men eftersom borgen skadats svårt under striderna var svenskarna tvungna att logera en bit ifrån. Det var dock inte mer förstört än att svenskarna vid fredsslutet 1660 beslöt sig för att hellre spränga slottet i luften än att överge det oförstört till danskarna, vilket de också skall ha gjort. Krutladdningar i borgtornet raserade den överste delen och fick hela den östra sidan av tornet att falla samman.

Dragsholm
Foto Björn 2014

Frederik Christian Adeler
F. C. Adeler
(1668-1726)
Frederik Christian Adeler (1668-1726)
År 1694 köpte Frederik Christian Adeler och hans hustru Henriette Margrethe von Lente Dragsholm. 1697 började de bygga upp slottet i dåtidens rådande barockstil, en stil som slottet har än idag.

Adeler-släkten upphöjdes 1784 till baron och året därpå döptes slottet om från Dragsholm till Adelersborg. Åttiotre år senare, år 1868, återtogs namnet Dragsholm av länsbaron Georg Frederik Otto Zytphen von Adeler.

1937 köpte Johan Frederik Bøttger Dragsholm och det är än i dag släkten Bøttger som äger byggnaden och som idag driver hotellverksamhet gourmetrestaurang och grupp- och konferensanläggning där.

filmikon Inspelningsplats för:
» X Factor (2008-)

Kartinfo för Dragsholm
Koordinater: 55°46'15.6"N 11°23'27.8"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Danske Slotte og herregårde, Sjælland (Hassings forlag)
• Det Kongelige Bibliotek, Portrætsamlingen, Danmark

Hemsida:
» dragsholm-slot.dk

Inskrivet 2009-01-25 | Uppdaterat 2021-07-15