Gottorp Tyskland

Plats: Vid staden Schleswig i Tyskland
Känt sedan: 1268
Ny/Ombyggt: 1520-1530 ca Fredrik I (södra & västra flygeln)
1571 Adolf av Holstein-Gottorp (tornet)
1590-1593 av Johan Adolf (festsalen, norra flygeln, slottskapellet)
1697-1703 av Fredrik IV
Arkitekt: 1697-1703 Nicodemus Tessin d.y.
Arkitektur:Barock
Koordinater: 54°30'42.0"N 9°32'29.0"E
Gottorp Schleswig-Holstein Historia
Gottorp slott ligger på en liten ö i sjön Slien i södra delen av det tyska förbundslandet Schleswig-Holstein nära intill staden Schleswig.

Långt tillbaka i tiden hade biskoparna i Schleswig en borg som kallades Gottorp men denna låg cirka en halvmil norr om staden och förstördes 1161 av Valdemar den stores ståthållare.

Stamgods
En ny borg byggdes och 1268 kom den i hertig Erik av Sönderjyllands ägo som gjorde Gottorp till hertigarnas fasta borg och residens för framtiden. Hans son Valdemar IV byggde om borgen 1295. Trettio år senare (1325) pantsattes Gottorp till den holsteinska greven Geert, och borgen fortsatte sedan att vara i hans ätt i drygt 130 år. Slottet är huset Holstein-Gottorps stamgods och här föddes bland annat svenska drottningen Hedvig Eleonora, prins Karl Fredrik och svenska kungen Adolf Fredrik.

Gottorp har angripits vid flera tillfällen, bland annat av Erik av Pommern 1416-1417 och 1426.

Gottorps slott, Schleswig
Foto Roger W 1999

Uppdelning
När Schleswigs och Holsteins 1490 delades för första gången skedde det på Gottorp. Hertig Fredriks del kallades därefter den 'Gottorpska'. Han bodde för det mesta på slottet även efter att han blivit dansk kung som Fredrik I. Han gick bort på Gottorps slott 1533 och elva år senare delade hans tre äldsta söner upp hertigdömet.

Fyra svenska kungar
År 1544 delade den dåvarande kungen Kristian III upp hertigdömet i en kunglig del (Sönderborg) och i ett hertigdöme. Hertigdömet fick hans två bröder hertig Hans d.ä. och hertig Adolf dela på. Hans fick då borgen Haderslevhus, en borg som inte finns idag, och Adolf fick Gottorp med slott och län. Efter Hans död 1580 delades hans områden upp mellan kungen och hertigen av Holstein-Gottorp.

Från hertig Adolf härstammar det Holstein-Gottorpska huset där fyra personer mellan åren 1751-1818 var kungar i Sverige, dessa var Adolf Fredrik, som föddes på Gottorps slott 1710, samt Gustav III, Gustav IV Adolf samt Karl XIII.

Gottorps slott, Schleswig
Foto Kai-Erik 2011
Gottorps slott, Schleswig
Foto Kai-Erik 2011

Hertigar av Holstein-Gottorp
* 1544-1586 Adolf av Holstein-Gottorp (son till danska kungen Fredrik I)
* 1586-1587 Frederik II
* 1587-1590 Philip
* 1590-1616 Johan Adolf
* 1616-1659 Fredrik III
* 1659-1695 Christian Albrecht
* 1695-1702 Fredrik IV
* 1702-1739 Karl Fredrik av Holstein-Gottorp
* 1739-1762 Karl Peter Ulrik (senare Peter III av Ryssland)
* 1762-1773 Paul (senare Paul I av Ryssland, rysk kejsare 1796-1801)

Johan Adolf som var herre på slottet 1590-1616 byggde festsalen och byggde om norra flygeln samt byggde ut slottskapellet (1590-1593). Kapellet är idag slottet endaste rum som har sitt ursprungliga utseende. Predikstolen är från början av 1590-talet. Knappt hundra år senare byggde Fredrik IV den södra flygeln på slottet.

Gottorps slott, Schleswig
Foto Kai-Erik 2011
Gottorps slott, Schleswig
Foto PodracerHH 2007

Kungligheter
Den svenska drottningen Hedvig Eleonora som var gift med Karl X Gustav föddes på Gottorps slott, liksom den danska kungen Kristian IX år 1818.

Fredrik IV av Holstein-Gottorp
Fredrik IV
(1671-1702)
Fredrik IV (1671-1702)
Både den danska kungen Fredrik I och hans son Adolf genomförde stora ombyggnader på slottet och Fredrik IV gav slottet det utseende som det har idag. Sistnämnda var gift med Karl XII:s syster Hedvig Sofia som han förövrigt också var kusin med.

1800-talet
Mellan åren 1731-1848 bodde den kunglige ståthållaren på slottet och åren 1834-1848 var det säte för den schleswig-holsteinska regeringen samt den schleswigska överdomstolen.
Idag håller Slesvig-Holsteins landsmuseum för konst, kulturhistoria och arkeologi till på slottet.

Årtal Ägarlängd
? Borgen anlagd av Schleswigs biskopar
1268 Hertig Erik av Sönderjylland
1288 Hertig Valdemar IV. Borgen brann ned
1340 Greve Gerhard av Holsten
1460 Christian I
1490 Fredrik (I)
1492 Borgen brann
ca 1520 Södra flygeln uppförd
ca 1530 Västra flygeln uppförd
1544-1587 Hertig Adolf
1564 Slottet brann och återuppfört
1571 Tornet byggt
1587-1590 Hertig Philip
1590-1616 Hertig Johan Adolf
1590-1593 Kapellet byggt
1595 Hjortsalen inredd
1610-1613 Bönstolen skapad, inre utsmyckningar
1616-1659 Hertig Fredrik III
1659-1694 Hertig Christian Albrecht
1694 Hertig Fredrik IV
1697-1705 Södra flygeln uppförd
1713 Danska kronan är ägare
1820 Västflygeln ombyggd
1842 Vallarna borttagna
1852 Inrättat till kasern
1864 Den Preussiska staten
1917 Tornet och takstolen brann
1948 Inrättat till museum

Kartinfo för Gottorp
Koordinater: 54°30'42.0"N 9°32'29.0"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Danske Slotte og herregårde, Syd før Grænsen (Hassings forlag)

Hemsidor:
» Gottorp slott
» Hertig Erik av Sönderjylland
» Holstein

Inskrivet 2008-07-02 | Uppdaterat 2021-07-16