Glücksburg Tyskland

Plats: I tyska förbundslandet Schleswig-Holstein, Tyskland
Grundat: 1582-1587 av Hans (Johann) d.y. av Sönderborg
Arkitekt: Nikolaus Karies
Koordinater: 54°49'55.0"N 9°32'36.1"E
Glücksburg Schleswig-Holstein Historia
Glücksburg slott (på danska kallat Lyksborg slot och på tyska Schloss Glücksburg) ligger i den tyska delstaten Schleswig-Holstein vid gränsen mot Danmark.

På platsen fanns fram till reformationen ett kloster som kallades Ry (Ryd) och som tillhörde cisterciensermunkarna. Klostret var ett av Danmarks rikaste och lärdaste kloster men 1538 sekulariserades (avkristnades) klostret då den sista abboten, Johannes Hildebrand, "avskaffade den ogudliga tjänsten och upplöste bilddyrkan och missbruket av mässorna" som det står i den gamla krönikan.

Glücksburg slott, Tyskland
Foto taget av mig juli 2018
Glücksburg slott, Tyskland
Foto taget av mig juli 2018

1500-talet
Vid hertigdömenas delning 1544 tillföll klostret kung Kristian III och tillhörde därefter kronan fram till 1582. Hans (Johann) d.y. av Sönderborg, som var son till Kristian III och bror till Fredrik II, byggde mellan åren 1582-1587 ett pampigt renässansslott på ruinerna där klostret en gång stod. En del granitblock från det gamla klostret användes som grund åt det nya slottet och flera av tegelstenarna från klostret återanvändes till den vitkalkade murstensbyggnaden. Slottet består av tre sammanhängande identiska långhus och i varje hörn står ett åttkantigt torn. Slottets kapell använde från början endast av hertigfamiljen och hovpersonalen men senare användes den även som bykyrka.

Glücksburg slott, Tyskland
Glücksburg slott, Tyskland
Foto taget av mig juli 2018

1600 & 1700-talen
Mellan åren 1622 till 1779 bodde fem generationer av hertigar av Glücksburg på slottet. Den siste hertigen av den äldre Glücksburgska linjen dog 1779 och efter att dennes änka avlidit förlänade Fredrik VI slottet samt hertigtiteln till Vilhelm av Slesvig-Holstein-Sønderborg-Beck (40).

1800-talet
Efter 1854 användes slottet som sommarresidens åt Fredrik VII, och han dog även på slottet i november 1863. Åren därefter användes slottet som förläggning samt sjukhus år de preussiska trupperna. Efter att Danmark överlåtit hertigdömet Slesvig till Preussen gav kung Wilhelm av Preussen slottet tillbaka till familjen och 1871 kunde därför hertig Karl, det dåvarande överhuvudet av huset Slesvig-Holstein-Sønderborg-Glücksborg flytta in på slottet igen.

Glücksburg slott, Tyskland
Foto taget av mig juli 2018
Glücksburg slott, Tyskland
Foto Willi bremen 2019

1900-nutid
Den sista tyska kejsarinnan, Auguste Viktoria, var ofta på Glücksburg slott, som idag anses vara en av de mest betydande slottsanläggningarna i Nordeuropa.

filmikon Inspelningsplats för:
» Deutschlands Küsten (2010)
» Speer och Hitler (2005)
» Glückliche Tage VII – Die Rolle ihres Lebens (2005)
» Der Fürst und das Mädchen (2003)
» Glückliche Tage VI – Bis auf die Knochen (2003)
» A Royal Family (2003)
» Glückliche Tage V – Der Kampf um die Macht (2001)
» Ein Volksfeind (1937)

Glücksburg slott, Tyskland
Foto taget av mig juli 2018
Glücksburg slott, Tyskland
Foto taget av mig juli 2018

År Ägarlängd (urval)
1209 Cistercienserorden
1544 Kronan
1582 Hertig Hans d.y.
1663 Hertig Kristian
1698 Hertig Philip Ernst
1729 Hertig Fredrik
1779 Kronan
1779 Hertiginnan Anna Carolina
1825 Hertig Wilhelm
1850 Fredrik VII
1871 Hertig Karl
1885 Hertig Fredrik Ferdinand
1965 Hertig Peter

Kartinfo för Glücksburg
Koordinater: 54°49'55.0"N 9°32'36.1"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Danske Slotte og herregårde, Syd før Grænsen (Hassings forlag)

Hemsidor:
» Vilhelm af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg

Inskrivet 2008-11-08 | Uppdaterat 2021-07-16