Spøttrup Danmark

Plats: Cirka 5 mil nordväst om Viborg i region Mittjylland, Danmark
Grundat: 1400-talets slut eller i början av 1500-talet av Jörgen Friis (troligen)
Ny/Ombyggt: 1579–1606 av Henrik Below
1702 av Axel Rosenkrantz
1760-talet av Mogens Rosenkrantz
1931-1932 av Christian P. Toft
1938-1941 av danska staten
Arkitekt: 1938-1941 Mogens Clemmensen
Koordinater: 56°38'22.7"N 8°46'57.6"E
Spøttrup Midtjylland Historia
Borgen Spøttrup ligger cirka 5 mil nordväst om Viborg i region Mittjylland i Danmark och är en av Danmarks få bevarade medeltida borgar.

1400-talet
Första gången man hör talas om Spøttrup är 1404 då adelsmannen Johan Skarpenberg skänker marken till biskoparna i Viborg, som betalning för att få en begravningsplats i domkyrkan. Det var biskoparna som i slutet av 1400-talet eller i början av 1500-talet lät uppföra borgen. Årtalet är lite osäkert, men troligen var det biskop Jörgen Friis som får stå som byggnadsherre. Borgen är omgiven av två vallgravar med en nästan nio meter hög jordvall emellan.

Spøttrup, Danmark
Foto Frerk Meyer 2013
Spøttrup, Danmark
Foto Frerk Meyer 2013

1500-talet
När reformationen genomfördes i Danmark 1536 gick Spøttrup från att vara kyrkogods till att gå över till den danska kungamakten. Spøttrup var kronogods fram till 1579 då Fredrik II gav borgen till den tyska adelsmannen Henrik Below som gått i dansk hovtjänst och som kungen ville skulle slå sig ner permanent i Danmark och gärna ta sig en dansk adelskvinna till hustru.

Henrik Below (1540-1606)
Below blev senare kunglig lensmand (en kungligt utnämnd förvaltare av ett län) och även diplomat. Below hade sitt huvudsäte på Spøttrup och han lät bygga om borgen i renässansstil. I de två bakre hörnen på borggården lät han uppföra två trappor för att skapa en mer bekväm förbindelse mellan våningarna, den ena är rund med en gammaldags spiraltrappa i trä och den andra är fyrkantig med en murad italiensk trappa. Henrik gick bort på Spøttrup 1606. Borgen var i släkten Belows ägo i tre generationer fram till 1653.

Spøttrup, Danmark
Fängelsecell. Foto David Lebech 2010
Spøttrup, Danmark
Foto Bo Mertz 2019

Mogens Kruse (ca 1628-1677)
1653 blev den danska officeren Mogens Kruse herre över borgen. Han ska ha varit en skicklig militär och utmärkte sig flera gånger, bland annat mot svenskarna i Karl X Gustavs andra danska krig 1658-1660 och Skånska kriget 1675-1679. Krigsåren medförde dock ekonomiska svårigheter och 1665 tvingades han lämna ifrån sig gården till de holländska bröderna Marcus och Joachim Kohlblatt.

1700-talet
År 1702 blev Axel Rosenkrantz ägare till Spøttrup. Rosenkrantz tillhörde en gammal dansk adelssläkt som haft flera egendomar i Skåne. Men när dessa efter freden i Roskilde 1658 blev svenska (eftersom Skåne tillföll Sverige) och han inte ville bo i Sverige med en svensk kung köpte han i stället Spøttrup. Han lät genomföra några restaureringar på den då ganska förfallna byggnaden.

1900-talet till nutid
1931-1932 genomfördes en mindre restaurering av dåvarande ägaren Christian Peter Toft1866-1921 då norra flygelns yttre renoverades. 1937 beslöt den danska staten att köpa Spøttrup och genomföra en större och mer omfattande renovering under ledning av den danske arkitekten Mogens Clemmensen1885-1943 för att sedan öppna upp borgen för allmänheten som ett exempel på en medeltida borg.

Kartinfo för Spøttrup
Koordinater: 56°38'22.7"N 8°46'57.6"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Danske slotte och herregårde, Nordvestjylland (Hassings forlag)
• Danmarks slotte og herregårde (Stilling)

Hemsidor:
» danskeherregaarde.dk

Inskrivet 2018-05-10 | Uppdaterat 2021-07-17