Örebro slott Sverige

Plats: Örebro, Närke
Känt sedan: 1364
Ny/Ombyggt: 1573-1627
1897-1901
Arkitekt: Christoffer Pahr
Herkules Mida
Hans Fleming
1897-1901 Thor Torén
Arkitektur:Barock
Rum:Cirka 80 rum förutom källaren
Koordinater: 59°16'26.0"N 15°12'54.9"E
Örebro slott Närke Historia
Örebro slott ligger på en holme i Svartån i Örebro, Närke. Slottet har formen av en rektangel med utbyggda cirkelrunda torn i hörnen och innehåller cirka 80 rum, förutom källaren som har använts som fängelse.

Första gången Örebro slott omtalas är 1364 då hertig Albrekt av Mecklenburg1338-1412 i ett brev till Rostock säger sig ha 'erövrat duo castra, Sundby och Örebro', men troligen är slottet mycket äldre än så. Under medeltiden belägrades slottet många gånger och beboddes av både kungar och hövitsmän, både svenskar och danskar.

Örebro slott
Slottet enligt Sueciaverket
Örebro slott
Flygfoto av Jan Norrman 1992

1400-talet
Åren 1434-1436 bodde Engelbrekt Engelbrektsson139?-1436 där och från 1436 blivande kungen Karl Knutsson (Bonde). År 1482 inträdde Svante Nilsson (Sture) i rådet och blev på samma gång hövitsman på Örebro slott.

I februari 1499 kröntes Hans av Oldenburg och Kristina av Sachsen i Uppsala till svenska regenter. Kristina fick vid kröningen Örebro slott i morgongåva.

1500-talet
I början av 1500-talet blev Sten Sture d.y. ny slottsherre efter att han utfört sitt uppdrag i Lübeck till full belåten. Danskarnas belägring förstörde borgen men efter att Gustav Vasa tagit slottet i besittning 1522 återuppbyggde han det som förstörts. Han höll även rådsmöte där i februari 1522.

Under Johan III:s tid som regent påbörjades en ombyggnad 1573 som pågick fram till 1627 då slottet fick den form det har idag.

Örebro slott
Foto Magnus flickr, 2011

1600-talet
I början av 1600-talet tillhörde slottet hertig Karl som ofta höll hov där och även sammankallade riksdagen dit 1606 och 1610. Hertig Karl började bygga ut slottet och med hjälp av byggmästaren Christoffer Pahr fick borgen en jämnhög kvadratisk utseende med kanontorn i hörnen. Efter den avslutade ombyggnaden, som slutade 1627, fick det förfalla igen. Kungen var nästan aldrig där och de landhövdingar som fick lov att bo där om de ville, bodde hellre i en timmerstuga bredvid. Slottet användes istället som fängelse, spannmålsmagasin och vapenförråd.

1700-talet
Efter ytterligare en tid av förfall (1738 rasade ett av tornen) blev det på nytt reparerat, och 1762 förvandlades det gamla renässansslottet till ett barockslott.

Örebro slott
Foto Kjell Eson 2014
Örebro slott
Foto Salon NYC 2014

1800-talet
I början av 1800-talet skedde på nytt en renovering och 1897-1901 fick slottet sitt nuvarande yttre utseende tack vare medel från riksdagen samt privata bidrag. Arkitekt vid detta tillfälle var Thor Thorén. Ombyggnaden gav då slottet en stark prägel av Vasarenässans och speglar tidens nationalromantiska arkitekturstil.

I övrigt fortsatte slottet att vara fängelse och förråd och samtidigt residens och landskansli. I slutet av århundradet restaurerades det återigen. Man knackade bland annat bort putsen från slottets ytterväggar för att få fram ett ålderdomligt utseende.

1900-nutid
Örebro slott ägs av staten och inrymmer idag konferenslokaler, sammanträdesrum ett slottsmuseum längst ner i ena tornet och ett kafé högst upp i ett annat.

Kartinfo för Örebro slott
Koordinater: 59°16'26.0"N 15°12'54.9"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Kansligatan 1, Örebro
Telefon: 019-21 44 99
E-post: info@orebroslott.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Riksfästen (Allhem)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Hemsidor:
» Runeberg.org
» Kungliga biblioteket
» Länsstyrelsen.se

Inskrivet 2007-05-07 | Uppdaterat 2021-03-30