Fullerö Sverige

Plats: Cirka en mil söder om Västerås i Västmanland
Känt sedan: 1200-talet
Ny/Ombyggt: 1656 av Erik Axelsson Oxenstierna
Arkitekt: Jean de la Vallée
Koordinater: 59°32'50.6"N 16°32'44.7"E
Fullerö Västmanland Historia
Fullerö ligger vid Västeråsfjärden cirka en mil söder om Västerås och tolv mil nordväst om Stockholm i Barkarö socken i Västmanland.

Osäkra uppgifter
Fullerö omnämns redan på 1200-talet. Det finns lite olika uppgifter som därmed blir osäkra om Fullerös tidiga historia. En uppgift säger att Sten Pedersson (Stjärna) skänkte gården till Västerås domkyrka i mitten av 1400-talet. Han var då hövitsman på Västerås slott. En anna källa uppger att det var en fru Carin på Lindholmen som skänkte sin egendom med Fullerö till dominikanklostret i Västerås.

Fullerö slott
Fotograf Andreas Engfeldt
Fullerö slott
Fotograf Andreas Engfeldt

Reformationen
Under reformationen drogs Fullerö in till kronan och därmed blev Gustav Vasa ägare till Fullerö. Han bytte senare bort Fullerö mot Ekolsund i Uppland samt några andra gods, och den nya ägaren till Fullerö blev nu Göran Åkesson Tott.

Anna Åkesdotter Bååt (1579-1649)
1588 ärvde Anna Åkesdotter Bååt (9) Fullerö efter sin far Åke Johansson Bååt. Anna (29) gifte sig 1608 med den blivande rikskanslern Axel Oxenstierna (25) och på så sätt kom Fullerö i släkten Oxenstierna. År 1610 ärvde Anna också Tidö slott efter att hennes mor Christina Trolle gått bort. Axel och Anna fick tolv barn men endast tre stycken överlevde sina föräldrar. Sonen Erik Oxenstierna1624-1656 (30) ärvde Fullerö efter Axels död 1654 men Erik gick själv bort endast två år senare av fältsjukan i Frauenburg i Preussen.

Nybygge
Nya huvudbyggnaden på Fullerö påbörjades 1654 av Erik Oxenstierna, som alltså dog i Preussen i oktober samma år, så han kan inte ha sett det nya huset stå färdigt. Till sin hjälp tog man arkitekten Jean de la Vallée som samtidigt höll på med Riddarhuset i Stockholm.

PÅ 1680-talet tvingades översten och greven Carl Gustaf Oxenstierna1655-1686 sälja gården till Mårten Gavelius1638-1701 på grund av en förfallen pant. Gavelius var administratör över Oxenstiernas egendomar och adlades med namn Cronstedt 1686.

Fullerö slott
Foto Ahrenbergsflyg 1935

Fideikommiss
Sedan 1687 har Fullerö ägts av släkten Cronstedt och 1739 (andra uppgifter anger 1737) inrättades fideikommiss. Fideikommiss innebär att man mottar en egendom i förtroende och man förbinder sig att överlämna densamma i samma eller bättre skick till nästa generation. Man äger rätt att nyttja dess avkastning men han kan till exempel inte sälja, i varje fall inte utan tillstånd av Fideikommissnämnden som är den myndighet som övervakar fideikommissens rättmätiga hanterande. Cronstedt är än idag ägare till Fullerö.

År Ägarlängd
1540 Jörgen Åkesson Tott genom byte med Gustav Vasa
1557 Kerstin Åkesdotter Tott (föregåendes syster)
~ Åke Johansson Bååt (föregåendes son)
1588 Anna Åkesdotter Bååt (föregåendes dotter). Gift med Axel Oxenstierna
1654 Erik Oxenstierna af Södermöre (föregåendes son)
1656 Carl Gustaf Oxenstierna af Södermöre (föregåendes son)
1687 Mårten Gavelius-Cronstedt (genom förfallen pant)
1696 Jacob Cronstedt (föregåendes adoptivson)
1739 Fideikommiss instiftat
1751 Carl Johan Cronstedt (föregåendes son)
1779 Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt (föregåendes son)
1829 Carl Adolf Cronstedt (föregåendes brorson)
1842 Wilhelm August Cronstedt (föregåendes bror)
1874 Anna Ulrika Matilda Rothlieb (föregåendes änka)
1885 Fredrik Wilhelm Cronstedt (föregåendes son)
1927 Carl Fredrik Wilhelm Cronstedt (föregåendes son)
1938 Carl Wilhelm Ulrik Cronstedt (föregåendes son)
1990 Marie-Claire Cronstedt af Fullerö (Ax Son Johnson)
2005 Carl Johan Cronstedt
~ Ännu i släkten Cronstedts ägo (2021)

Kartinfo för Fullerö
Koordinater: 59°32'50.6"N 16°32'44.7"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Stora boken om Mälardalens slott och herremansgårdar (Hellstedt)

Hemsida:
» Svenska fideikommiss
» Gods & Gårdar

Inskrivet 2021-07-02 | Uppdaterat 2021-07-04