Bjärsjöholm Sverige

Plats: Cirka 3 km väster om Ystad i Skåne
Känt sedan: 1300-talet (Berghusa)
Ny/Ombyggt: 1576 av Björn Kaas
Arkitektur:Renässans
Koordinater: 55°27'12.1"N 13°46'39.2"E
Bjärsjöholm Skåne Historia
Gamla Bjärsjöholm borg ligger ett par km sydost om Bjäresjö kyrka i Bjäresjö och Hedeskoga socknar i Herrestads härad i Ystads kommun cirka 3 km nordväst om Ystad.

Medeltiden
Det har funnits byggnader på den här platsen sedan minst 1300-talet och omtalas då som Berghusa eller Berghusagård. Godset har genom tiderna även kallats för Bjersjöholm, Bergsjöholm, Birsiöholm, Birseholm & Bjergesøholm.

Nu finns det två större byggnader här där den ena är den här gammal borg som den här sidan handlar och som uppfördes på 1570-talet och nya Bjärsjöholm som uppfördes på 1850-talet.

Bjärsjöholm, Skåne
Björn Kaas (1518-1581)
Björn Nielsen Kaas föddes på Starupgård 1518 som son till Niels Jensen Kaas och Anne Björnsdatter. 1548 blev Kaas hovman och deltog i Kristian III:s dotter Annas bröllop till Sachsen i Tyskland. Efter hemkomsten fick han en rad befogenheter och blev bland annat länsherre i Vordingborgs län på Själland 1561-1563, Helsingborgs län 1563-1565, Malmöhus län 1565-1580 och Bygholms län i Danmark 1580-1581. År 1576 blev han riksråd.

Kaas var en förmögen man och ägde flera gods, förutom släktgården Stårupgård (Staarupgaard) i region Mittjylland som han själv uppförde, ägde han också Vangkjær, Kærsgård och Ellinggård på Jylland, Vorgaard i Helium härad, Tybjerggård på Själland samt en gård i Köpenhamn.

Bjärsjöholm, Skåne
Konstnär Ulrik Thersner 1822
Bjärsjöholm, Skåne
Bild från Skånska Herregårdar 1852-1863

1570-talet
Ungefär samtidigt som Kaas blev riksråd började han uppföra Bjärsjöholm med en huvudlänga åt söder samt tre längor kring en sluten borggård. Årtalet 1576 finns inristat i en kalkstensplatta på borgen. Källarvåningen innehöll både fängelsehålor, förråd och vinkällare.

Skåne blir svenskt
Efter att Skåne blev svenskt 1658 drogs Bjärsjöholm in till den svenska kronan. Då hette ägaren Ove Tagesen Thott. Han fick dock snart tillbaka egendomen men sålde den vidare 1668 till Ebba Brahe (72), Gustav II Adolfs olyckliga kärlek. Efter Ebbas död 1674 gick Bjärsjöholm vidare till hennes son Magnus Gabriel De la Gardie (52).

Bjärsjöholm, Skåne
Före rivningen av södra längan 1889. Okänd fotograf

Gamla borgen
Av den gamla borgen finns idag endast två hus kvar. Borgen var uppbyggt på så kallad rustbädd (rostverk) som var en konstruktion av korsande bjälkar som man använde vid grundläggningen i lös jord. När sjön försvann ruttnade dessa bjälkar vilket gjorde att huset sjönk. På grund av faran att borgen skulle rasa ihop av sina sättningar valde man år 1790 att riva den norra ekonomibyggnaden.

Rivning
År 1847 köptes Bjärsjöholm av Tage Ludvig Sylvan som på 1850-talet lät uppföra nya Bjärsholm en bit ifrån borgen. 1872 blev grosshandlare Carl Fredrik Neess ägare och han lät 1889 riva även den södra huvudlängan men vid den tidpunkten hade man redan övergivit den gamla borgen för länge sedan.

Bjärsjöholm, Skåne
Foto Jorchr 2005

Sägen
En sägen säger att en kyrka revs ned på 1570-talet för att bygga den gamla borgen och att nu har den kränkta helgedomen fått sin hämnd.

Nutid
Bjärsjöholm ägs av familjen Ahlström och man kan besöka slottet som har jakt, uthyrning, bröllop och event samt visning av slottet. Se vidare på deras hemsida.

År Ägarlängd
1350 ca Ingemar Carlsen
1363 Drottning Margareta (genom köp)
1366 Aage Ingvarsen Baad
1386 Peder Munk
1400 ca Peder Ovesen Hvide
1422 Elin Dotting (föregåendes änka) Omgift med Erik Rotfelt
~ Niels Eriksen Rotfelt (föregåendes son)
~ Erik Nielsen Rotfelt (föregåendes son)
~ Jens Eriksen Rotfelt (föregåendes son)
~ Niels Jensen Rotfelt (föregåendes son)
~ Jens Nielsen Rotfelt (föregåendes son)
1550 ca Erik Eriksen Lykke & Björn Nielsen Kaas (föregåendes svågrar)
~ Björn Nielsen Kaas (ensam ägare)
1581-1601 Christence Rotfelt (föregåendes änka)
~ Gabriel Björnsen Kaas (föregåendes son)
~ Kirsten Björnsdatter Kaas (föregåendes syster)
- 1612 Björn Ovesen Urup (föregåendes son)
1612-1621 Axel Ovesen Urup (föregåendes bror)
~ Kirsten Urup (föregåendes syster)
- 1638 Anders Tagesen Thott (föregåendes son)
1638 Ove Tagesen Thott (föregåendes bror)
1658 Indraget till svenska kronan. Skänkt till Catharina Charlotta De la Gardie, men återlämnat till Ove Thott
1668 Ebba Brahe (genom köp)
1674 Magnus Gabriel De la Gardie (föregåendes son)
1681 Otto Wilhelm von Königsmarck (genom köp)
1688 Indraget till svenska kronan
1716 Hedvig Eleonora Stenbock (inlöst genom bördsrätt)
1718 Peter Malmberg (Palmcreutz) (genom köp)
1738 Per Palmcreutz (föregåendes son)
1743 Catharina Elisabeth Hueck-Friesenheim (föregåendes änka)
1753 Per Palmcreutz (föregåendes son)
1764 Christina Palmcreutz (föregåendes syster)
176?-1826 Charlotta Ulrica von Essen (föregåendes dotter)
1830 Carl Eduard Colliander (genom köp)
1847 Tage Ludvig Sylvan (genom köp)
1872 Carl Fredrik Neess, grosshandlare (genom köp)
1895 Helga och Blenda Neess (föregåendes döttrar)
1911 Gustav Adolph Hagemann (genom köp)
1916 Gunnar Aage Hagemann (föregåendes son)
1965 Einar Ahlström (genom köp)
1965- Familjen Ahlström (genom köp)

Kartinfo för Bjärsjöholm
Koordinater: 55°27'12.1"N 13°46'39.2"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Hemsida:
» Björn Kaas (biografiskleksikon)
» Björn Kaas (runeberg)
» Björn Kaas (geni)
» Skånska Herregårdar
» Rustbädd (SAOB)

Inskrivet 2021-08-06 | Uppdaterat 2021-08-06