Bjärsjöholm (nya) Sverige

Plats: Cirka 3 km väster om Ystad i Skåne
Ny/Ombyggt: 1849-1850 av Tage Sylvan
Arkitekt: 1849-1850 Ferdinand Meldahl
Koordinater: 55°27'12.1"N 13°46'39.2"E
Bjärsjöholm (nya) Skåne Historia
Bjärsjöholm nya slott ligger ett par km sydost om Bjäresjö kyrka i Bjäresjö och Hedeskoga socknar i Herrestads härad i Ystads kommun cirka 3 km nordväst om Ystad.

Medeltiden
Det har funnits byggnader på den här platsen sedan minst 1300-talet och omtalas då som Berghusa eller Berghusa Gård. Husen här har genom tiderna även kallats för Bjersjöholm, Bergsjöholm, Birsiöholm, Birseholm & Bjergesøholm.

Nya Bjärsjöholm, Skåne
Bild från Kringla KM 85976. Okänd fotograf
Nya Bjärsjöholm, Skåne
Foto Jan Norrman 1999

Två byggnader
Nu finns det två större byggnader här där den ena är gamla Bjärsjöholm som uppfördes på 1570-talet av riksrådet och länsherren i Malmöhus län, Björn Kaas och det nya som uppfördes på 1850-talet av Tage Sylvan.

Tage Sylvan
Tage Sylvan
(1801-1879)
Tage Sylvan (1801-1879)
1847 köpte Tage Ludvig Sylvan Bjärsjöholm. Tage föddes i Ystad 1801 och gick senare på Lunds universitet där han 1822 tog hovrättsexamen med högsta betyg. Efter tingstjänstgöring blev han 1826 magistratssekreterare i Ystad och två år senare rådman.

1827 tog Sylvan initiativet till bildandet av Skånska städernas brandförsäkringsförening och året därpå var han en av stiftarna till Ystads sparbank. Han efterträdde sedan fadern som borgmästare i Ystad vilket han var mellan åren 1830-1848.

Nya Bjärsjöholm, Skåne
Vykort från lindebilder
Nya Bjärsjöholm, Skåne
Foto Andreas Engfeldt

Gifte sig rikt
Sylvan (28) gifte sig 1829 med Fredrika Christina Lundgren1808-1866 (21) som var en förmögen dotter till bankman och affärsmannen Carl Martin Lundgren och Margareta Giutzelke. Genom giftermålet blev Sylvan förmyndare över sin hustru och hennes pengar, vilket var bruket vid den här tiden, och därmed kunde han börja köpa gods och gårdar.

Godsägare
1834 köpte Sylvan Glimmingehus där han uppförde ett ångbränneri som var ett av de första i Sydsverige. 1839 övertog han arrendet för Bollerup som då tillhörde Karl XIV Johan och efter kungens död 1844 köpte han Bollerup som han lät totalrenovera. 1846 köpte han Öja i närheten av Ystad där han mellan åren 1847-1848 uppförde ett nytt slott efter ritningar av Ferdinand Meldahl. Han köpte även Stora Frösunda herrgård i Solna samt ett flertal egendomar i Skåne och Västergötland. På 1850-talet köpte han Brunkebergs hotell i Stockholm (revs 1969).

Nya Bjärsjöholm, Skåne
Foto Andreas Engfeldt
Nya Bjärsjöholm, Skåne
Foto Andreas Engfeldt

Donerade pengar
Sylvan var även en givmild man, han donerade mycket pengar till olika ändamål bland annat ett sockerbruk till Ystad, ett hem för 'pauvres honteux' (Sorgenfri) och arbetarbostäder (Fridhem). När Alnarps Lantbruksinstitut bildades 1862 skänkte han en stor summa pengar dit och i sitt testamente donerade han Bollerup till en lantbruksskola för Kristianstads län.

Även på Bjärsjöholm uppförde Sylvan en ny byggnad efter ritningar av den unge danske arkitekten Ferdinand Meldahl (22). Det nya slottet blev en modern renässansvilla och uppfördes på en kulle söder om den gamla borgen.

Nutid
Bjärsjöholm ägs av familjen Ahlström och man kan besöka slottet som har jakt, uthyrning, bröllop och event samt visning av slottet. Se vidare på deras hemsida.

År Ägarlängd
1847 Tage Ludvig Sylvan (genom köp)
1872 Carl Fredrik Neess, grosshandlare (genom köp)
1895 Helga och Blenda Neess (föregåendes döttrar)
1911 Gustav Adolph Hagemann (genom köp)
1916 Gunnar Aage Hagemann (föregåendes son)
1965 - Familjen Ahlström (genom köp)

Här finns ägarlängd för både gamla och nya Bjärsjöholm.

Kartinfo för Bjärsjöholm (nya)
Koordinater: 55°27'12.1"N 13°46'39.2"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Bergsjöholms allé, Ystad
E-post: info@bergsjoholm.com
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)
• Svenska män och kvinnor (Bonniers 1954)

Hemsida:
» Tage Ludvig Sylvan
» Sorgenfri

Inskrivet 2021-08-08 | Uppdaterat 2021-08-09