Brokind Sverige

Plats: Vid Stångån i Vårdnäs socken, 3 mil från Linköping i Östergötland
Känt sedan: 1300-talet
Ny/Ombyggt: 1727-1731 av Anna Maria Falkenberg
1837-1840 av Henrik Falkenberg af Bålby
Arkitekt: 1837-1840 Abraham Nyström
Koordinater: 58°12'39"N 15°39'44"Ö
Brokind Östergötland Historia
Brokind slott ligger på en holme vid Stångån i Vårdnäs socken, cirka 3 mil från Linköping. Vid Brokind ligger slussen mellan sjöarna Lilla Rängen och Järnlunden, se bild nedan.

Broo i Kinden
Brokind var under tidig medeltid en by som kallades 'Broo i Kinden' och på 1300-talets första hälft ägdes byn delvis av Linköpings domkyrka men kom senare i Folkungaättens ägo.

Brokind, Östergötland
'Brokinn'. Bild från Sueciaverket, ca 1690
Brokind, Östergötland
Slussarna vid Brokind. Okänd fotograf, ca 1935

Bo Jonsson Grip († 1386)
1379 köptes Brokind av Bo Jonsson Grip och kom att ingå i hans stora godsinnehav. Grip blev under sin levnad en av de mäktigaste och rikaste och den största jordägaren i Sverige. Ett urval av alla gods han ägde är bland annat Nynäs slott, Gripsholm, Bjärka-Säby, Salnecke, Kalmar slott (herre på slottet), Nyköpingshus, Västerås slott, Stegeborg och Raseborg, Tavastehus och Åbo slott i Finland.

Gammal borg
På platsen där nuvarande Brokind ligger har det förut legat en borg som troligen byggdes vid mitten av 1500-talet. Det bestod av ett stenhus med två våningar samt två torn som man kan se på bilden från Erik Dahlbergs Sueciaverk. På den borgen samlades 1597 rådsherrarna som var emot hertig Karl och som stod på Sigismunds sida hos den dåvarande ägaren Sten Axelsson Banér. Tre år senare skulle tre av dessa rådsherrar förlora sina huvuden vid Linköpings blodbad.

Brokind, Östergötland
Foto AB Flygtrafik, 1954
Brokind, Östergötland
Foto AB Flygtrafik, 1969

Anna Maria
Anna Maria
(1679-1744)
Anna Maria Falkenberg (1679-1744)
1726 skedde en eldsvåda som förstörde den gamla borgen. Dåvarande ägare var Anna Maria Falkenberg av Bålby och hennes man greve och fältmarskalken Axel Axelsson Sparre1652-1728. De beslöt att uppföra en ny herrgårdsbyggnad och 1727 startade bygget där den gamla borgen stått. Förutom mangårdsbyggnaden uppfördes även två flyglar i sten. Bygget pågick i fyra år och när det stod klart 1731 hade hennes man Axel redan varit död i tre år.

1732 stiftade Anna Maria Brokinds fideikommiss och eftersom hon inte fått några barn gick Brokind vidare till hennes brorson Melcher Falkenberg efter hennes död 1744.

Fideikommiss
År 1732 stiftade alltså Anna Maria Brokinds fideikommiss. 1918 såldes dock Brokind av dåvarande ägare Henrik Otto Falkenberg af Bålby och ett fideikommisskapital bildades. 1933 återupprättades fideikommisset av Göran Henrik Falkenberg då vissa delar av fideikommisskapitalet användes. Så förutom åren 1918-1933 har Brokind varit i släkten Falkenbergs ägo sedan 1706, vilket det är än i dag (2021).

Brokind, Östergötland
Foto AB Flygtrafik, 1980
Brokind, Östergötland
Foto Jan Norrman, 1991

1800-1900
1837 blev Henrik Georg Falkenberg af Bålby ägare och han började genast bygga om och till sin hjälp tog han arkitekten Abraham Nyström. Bland annat ersattes nu taket och andra utsmyckningar gjordes på fasaden, samt de två flyglarna rustades upp. 1949 förstördes taket av brand men återställdes i samma skick som innan.

Nutid
Brokind är privatägd och ej öppet för allmänheten.

År Ägarlängd (urval)
Bo Jonsson Grip
1383 Johan Molteke (genom byte)
1386 Bo Jonsson Grip (återköp)
1400 ca Ficke Johansson Bulow
1460-tal Släkten Natt och Dag
1500 ~ Barbro Eriksdotter Bielke. Gift med Måns Johansson Natt och Dag
1553 Erik Månsson Natt och Dag (föregåendes son). Gift med Margareta Birgersdotter Grip af Vinäs
1563 Sten Axelsson Banér. Gift med Margareta Birgersdotter Grip af Vinäs
1600 ~ ?
1706 Henrik Georg Falkenberg (†1709)
1709 Anna Maria Falkenberg (föregåendes dotter). Stiftade fideikommiss 1732
1744 Melcher Falkenberg af Bålby (föregåendes brorson)
1795 Henrik Falkenberg af Bålby (föregåendes son)
1837 Henrik Georg Falkenberg af Bålby (föregåendes son)
1873 Melker Falkenberg af Bålby (föregåendes son)
1906 Henrik Falkenberg af Bålby (föregåendes son)
1933 Göran Falkenberg af Bålby (föregåendes son)
~ Släkten Falkenberg

Kartinfo för Brokind
Koordinater: 58°12'39"N 15°39'44"Ö
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början

Hemsida:
» Svenska fideikommiss
» Anna Maria Falkenberg
» Axel Sparre
» Länsstyrelsen

Inskrivet 2021-08-31 | Uppdaterat 2021-08-31