Ericsberg

Plats:
13 km öster om Katrineholm, Södermanland
Grundat:
1655-1664 av Erik Karlsson Gyllenstierna och Beata von Yxkull
Om/tillbyggt:
1670-1699 av Kristofer Gyllenstierna
Arkitekt:
Arkitektur:
Barock
Koordinater:
Ericsberg Södermanland Historia
Ericsbergs slott ligger drygt en mil utanför Katrineholm i Södermanland. Godset hette från början Pintorp (Pinnatorp) och nämns bland annat år 1508 då väpnaren Knut Nilsson till Bosgård sålde "Pinnatorp", tillsammans med andra gårdar, till riddaren Erik Erikssons (Gyllenstierna) änka Anna Karlsdotter på Vinstorp.

Godset stannade därefter i släkten Gyllenstierna som på 1650-talet började bygga slottet som det ser ut idag.
Ericsberg
Slottet enligt Sueciaverket

1600-talet
Det var riksrådet och friherren Eric Karlsson Gyllenstierna (1602-1657) och dennes hustru Beata von Yxkull (1618-1667) som började bygga slottet. Eric hann emellertid inte bygga klart godset före sin död 1657 men hustrun tog över. Vid Erics död bytte man namn på slottet till Ericsberg.

När Beata dog 10 år senare tog deras son, greve, riksrådet och överståthållare Kristofer Gyllenstierna (1647-1705) över, och slutförde bygget med att bland annat bygga flyglar och anlägga en park. Det är osäkert vem arkitekten var och beroende på var man läser kan man få olika uppgifter, jag har personligen stött på namnen Nicodemus Tessin d.ä., Jean de la Vallée och Mathias Spihler. Till slottet hör också Forssa bruk.
Ericsbergs slott
Foto Thor Thorsson - 2010

1700-talet
1731 pantsattes delar av slottet, tillsammans med Forssa bruk, hos finansfamiljen Hildebrand som nio år senare övertog slottet. 47 år senare (1778) inrättade de Ericsberg som fideikommiss.

1800-talet fram till idag
År 1808 dog släkten Hildebrand ut och Ericsberg övergick då till ätten Bonde, som äger godset än idag. På slutet av 1890-talet gjordes stora inre restaureringar och moderniseringar. Översta våningen innehåller Ericbergs berömda bibliotek med ett betydande samling av böcker i nordisk historia.

Slottsspöket
Vad vore väl ett slott utan ett spöke? Enligt sägnen är det antingen Anna Karlsdotter (Vinstorpaätten) eller Beata von Yxkull som spökar som "Pintorpafrun" på Ericsberg. Vem det nu än är så skall hon ha varit mycket elak. Här kommer en folksaga i 6 verser (hela sagan har 32):

Pintorpa-frun
I Södermanland, på sitt slott Eriksberg,
Där bodde en änka, fru Anna,
Som sög sina bönders och torpares märg,
Samt hade av galla en kanna.

Hon trätte och svor ifrån morgon till kväll
Och nyttjade nageln och näven.
Vad pigorna fingo okristligt med smäll!
Och spöstuga hade hon även.

Där hängde hon bönder och tjänare opp
Och gav dem på pälsen så svåra,
Fru Anna hanterade människokropp,
Så ögonen månde sig tåra.

Hon hetsade hundar på tiggare små
Och log, när de skreko för bettet.
Bad någon om mat, blev hon gulblek och blå,
Och for som hon varit från vettet.

Hon svälte sitt folk, lät det äta ur ho
Den skällaste välling och grina.
Men hade en bonde en mjölkande ko
Hon drev den i stallet till sina.

Så levde fru Anna. Men ryktets basun
Om namnet och minnet tog vården:
I trakten hon kallades Pintorpa-frun
Och Pinatorp kallades gården.
Ericsbergs slott
Foto Pål-Nils Nilsson, RAÄ - 1978

Ericsbergs fideikommiss
1778 stiftade David Henrik Hildebrand (1712-1791) för sin son David gotthard Henrik Hildebrand (1761-1808). När sistnämnda dog barnlös övergick godset till systersonen.
1808-1854 Carl Bonde (1786-1854) – systerson till föregående
1854-1895 Carl Jedvard Bonde (1813-1895) – son till föregående
1895-1913 Carl Carlsson Bonde (1850-1913) – son till föregående
1913-1937 Carl Gotthard Bonde (1877-1937) – son till föregående
1937- Carl Jedvard Carlsson Bonde (1914-1988)
Kartan visar platsen för Ericsberg
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Svenska slott och herrgårdar - Fredric Bedoire
Kungaslott och herrskapshus - di Niscemi

Hemsidor:
» ericsberg.se
» wikipedia - Erik Karlsson Gyllenstierna
» Runeberg.org
» Kungliga biblioteket
Inskrivet 2007-05-01 | Uppdaterat 2017-02-23
Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  
Av: Sven Oskar Herbert Lind     Datum: 2018-08-04 22:15:23
Och på 70-talet någon gång när jag och min flickvän Ewa bodde i Örebro och åkte runt på alla slott vi kunde hitta så kom vi hit en regnig dag på eftermiddagen. Slottet såg då öde och lite slitet ut och där var inte en människa så vi gick in i den lite ovårdade parken och kikade in genom fönstren i porten till slottet. Där satt en gammal kvinna i en gungstol och stickade. Ewa och jag såg på varandra och tänkte "oj är det folk här ändå, då är det bäst vi smyger här ifrån" Vi gick till vår bil men då vi kom dit tittade vi på varandra och hajade till, "vad hade vi sett" Vi gick in i parken igen och kikade in genom fönstret till porten. Där var HELT TOMT....Vad hade vi sett??????
Av: Nina Ringbom     Datum: 2012-07-26 21:43:12
Hejsan! Ok jag skriver in Sturehofs slott på min "todo-lista" :-) mvh Nina
Av: Olle Ekberg     Datum: 2012-07-24 11:10:33
En jättefin guide, Men jag saknar Sturehovsslott!

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-09-27