Steninge Sverige

Plats: Vid Mälaren, Husby-Ärlinghundra socken, Uppland
Känt sedan: 1200-talet
Ny/Ombyggt: 1681-1705 av Carl Gyllenstierna
Arkitekt: 1681-1705 Nicodemus Tessin d.y.
Koordinater: 59°36'08.1"N 17°48'16.1"E
Steninge Uppland Historia
Steninge slott ligger utanför Sigtuna vid Mälaren i Husby-Ärlinghundra socken, Uppland.

1200-talet
Gården är känd sedan slutet av 1200-talet då 'Anund till Steninge' levde där. Hans änka hette Katarina Sigridsdotter och när hon dog 1311 testamenterade hon delar av gården till predikarbrödernas kloster i Sigtuna där hennes bror var munk. Drygt tjugo år senare skänktes andra delar av gården till Vårfruberga kloster.

Steninge slott
Bild från Sueciaverket
Steninge slott
Bild från Sueciaverket

1500-talet
Omkring år 1518 ärvdes Steninge gård av riddaren och riksrådet Kristiern Bengtssonca 1475-1520 (Oxenstierna). Denne var för övrigt farfars far till den kommande rikskanslern Axel Oxenstierna. Kristiern avrättades vid Stockholms blodbad 1520 och gården gick då vidare till hans son, riksrådet Gabriel KristiernssonDöd 1585 (Oxenstierna). Gården fortsatte att under seklet tillhöra ätten Oxenstierna.

Carl Gyllenstierna
Carl Gyllenstierna
(1649-1723)

Carl Gyllenstierna (1649-1723)
År 1667 ärvde Carl Gyllenstierna (18) Steninge gård efter sin mor Beata von Yxkull1618-1667 som gick bort 1667. Carls far Erik Gyllenstierna1602-1657 hade avlidit redan tio år tidigare.

Carl Gyllenstierna ansågs av sin samtid se mycket bra ut och han hade stor framgång hos kvinnorna. Nitton år gammal anställdes han som kammarherre hos änkedrottning Hedvig Eleonora (32) vilket bland annat innebar att han skulle eskortera henne fram och tillbaka till rådskammaren, hämta mat från köket till den kungliga taffeln samt vara till reds i olika situationer. Fyra år senare blev han överkammarherre och året därpå chef för änkedrottningens hovstallstat.

Steninge slott
Foto Henrik Ismarker 2011
Steninge slott

På hösten 1676 skickade Hedvig Eleonora Carl till Karl XI som då befann sig vid armén, eftersom hon tyckte att hon inte blev tillräckligt informerad av vad som hände vid fronten där hennes son uppehöll sig. Gyllenstierna fick uppdraget att ständigt hålla sig i kungens närhet, skydda honom, samt sända täta rapporter hem till henne vad som hände.

Efter Gustaf Soop1624-1679 af Limingos död 1679 fick Gyllenstierna dennes tjänst som generalguvernör över änkedrottningens underhållsländer, även fast han inte hade några administrativa erfarenheter alls. Änkedrottningen fick också kämpa i fyra månader innan hon fick sin vilja igenom, eftersom Karl XI var tveksam till om Gyllenstierna var lämplig till uppgiften. Gyllenstierna verkar dock ha fixat uppgiften bra.

1681 gav Gyllenstierna arkitekten Nicodemus Tessin d.y. i uppdrag att rita Steninges nya slott. Skissen till slottet hade redan påbörjats före 1680 av Nicodemus Tessin d.ä. men det blev till slut Tessin d.y. som genomförde planerna.

Steninge slott
Steninge slott
Foto Holger Ellgaard 2013

1700-talet
1705 var slottet färdigbyggt och den 10 juli 1706 gifte sig Carl (57) på Ulriksdal med änkan och friherrinnan Anna Maria Soop1660-1735 (46) som då fick Steninge slott som morgongåva. Hon var även ägarinna till Mälsåkers slott som hon ärvt efter sin far 1679. Anna Maria var änka efter fältmarskalken och kungliga rådgivaren Axel Wachtmeister som avlidit 1699.

Gyllenstierna dog 1723 och hans änka Anna Maria gick bort tolv år därefter. 1736 köpte greve Hans von Fersen1683-1736 Steninge. Han var gift med Eleonora Margareta Wachtmeister1684-1748 som var dotter till Anna Maria Soop från dennes första äktenskap. von Fersen dog dock redan samma år han köpte Steninge varefter hans änka ägde det i tolv år. Året före sin död gjorde hon Steninge till fideikommiss för äldsta sonen Carl von Fersen1716-1786.

Under senare delen av 1700-talet då ätten Fersen ägde Steninge brukade den teaterälskande Gustav III och hans teatervänner samt dåtidens stora skådespelare och konstnärer samlas vid Steninge slott.

Steninge slott
Foto Jan Norrman 1987
Steninge slott
Foto Jan Norrman 1987

Axel von Fersen
År 1794 övertogs Steninge av Axel von Fersen d.y. som var en nära vän till den franska drottningen Marie Antoinette som halshöggs i oktober 1793, året före Axel ärvde Steninge. Sjutton år senare slogs Axel ihjäl av en uppretad folkmassa i Stockholm 1810, och tre år därefter restes en staty av honom i slottsträdgården. Axel var ogift och hade inga barn och slottet gick efter hans död vidare till hans bror Fabian von FersenDöd 1818 och fortsatte sedan att ärvas inom ätten Fersen till 1839 då manssidan i ätten dog ut varefter fideikommisset gick över till släkten Gyldenstolpe, via Fabians dotter, Louise von FersenDöd 1879 som var gift Gyldenstolpe.

Inom släkten Gyldenstolpe stannade slottet fram till 1867 då kammarherren greve Carl August Gyldenstolpe1800-1872 sålde Steninge och upplöste fideikommisset. Vid försäljningen uppstod inget överskott och därför kunde inget fideikommisskapital bildas. Efter Gyldenstolpes död 1872 köptes Steninge av friherre von Otter året därpå. Han lät uppföra en stenladugård som blev minnesmärkt.

1900 - nutid
Slottsparken med von Fersens minnesmonument är öppet för allmänheten men slottet är privatbostad och inte öppet för visning.

År Ägarlängd (urval)
1200-talet Anund till Steninge
1300-talet Lars Filipsson
1400-talet Bengt Larsson
Märta Bengtsdotter (föregåendes dotter)
Märta Johansdotter (föregåendes dotter)
1518 ca Kristiern Bengtsson (föregåendes son)
1520 Gabriel Kristiernsson Oxenstierna (föregåendes son)
1585 Kristiern Gabrielsson Oxenstierna (föregåendes son)
1592 Lisbet Kristiernsdotter Oxenstierna (föregåendes dotter)
1649 Beata von Yxkull (föregåendes dotter)
1667 Carl Gyllenstierna (föregåendes son)
1723 Anna Maria Soop (föregåendes änka)
1735 Maria Gustafva Gyllenstierna
1736 Hans von Fersen (genom köp)
1736 Eleonora Margareta Wachtmeister (föregåendes änka)
1748 Carl von Fersen (föregåendes son)
1786 Axel von Fersen d.ä. (föregåendes bror)
1794 Axel von Fersen d.y. (föregåendes son)
1810 Fabian von Fersen (föregåendes bror)
1818 Axel von Fersen (föregåendes son)
1838 Hans von Fersen (föregåendes bror)
1839 Louise von Fersen (föregåendes syster)
1867 Claes Adelsköld (genom köp)
1873 Oscar von Otter (genom köp)
1888 Johan Bäckström (genom köp)
1901 Richard Bäckström (föregåendes son)
1905 Albert Lindström (genom köp)
1907 G. B. A. Holm (genom köp)
~ Flera olika ägare
1932 W. Thomas (genom köp)
2008 Steninge Slott AB

Kartinfo för Steninge
Koordinater: 59°36'08.1"N 17°48'16.1"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Steninge Slottsby, Märsta
Telefon: 08-592 594 60
E-post: info@steningebruk.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Uppland (Allhems)
• Svenska fideikommiss (Segerstråle)

Hemsida:
» steningeslott.com

Inskrivet 2007-09-10 | Uppdaterat 2021-08-23