Ängsö

Plats: Ängsö i Mälaren, Västerås kommun, Västmanland
Grundat: 1100-talet
Om/tillbyggt: 1480-talet av Bengt Fadersson Sparre
1636-1637 av Per (Peder) Sparre
1740-1747 av Carl Fredric Piper
Arkitekt: Carl Hårleman
Koordinater: 59°31'58.1"N 16°51'25.9"E
Ängsö Västmanland Historia
Ängsö (Engsö) slott ligger på Ängsö i Mälaren mittemellan Enköping och Västerås. Från Stockholm tar det cirka 1 timme och 15 minuter att ta sig till slottet.

Slottsbyggnaden är ett tornliknande slott i 4 våningar och omges av en stor park och på grund av sitt dominerande läge är det synligt på långt avstånd. Slottet har bland annat en stor porträttsamling, där man kan få se David Kraffts oljemålning av Karl XII och Gustav Mauritz Armfelt målad av Adolf Ulrik Wertmüller. Mellan åren 1307-1710 har gården gått i arv i släkten Sparre.

Ängsö slott
Slottet enligt Sueciaverket

1200-1300 talet
Ängsö omnämns redan 1185 i ett kungligt dokument och även 1272 under namnet Engsyo då det tillhörde Riseberga nunnekloster i Närke. Klostret bytte bort det till riddare Greger Birgersson (som uppges vara oäkta son till Birger Jarl). Efter Gregers död ärvdes det av dennes son Magnus Gregersson.
Från 1307 tillhörde Ängsö riddaren Abjörn Sixtensson (Sparre av Tofta) och därefter av dennes son Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta).

1400-talet
1453 kom det genom arvskifte till släkten Sparre som sedan hade stället i fyra generationer. Under 1480-talet uppförde Bengt Fadersson Sparre ett stenhus och delar av detta ingår i det nuvarande slottet.

1500-talet
Bengt hade en son som hette Knut Bengtsson som sägs ha varit en fiende till Gustav Vasa. Under befrielsekriget mot Kristian II och danskarna belägrades huset och intogs av Gustav Vasas trupper, som delvis förstörde det. Godset vandrade sedan runt mellan släktena Trolle, Posse och Sparre.

Ängös slott
Foto Jan Gustafsson - 2009

1600-talet
1636-1637 lät Per Sparre bygga om och ut Ängsö till sånt skick som man kan se på bilden nedan, som är tagen från Erik Dahlberghs verk Suecia antiqua et hodierna. Från urminnes tider fram till år 1691 hade Ängsö herrar egen domsrätt som kallades för hals- och handrätt. Domstolen var sammansatt av en lagläsare och en nämnd av tolv bönder vilkas dom underordnades ägaren till Ängsö – som då kunde bestämma över både liv och död. Ängsö lydde inte heller under något biskopsstift men när hals- och handrätten avskaffades ställdes Ängsö samtidigt under Västerås biskopsstift. Mot slutet av 1600-talet förföll slottet.

1700-talet
Sparresläkten ägde Ängsö fram till 1710 då det köptes av Christina Törnflycht som var gift med Carl Piper. Han var vid detta tillfälle fånge hos Peter den store i Ryssland. Kristina bodde dock aldrig på slottet och ett tjugotal år senare gjorde hon Ängsö till fideikommiss inom den Piperska ätten.

Sonen Carl Fredric Piper lät 1740-1747, med Carl Hårlemans hjälp, restaurera godset till dess nuvarande utseende. Han byggde till en våning och tillförde två trädgårdsflyglar och en långsträckt bostadsflygel i två våningar. Han skapade även en stort bibliotek där tyngdpunkten var böcker med historisk anknytning.

Olof von Dalin var vän till familjen och vistades långa tider på slottet. I slutet av 1700-talet brandskattade Sophie Piper (syster till Axel von Fersen) slottet för att kunna betala sina spelskulder och samtidigt tappade Pipersläkten intresset för egendomen.

Ängös slott
Foto Mnystedt - 2012

1800-talet
In på 1800-talet var huset så pass förfallet att folket i trakten kallade det för "ruinen".

Nutid
Ängsö ägs sedan 2010 av Westmannastiftelsen. Huset har rustats upp och är idag ett museum.

Slottsspöken
Enligt en legend skall hovnarren Anders av Luxemburg som dog 1744 spöka på Ängsö. Anders var en puckelryggig dvärg och sägs vandra runt i slottsparken i mössa och grå långrock. Han skall ha varit mycket uppskattad för sina visor och varför han går igen är det ingen som vet.

Ett annat av Ängsös spöken sägs vara Brita Bååt. Hon skall ha varit en mycket elak person som överlevde två av sina män som hon skall ha drivit i en allt för tidig grav. Hur mycket sanning det nu ligger i det är ju svårt att veta. Klockan sju på kvällen kan man i alla fall få se en kvinnlig skepnad som drar fötterna efter sig genom kungarummet in till stora balsalen...

Ängsös tredje spöke är en hund som hette Cottilion och som tillhörde Sophie Piper. Hunden skall ha dött vid sin mattes fötter vilket det står på franska på hundens gravsten. Hunden kan man få se när den springer från stora matsalen in till salongen.

Ängsö slott

År Fideikommiss
1747 Fideikommiss stiftad 1747 av Christina Törnflycht
1747-1770 Carl Fredrik Piper (son till föregående)
1770-1795 Adolf Ludvig Piper (son till föregående)
1795-1827 Axel Adolf Piper (son till föregående)
1827-1866 Axel Mauritz Piper (son till föregående)
1875-1895 Ludvig Magnus Alexander Piper (farbror till föregående)
Interregnum
1902-1930 Erik Adolf Alfred Piper (bryllingson till föregående)
1930-1959 Eric Carl Piper (bror till föregående)
1959-1971 Eric Claes William Piper (son till föregående)

 Inspelningsplats för:
» Längtans blåa blomma (1998)

Kartinfo för Ängsö
Koordinater: 59°31'58.1"N 16°51'25.9"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Engsö Slott, Västerås
Telefon: 0760-52 85 88
E-post: info@engso.se
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Svenska fideikommiss - Nils Segerstråle
Kungaslott och herrskapshus - Maita di Niscemi
Svenska slott och herrgårdar - Fredric Bedoire

Hemsidor:
» Runeberg.org
» engso.se
» Kungliga biblioteket

Inskrivet 2007-05-02 | Uppdaterat 2021-01-31

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2021-04-05