Bäckaskog Sverige

Plats: Mellan Ivösjön och Oppmannasjön, Kiaby socken, Skåne
Känt sedan: 1200-talet
Ny/Ombyggt: 1584-1653 av Henrik Ramel d.ä. och Henrik Ramel d.y.
1640-1649
1782-1817 av Johan Christopher Toll
1840-1859 av Karl XV
Koordinater: 56°05'06.7"N 14°20'58.4"E
Bäckaskog Skåne Historia
Bäckaskog (Bekkeskov) ligger på näset mellan Ivösjön och Oppmannasjön i Kiaby socken, Skåne.

Det sägs att när klostret i Vä brann ner 1213 begärde munkarna där att få flytta till någon annan plats där bättre tillgång fanns på skog och vatten. De fick då förslaget att flytta till näset mellan Ivösjön och Oppmannasjön (cirka 1 ½ mil nordöst om Kristianstad) där både "bäck och skog" fanns. Man flyttade dit och grundade där Bäckaskog. Munkarna livnärde sig på jordbruk, fiske och trädgårdsodling. De äldsta delarna av det nuvarande slottet härstammar från detta kloster.

Bäckaskog

1500-talet
När reformationen genomfördes 1537 drogs klostret in till danska kronan och gavs då som förläning till Gert Ulfstand och två år senare till Niels Brahe. 1584 skänktes Bäckaskog till kronprins Kristians guvernör, Henrik RamelDöd 1610. Denne var även hovmästare samt chef för det tyska kansliet, och samtidigt som han fick Bäckaskog blev han dansk adelsman. Han och hans son Henrik Ramel 1601-1653 d.y. gjorde under åren 1584-1653 om det gamla klostret till en befäst slottsanläggning. Bäckaskog fick då sin nuvarande utformning med den kringbyggda gården. De västra hörntornen byggdes upp under denna tid.

Bäckaskog
Bäckaskog ca 1759-1800. Bild från Alvin
Bäckaskog
Bild från Skånska Herregårdar, 1852-1863

1600-talet
1658 blev Skåne en svensk provins men den danska ätten Ramel ägde godset fram till 1677 då Bäckaskog blev svenskt kronogods. Året därpå (1678) flyttade fältmarskalk Rutger von Ascheberg in på slottet där han sedan bodde i sju år (1685). Denne hade, efter kungen, det högsta befälet över trupperna i Skåne och dessutom fick han ansvaret för försvenskningen av Skåne.

År 1685 gjordes Bäckaskog om till ett översteboställe.

Bäckaskog, Skåne
Foto Jan Norrman, 1991

1700-talet
Bland de som ägt Bäckaskog är fältmarskalken Johan Christopher Toll en av dem som smyckat slottet och dess omgivningar. Toll bodde på Bäckaskog åren 1782-1817 och under den tiden gjorde han en stor nyplantering av träd samt några utbyggnader.

Bäckaskog
Foto Roger W 1993
Bäckaskog
Foto Julian Knutzen 2009

1800-talet
Under Tolls tid vid slottet avslöts en subsidietraktat mellan Sverige och England (1805). Sjutton år senare dog Toll på Bäckaskog och två år senare, år 1818, övertogs godset av kronprins Oskar, som senare överlät det till sonen Karl XV. Sistnämnda bodde från 1845 varje sommar på Bäckaskog fram till sin död 1872. Han var, tillsamman med Toll, den som smyckade och vårdade slottet och dess omgivningar mest.

På 1860-talet ordnade han ett möte mellan sin egen dotter Lovisa, och den danska kronprinsen Fredrik (VIII). Mötet föll så väl ut att de 1868 trolovades och året därpå gifte sig.

Karl XV byggde ut parken ännu mera, byggde ett orangeri samt bostäder till trädgårdsmästaren och ladufogden. Dottern Lovisa, som från 1906 blev Dansk drottning, disponerade slottet fram till år 1900.

1900-nutid
1935 blev slottet statligt byggnadsminne och från mitten av 1900-talet arrenderades det av Gustaf Ferlenius som gjorde slottet till en turistattraktion. Det används även för konferenser och kurser men är också öppet för allmänheten året runt.

filmikon Inspelningsplats för:
» Stjärnorna på slottet (2012)
» Stjärnorna på slottet (2013)

År Ägarlängd (urval)
ca 1200-1537 Jungfru Maria helgade premonstratenskloster
1537 Gert Ulfstand (som förläning)
1539 Niels Brahe (som förläning)
1547 Jens Brahe (som pant)
1552 Jörgen Bille (som pant)
1568 Gert Ulfstand & Gjörild Gyldenstierne (som förläning)
1578 Niels Parsberg (som förläning)
1584 Henrik Ramel d.ä. (genom byte)
1610 Henrik Ramel d.y. (föregåendes son)
1653 Ove Ramel (föregåendes son)
1680 Indraget till Svenska kronan och indelt till översteboställe vid Södra skånska kavalleriregimentet
1819 Kronprins Oscar (som arrende)
1845 Kronprins Car (som arrende)
1872 Danske kronprinsen Frederik (som arrende)
1900 Hans Filip Stjernswärd (som arrende)
1909 Henriette Maria de Maré (föregåendes änka, som arrende)
1925 Per Åkers (som arrende)
1956 Gustaf Rudolf Ferlenius (som arrende). Jordbruk och slott åtskilt

Kartinfo för Bäckaskog
Koordinater: 56°05'06.7"N 14°20'58.4"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Barumsvägen 255, Fjälkinge
Telefon: 044-530 20
E-post: info@backaskogsslott.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)

Hemsidor:
» Statens fastighetsverk
» backaskogslott.se
» Runeberg.org
» Riksantikvarieämbetet

Inskrivet 2007-07-09 | Uppdaterat 2021-11-21