Halmstads slott Sverige

Plats: Halmstad, Halland
Grundat: 1595-1615 av Kristian IV
Ny/Ombyggt: 1658
1774-1776
1885
1900-talet i flera omgångar
Arkitekt: Hans van Steenwinckel d.ä.
Willum Cornelissen
Koordinater: 56°40'17.4"N 12°51'27.4"E
Halmstads slott Halland Historia
När Halmstads slott började uppföras 1595 tillhörde Halmstad Danmark. Slottet planerades och byggdes åt den danske kungen, Kristian IV, mellan åren 1595-1615.
Byggledare var Hans van Steenwinckel d.ä.. Mitt under pågående arbete med slottet dog Steenwinckel och begravdes i stadskyrkan. Efter Steenwinckels död tog byggmästare Willum Cornelissen över.

Halmstads slott
Slottet enligt Sueciaverket
Halmstads slott
Foto från digitaltmuseum

1600-talet
Slottets södra länga, som är själva kungshuset, byggdes färdigt 1615 av Cornelissen. Från början användes slottet enbart som lustslott och som ett ställe där kungen kunde övernatta när han for runt på sina inspektionsresor. Kristian IV fick dock inte glädjas länge åt slottet för i augusti 1645 gick slottet över i svensk ägo då Halland blev svenskt vid freden i Brömsebro. Kung Kristian (68) fick alltså se sitt slott gå förlorat till svenskarna med drottning Kristina i spetsen. Från detta årtal (1645) användes slottet sedan som bostad för den svenska landshövdingen och de svenska regenternas residens när dessa besökte Halmstad. Svenskarna tog över byggverksamheten på slottet och 1658 var en inre fästning klar för slottets beskydd.

Halmstads slott
Foto Kjell Eson 2009
Halmstads slott
Foto Leif Gren 2018

1700-talet
Under en ombyggnad 1774-1776 byggdes bostadsdelen om och de södra och norra längorna fick det tak det har idag - brutet tak täckt av skiffer. Dessutom gjordes den förfallna slottskyrkan om till sädesmagasin.

1800-talet
1885 restaurerades slottet igen då man bland annat satte in större fönster. Målet var att återge slottet dess karaktär av 1600-tal.

Halmstads slott
Foto News Oresund 2019
Halmstads slott
Foto Jan Norrman 1992

1900-nutid
Landshövdingens bostad renoverades 1902 och tre år senare förhöjdes östra flygelns tak med cirka 1 meter, dessutom byggdes trappstegsgaveln. Tornet restaurerades 1913 och spåntaket byttes mot kopparplåt. Många reparationer och restaureringar utfördes under 1900-talet, bland annat började man 1917 att installera centralvärme.

Halmstads slott blev statligt byggnadsminne 1935. 1968 målades väggarna laxrosa och 1997-1998 ändrades färgen till den röda som de har idag. Fram till 1998 hade länsstyrelsen sina lokaler i slottet.

Kartinfo för Halmstads slott
Koordinater: 56°40'17.4"N 12°51'27.4"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Riksfästen (Allhem)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Inskrivet 2007-05-12 | Uppdaterat 2021-04-09