Häringe Sverige

Plats: 3 mil söder om Stockholm, Södermanland
Känt sedan: 1278
Ny/Ombyggt: 1651-1657 av Gustaf Horn
1770-talet av Fabian Löwen
1930-talet av Torsten Kreuger
Koordinater: 59°02'21.5"N 18°00'50.6"E
Häringe Södermanland Historia
Häringe slott ligger 3 mil söder om Stockholm i Västerhaninge socken, Södermanland.

Medeltiden
Nere vid stranden inte långt ifrån det nuvarande slottet ligger ruinerna efter det medeltida Häringe. Det är ovisst när denna gamla borg uppfördes men Häringe omtalas i alla fall första gången 1278 och under 1300-talet nämns flera markköp och byten på ägorna.

Biskop Kort Rogge bytte 1495 bort Häringe till Sten Sture d.ä.

Häringe slott
'Heringe' från Sueciaverket, 1680-tal
Häringe slott
Häringe på 1860-talet. Svenska slott och herresäten

1500-talet
1501 stormades och brändes borgen av Sten Stures fiende kung Hans, som personligen skall ha tänt på huset. En ny byggnad skall därefter ha uppförts på samma plats som den nedbrunna borgen.

I likhet med många Sturegods kom även Häringe så småningom genom arv till Gustav Vasa. Vid arvskiftet efter Gustav Vasa ärvde hans son hertig Magnus Häringe, men godset förvaltades av hans bröder eftersom han var mentalsjuk under längre perioder. Dock hade Gustav Vasa redan lånat ut slottet till riksrådet Peder Olofsson Hård som tack för all hjälp vid förhandlingar samt i krig. Efter Hårds död 1534 tog riksrådet Johan Pedersson Bååt över som behöll Häringe under sin livstid. Han ordnade ett sjukhus vid Häringe för sjuka sjömän och även en begravningsplats.

1600-talet
År 1610 ärvdes godset av Johan III:s son, Johan (21), som var hertig av Östergötland. Han dog dock redan åtta år senare, endast 28 år gammal och slottet gick då vidare till hans kusin, kung Gustav II Adolf (24).

Häringe slott
Salongen. Foto Svenska slott och herresäten, ca 1900

Gustaf Horn
Gustaf Horn
(1592-1657)
Gustaf Horn (1592-1657)
Tio år senare (1628) skänkte Gustav Adolf slottet till greve Gustaf Horn (36), som samma år även blev fältmarskalk och högste befälhavare i Livland.
1634 förlorade Sverige slaget vid Nördlingen (under 30-åriga kriget) och där blev också Horn tillfångatagen. Fångenskapen tillbringade han mest i den tyska delstaten Ingolstadt, vissa tider under ganska svåra förhållanden. I åtta år satt han fängslad - inte förrän i mars 1642 utväxlades han mot tre kejserliga generaler.

När Horn övertog Häringe var den gamla gården så förfallen att den inte ens gick att bo där, och en tid senare förstördes den ännu mer av en brand. Horn lät därför genom köp utöka godset och 1651 började han att uppföra det nya Häringe slott. Dock lär han knappast själv ha sett hur bygget framskred eftersom han var en mycket upptagen man i rikets tjänst, under nästan hela byggnadstiden befann han sig i Livland. År 1657 - samma år som han dog, stod slottet färdigbyggt.

Agneta Horn
Agneta Horn
(1629-1672)

Agneta Horn (1629-1672)
Gustaf Horns dotter Agneta Horn ärvde slottet. Hon hade ett drygt år tidigare blivit änka efter att hennes man Lars Jespersson Kruus (35) stupat under en krigsmarsch mellan Warszawa och Toruń i Polen i april 1656. Kruus hade 1647 blivit överste och var från 1648 chef för Västgöta kavalleriregemente. Han deltog i Karl Gustavs tyska fälttåg (1648). Under polska kriget vikarierade han som generalmajor men dog som sagt av sjukdom under marschen till Torun.

Agneta blev ensam med tre barn som var sju, fyra och två år gamla men hon valde ändå att aldrig gifta om sig. Hon var barnbarn till Axel Oxenstierna och kom att bli känd för sina dagböcker som hon skrev och som ger en unik inblick i den svenska högadelns liv under Sveriges stormaktstid.

Gustaf Kruus (1649-1692)
Efter hennes död 1672 ärvdes Häringe av hennes son Gustaf Kruus (23). Gustaf deltog i slaget vid Lund 1676 där han sårades men överlevde. Två år senare blev han överste och deltog senare i kriget mot turkarna i Ungern. Han dog 1692 och Häringe gick då vidare till hans syster Brita Kruus (40) som var gift med kungliga rådet Fabian Wrede som då var en av Sveriges rikaste män.

När huset var färdigbyggt 1657 hade det i stort sett redan blivit omodernt och därför ändrade man i slutet av seklet utseende på det genom att gavlarna revs ned och huset fick säteritak istället.

Häringe slott
Foto Ahrenbergsflyg, 1936

Agneta Wrede (1674-1730)
Fabian Wrede dog 1712 och fyra år senare även hustrun Brita Kruus varefter slottet ärvdes av deras dotter Agneta Wrede (42) som då var änka. Hon hade i tre år varit gift med överstelöjtnanten och greven Axel Johan Lillie som gått bort redan 1696. Agneta gifte aldrig om sig utan uppfostrade deras enda gemensamma barn ensam. Hon sägs ha varit mycket gudfruktig och sågs nästan alltid i högmässor, aftonsånger, veckopredikningar samt alla morgon- och aftonböner. Hon hann även med att sköta alla sina gods och gårdar, samt hjälpa fattiga och nödställda.

Hedvig Catharina Lillie
Hedvig Catharina
(1695-1745)

Hedvig Catharina Lillie (1695-1745)
1730 blev Hedvig Catharina Lillie (35) ägare till Häringe som hon ärvde efter sin mor Agneta. Hedvig Catharina var gift med överstemarskalken Magnus Julius De la Gardie (61). Efter makens död 1741 flyttade hon till Paris där hon konverterade till katolicismen och deltog i det franska societetslivet. Hon dog fyra år efter sin make (1745) och Häringe ärvdes då av deras son, Carl Julius De la Gardie. Denne var bror till uppfinnaren Eva Ekeblad som var den första kvinnan att bli invald i vetenskapsakademien (1748).

Carl Julius sålde Häringe 1767 till generalmajor Fabian Löwen som tre år senare inrättade ett fideikommiss. Löwen ändrade utseendet på Häringe - bland annat så ändrade han till det mansardtak (även kallat brutet tak) som man ser idag.

Efter Fabian Löwens död 1773 övergick fideikommisset till sonen Otto Johan Löwen och det gick sedan inom släkterna Löwen och Trolle-Löwen fram till 1929 då finansmannen och tidningskungen Torsten Kreuger köpte det. Han renoverade slottet, gjorde större rum och byggde bland annat poolen.

Häringe slott
Häringe slott
Foto Derrien56, 2015

Nutid
1934 köpte affärsmannen Axel Wenner-Gren slottet som då var ute på en konkursauktion. Denne var bland annat med och grundade Electrolux. Efter några ägarbyten till köpte familjen Ljungberg slottet 1999 och 2017 köptes slottet av Vesko Mijac som nu driver konferensanläggning på Häringe.

År Ägarlängd (urval)
1300-tal Biskop Tord i Strängnäs
1495 Sten Sture d.ä. (genom byte)
Gustav Vasa (genom arv)
1572 Hertig Magnus
1610 Hertig Johan av Östergötland
1618 Gustav II Adolf
1628 Gustaf Horn (genom förläning)
1657 Agneta Horn (föregåendes dotter)
1672 Gustaf Cruus (föregåendes son)
1692 Brita Cruus (föregåendes syster). Gift med Fabian Wrede
1716 Agneta (föregåendes dotter). Gift med Axel Lillie
1730 Hedvig Catharina Lillie (föregåendes dotter)
1745 Carl Julius De la Gardie (föregåendes son)
1767 Fabian Löwen (genom köp)
1773 Otto Johan Löwen (föregåendes son)
1825 Carl Fabian Löwen (föregåendes son)
1843 Axel Wilhelm Löwen (föregåendes bror)
1881 Erik August Trolle-Löwen (föregåendes sysslings son)
1896 August Trolle-Löwen (föregåendes son)
1929 Torsten Kreuger (genom köp)
1934 Axel Leonard Wenner-Gren (genom köp)
1961 Marguerite Wenner-Gren (föregåendes änka)
1974 Olle & Margit Hartwig
1979 Sven Sörensen
1986 Olle & Margit Hartwig
1999 Familjen Ljungberg
2017 - Vesko Mijac

Kartinfo för Häringe
Koordinater: 59°02'21.5"N 18°00'50.6"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Häringe slott, Västerhaninge
Telefon: 08-504 204 40
E-post: info@haringeslott.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Södermanland (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början

Hemsidor:
» Runeberg.org
» Haringeslott.se
» Svenska fideikommiss

Inskrivet 2007-09-30 | Uppdaterat 2021-09-15