Kronovall Sverige

Plats: ca 15 km nordost om Tomelilla, Fågeltofta socken, Skåne
Känt sedan: 1600-talet
Ny/Ombyggt: 1740-talet av Peter Palmcreutz
1890-talet av Carl Gustaf Sparre
Arkitekt: 1890-talet Isak Gustaf Clason
Arkitektur:Fransk barock
Koordinater: 55°38'29.3"N 14°02'53.9"E
Kronovall Skåne Historia
Kronovall slott ligger ca 15 km nordost om Tomelilla i Fågeltofta socken, Skåne.

Lite är känt om gården Kronovalls tidiga historia, men i början av 1600-talet omtalas Anders Sinclair som ägare till Kronovall. Sinclair var dansk riksråd och länsman på Landskrona slott och på 1620-talet grundade han slottet Sinclairsholm i Gumlösa socken i Skåne.

1600-talet
Efter Sinclair omtalas Falk Lykke som ägare till Kronovall. Lykke ägde även Bollerup borg och Gärsnäs slott i Skåne. Han var danska kungens befallningsman på Kristianopel 1618-1624 samt ståthållare på Gotland. Lykke gjorde en omfattande tillbyggnad på Gärsnäs slott och möjligen lät han även bygga en ny huvudbyggnad på Kronovall, och då troligen på grunden av en äldre borg. Lykke var gift med Kirsten Rantzau som var ägare till slottet 1658 då Skåne blev svenskt. Eftersom äktenskapet var barnlöst gick Kronovall efter hennes död över till hennes brorson Henrik RantzauDöd 1674.

Kronovall
Foto Jane Lindbladh
Kronovall
Foto Jane Lindbladh

År 1668 köpte Gustaf Persson Banér1618-1689 Kronovall Han var generalguvernören i Skåne och svensk friherre. Vid Karl XI:s reduktion 1692 drogs dock slottet in till Kronan.

1700-talet
1709 fick Banérs dotter Ebba BanérDöd 1736 tillbaka egendomen men hon sålde den nio år senare till Peter Malmberg1672-1738 (senare adlad till Palmcreutz). Förutom Kronovall ägde Peter även gården Bjärsjöholm och av dessa gjorde han fideikommiss för sin kommande ätt. Peter tjänstgjorde som generalkrigskommissarie och hans uppgift var att hålla ordning i det erövrade Skåne. Året efter han köpt Kronovall adlades han med namn Palmcreutz.

På slottet finns två stycken tavlor, målade av konstnären Pehr Hilleström som visar hur slottet såg ut på 1700-talet. Huset på dessa tavlor sägs ha blivit uppfört av kammarherre Per Palmcreutz år 1740, dock tror man att det huset i sin tur delvis hade murar från ett ännu äldre hus. Byggnaden hade då högt valmat tak och gavelfronter på huvudfasaderna, och ladugårdsbyggnaderna var uppförda i korsvirke.

Peters ätt dog ut med hans sonson 1764 och Kronovall övergick då till hans sondotter Christina Palmcreutz1739-1788 (25) som var gift med överstelöjtnanten Georg Johan von Essen1725-1769 af Zellie. Deras söner dog i unga år och fideikommissets båda gårdar gick vidare till deras döttrar och det var Beata von Essen1761-1818 af Zellie (8) som 1769 fick överta Kronovall.

Kronovall
Foto Jane Lindbladh

1800-talet
År 1818 blev Axel Hugo Raoul Hamilton ägare till Kronovall. Han ärvde femton år senare även Ovesholm i Träne socken, Skåne.

Nybyggnad
1896 fick slottet det utseende det har idag. Det var greve Carl Gustaf Sparre1863-1929 af Sövdeborg som lät bygga om Kronovall och arkitekten var professor Isak Gustaf Clason, som omvandlade det gamla 1700-talshuset, man byggde till flyglar och torn så att slottet blev i stil med ett franskt barockslott. Man flyttade entrén en våning upp och för att kunna nå den byggde man en dubbelsidig trappa framför ingången åt gårdssidan. Det är förövrigt arkitekten Clason som ritat Nordiska museet, Hallwylska palatset och Johannes kyrka i Stockholm.

1900-nutid
År 1991 överläts Kronovall till Riddarhuset och sedan 1996 arrenderas det av Åkesson & Söner Vin AB. De har förvandlat slottet till ett vinslott och i källaren lagras tusentals flaskor vin och en vinfestival arrangeras årligen på slottet. Det finns även en restaurang, hotell och konferensverksamhet på slottet som drivs av företaget Petri Pumpa.

Årtal Ägarlängd
? Anders Sinclair (ägare)
? Falck Lykke (ägare)
1658Dorte Rosenkrantz
1668 Gustaf Banér
1692 Kronan
1709 Ebba Banér
1718 Peter Malmberg
1738 Per Palmcreutz
1744 Christina Frisenheim
1754 Per Palmcreutz
1764 Christina Palmcreutz
1769 Beata Elisabeth von Essen af Zellie
1818 Axel Hugo Raoul Hamilton
1875 Alexandrine Anna Maria Hamilton
1929 Eskil Sigge Leon Sparre af Sövdeborg
? Erik Carl Johan Sparre af Sövdeborg

Kartinfo för Kronovall
Koordinater: 55°38'29.3"N 14°02'53.9"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Kronovall Långahuset 101, Tomelilla
Telefon: 070-591 89 22
E-post: info@kronovall.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (Allhems)

Hemsida:
» Sparre af Rossvik
» von Essen

Inskrivet 2007-10-08 | Uppdaterat 2021-05-07