Venngarn Sverige

Plats: Drygt en halvmil norr om Sigtuna, Uppland
Känt sedan: 1200-talet
Ny/Ombyggt: 1591 av Gustav av Sachsen-Engern-Westfalen
1663-1670 av Magnus Gabriel De la Gardie
Arkitekt: Troligen Jean de la Vallée
Hans Jakob Kristler
Arkitektur:Barock
Koordinater: 59°38'54.7"N 17°43'11.2"E
Venngarn Uppland Historia
Venngarns slott (även Wenngarn) ligger drygt en halvmil norr om staden Sigtuna i Uppland.

1200-1400
Venngarn omtalas redan på 1200-talet men kallades då "Winagarn". År 1387 köptes dåvarande Winagard av ärkebiskop Petrus Filipsson och under 1400-talet kom byggnaden i släkten Oxenstiernas ägo.

Venngarns slott
Före ombyggningen 1663-1670. Från Sueciaverket
Venngarns slott
Bild från Sueciaverket

1500-talet
Under Gustav Vasas tid blev byggnaden kronogods och 1568 donerades det till hertig Magnus av Sachsen som var gift med Gustav Vasas dotter Sofia. Hertig Magnus sägs ha varit en våldsam och orolig herre och under hans tid på platsen skall huset ha blivit belägrat av kungliga trupper. Han blev senare även utslängd från Sverige, även fast han var gift med dåvarande kungen Johans syster!

Byggnaden var vid den här tiden troligen en befäst borg och det var denna borg som Magnus son Gustav1570-1597 av Sachsen-Engern-Westfalen byggde ut 1591. Än i dag skall en inskrift finnas på östra gaveln där det står: HANC DOMUM EXSTRUXIT ILLUSTRIS PRINCEPS GUSTAVUS DUX SAXONIAE MDXCI vilket på svenska blir: "Detta hus uppfördes av den frejdade fursten Gustav, hertig av Sachsen, 1591"

Venngarns slott
Venngarns slott
Foto Jan Norrman 1991

1600-talet
Efter Gustav av Sachsen-Lauenburgs död 1597 samt hans mors Sofias död 1611 drogs slottet in till kronan. På 1630-talet blev fältmarskalk Jakob De la Gardie ägare till slottet och han lät utföra vissa ändringar vilket även hans son rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie (31) gjorde efter att han ärvt Venngarn 1653.

Magnus Gabriel De la Gardie
Magnus Gabriel
(1622-1686)
Magnus Gabriel lät bygga ut slottet, bland annat flyglarna, trapphuset och takregionen, till i stort sett samma utseende som det har idag. Räkenskaperna visar att utbyggnaden pågick från 1663 till årtiondets slut. I slottet finns än idag en slottskyrka från 1600-talet som är helt bevarad från denna tid.

Reduktionen drabbade De la Gardie hårt och hans egendomar och slott drogs in till kronan förutom två stycken varav Venngarn var en. De la Gardie dog på Venngarn 1686 - och som det sägs som en bitter man.

Sedan reduktionen har Venngarn tillhört staten men samtidigt arrenderats ut och varit boställe för bland annat landshövdingarna i Uppsala samt senare utarrenderats till släkter som bland annat Piper, Fleming, Posse samt Ihre.

Venngarns slott
Foto webbgun 2015
Venngarns slott
Foto Brorsson 2016

1900-talet
1916 inrättades en statlig anstalt för alkoholistvård på slottet vilket avvecklades 1983. Under denna tid, på 1930-talet, restaurerades terasserna samt den fasta inredningen invändigt.

Nutid
Idag kan man hyra slottet för bröllop eller till större fester och det finns en slottsbod samt kaffé.

År Ägarlängd
1200-tal Gere
1387 Petrus Filipsson (genom löp)
1400 ca Lydeke Stalendorp
~ Mereta Lydekesdotter (föregåendes dotter)
1450 ca Eskil Isaksson
1465 Cecilia Haraldsdotter (föregåendes änka)
1488 Sigrid Eskilsdotter (Banér) (föregåendes dotter)
1500-tal Indraget till Kronan
1568 Magnus av Sachsen-Lauenburg (genom förläning)
1590-tal Hertig Gustav (föregåendes son)
1597 Gustav II Adolf (genom arv)
1627 Frans Bernhard von Thurn (genom förläning)
1628 Magdalena von Thurn (föregåendes änka)
1652 Henrik von Thurn (föregåendes son)
1653 Magnus Gabriel De la Gardie (genom köp)
1686 Reducerat till Kronan, sedan till Staten

Kartinfo för Venngarn
Koordinater: 59°38'54.7"N 17°43'11.2"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Wenngarns slott, Sigtuna
E-post: info@wenngarn.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Uppland (Allhems)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Inskrivet 2009-03-17 | Uppdaterat 2021-05-10