Grönsöö slott Sverige

Plats: På ön Grönsö i Mälaren, Uppland
Grundat: 1607-1611 av Johan Skytte
Ny/Ombyggt: 1754 av Carl Posse
Koordinater: 59°28'20.9"N 17°14'44.3"E
Grönsöö slott Uppland Historia
Grönsöö slott (även Grönsö) ligger på ön Grönsö i Mälaren i Kungs-Husby socken som tillhör Enköpings kommun, Uppland.

1600-talet
Den ursprungliga byggnaden som uppfördes av Johan Skytte uppfördes på medeltida vis i gråsten och tegel, med sadeltak, takryttare och fyra rektangulära hörntorn. I bottenvåningen kan man än i dag se den välbevarade inredningen och det målade taket från 1600-talet. Ungefär hur det kan ha sett ut kan man se i Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna.

Grönsöö slott
Bild från Sueciaverket
Grönsöö slott
Teckning från 1700-talet

Johan Skytte
Johan Skytte
(1577-1645)

Johan Skytte (1577-1645)
Byggherren Johan Bengtsson Skytte föddes i maj 1577 i Nyköping som son till Bengt Nilsson Skräddare och Anna Andersdotter. Skyttes far var en av stadens viktigaste importörer av fina tyger från England och Tyskland. Vid flera tillfällen under 1650-talet var fadern även borgmästare i Nyköping. Johan Skytte studerade i Stockholm och därefter for han iväg på studier utomlands i nio år. När han kom hem blev han utsedd till lärare åt kronprins Gustav (II) Adolf.

Skytte blev under sin livstid förutom lärare även riksråd, universitetskansler och generalguvernör över Livland. Efter Johan Skyttes död 1645 ägde hustrun Maria Jakobsdotter NäfDöd 1649 gården fram till sin egen död 1649 då Grönsöö ärvdes av deras son Bengt Skytte1614-1683. Denne sägs ha blivit avsatt från sina befattningar 1664 på grund av vanskötsel av sina ämbeten, bland annat som riksråd, sitt "gudlösa leverne" samt politiska intriger. Han skall därefter ha vistats utomlands där han dog utfattig i Hamburg 1683.

Grönsöö slott
Plansch från 'Uplands herregårdar' 1880-tal
Grönsöö slott
Bild från Avena, Upplandsmuseet 1989

1700-talet
Grönsöö drogs in under reduktionen och tillhörde därmed kronan under åren 1698-1726. Den första privata ägaren efter reduktionen var Erik Odelström som lät riva hörntornen. Det var dock när Carl Posse 1754 blev ägare till Grönsöö som slottet fick det utseende som det har idag. Han anlade även trädgården med figurklippta lindar samt en dubbel allé med kastanjer samt lät även bygga en bro till fastlandet.

Ägare
Grönsöö har under åren ägts av (förutom släkten Skytte) familjerna Odelström, Falkenberg, Schulzenheim, Benzelstierna, Engeström och Ehrenheim. Slottet är under vissa perioder öppet för allmänheten, se deras hemsida nedan för mer info.

Grönsöö slott
Foto Yvonne Larsson 2012
Grönsöö slott
Foto Yvonne Larsson 2012

År Ägarlängd
16~~ Johan Bengtsson Skytte af Duderhoff (början av 1600-talet)
1645 Maria Skytte (föregåendes dotter)
1649 Bengt Skytte (föregåendes bror)
1683 Maria Skytte (föregåendes dotter)
1698 Till Kronan genom reduktionen
1726 Erik Carlsson Odelström (genom köp)
1729 Maria Elisabet Falkenberg (genom byte)
1742 Henrik Falkenberg (föregåendes bror)
1754 Helena Ulrika Falkenberg (föregåendes dotter)
1776 David von Schulzenheim (genom köp)
1790 Carl Jacob Schulzenheim (genom köp)
1799 Eva Eleonora Schulzenheim (föregåendes änka)
1803 Beata Sofia Benzelstierna (genom köp)
1820 Ulrika Eleonora von Engeström (föregåendes dotter)
1864 Per Jacob von Ehrenheim (föregåendes son)
1918 Fredric Carl von Ehrenheim (föregåendes son)
1930 Alice von Ehrenheim (föregåendes änka) samt deras fyra barn
1943 Louise Elisabet von Ehrenheim samt Gustaf Erik von Ehrenheim (föregåendes barn)

Kartinfo för Grönsöö slott
Koordinater: 59°28'20.9"N 17°14'44.3"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Grönsöö Slott, Enköping
Telefon: 0171 870 84
E-post: info@gronsoo.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Uppland (Allhems)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Inskrivet 2009-12-26 | Uppdaterat 2021-07-05