Varbergs fästning

Plats: Varberg, Halland
Grundat: 1287-1300 av Jacob Nielsen
Ombyggt: 1500-talets slut och 1600-talets början
1850-talet
1920-1930
Arkitekt: Hans van Steenwinckel d.ä. (1500-talets slut)
Koordinater:  57°06'20.8"N 12°14'23.8"E
Varbergs fästning Halland Historia
Nu för tiden talar man om "Varbergs fästning" men byggnaden har gått igenom tre olika epoker nämligen fästet, slottet och fästningen.
I Halland finns många så kallade vardhberg, där man tände vårdkasar (stora eldar) för att signalera om hjälp från bygd till bygd om fiender var på väg.

1200-talet
På ett av dessa "vardhberg" byggde Jacob Nielsen, som var greve av Halland, ett fäste åren 1287-1300. Vid den här tiden tillhörde Halland Danmark, och Jacob började bygga sin fästning efter att han blivit anklagad för delaktighet i mordet på den danska kungen Erik V Klipping år 1286 och för detta blivit dömd till fredlöshet. Att bli dömd till fredlös var ofta detsamma som dödsstraff eftersom vem som helst kunde slå ihjäl den fredlöse utan att dömas för dådet. Historieforskare idag anser dock att Jacob blev oskyldigt anklagad.
Varbergs fästning
Slottet enligt Sueciaverket

1300-talet
När fästet stod klart år 1300 bestod det av två stenbyggnader, den ena tre våningar hög och den andra en våning och dessa förenades med en cirka 60 meter lång mur. I mars 1305 överlämnar Jacob sitt grevskap och borg till norska kungen Håkon V Magnusson, som i sin tur skänkte slottet och grevskapet Halland till sin måg, den svenska hertigen Erik Magnusson (†1318) som gift sig med Håkons dotter, Ingeborg Håkonsdotter. Paret bosatte sig på slottet och 1316 föddes där den blivande kungen Magnus Eriksson.

Hertig Erik och hans bror Valdemar hade flytt från Norge för att undkomma sin bror, kung Birger, men i december 1317 blev de bjudna på gästabud av Birger till Nyköpingshus. Där blev de emellertid fängslade och kastades i fängelse där de dog några månader senare (1318) i det kända Nyköpings gästabud.

Knut Porse blev ny hövitsman på slottet 1321. År 1366 erövrade den danska kungen, Valdemar Atterdag, (†1375) slottet och Sverige fick inte tillbaka det förrän vid freden i Brömsebro 1645.

Varbergs fästning
Foto Göran Höglund (Kartläsarn), flickr - 2011

1400-talet
Den danska adeln ägde slottet åren 1366-1645, och från 1419 till in på 1480-talet ägdes det - inklusive grevskapet Halland - av danska ätten Tott. Först ut var Axel Pedersson Tott (†1446/7) och därefter dennes söner Erik Axelsson Tott (†1481), Ivar Axelsson Tott (†1487) och Åke Axelsson Tott (†1477), samt sistnämndes son Erik Åkesson Tott (†1494).

1500-talet
Under grevefejden 1534-1536, där Sverige var i krig mot Lübeck och Kristian II:s anhängare, tillfångatogs den tysk legoknekten Marcus Meyer, som ledde de lybska trupperna. Han sattes som fånge på Varbergs fästning. Även om han satt fånge så hade han det ganska fritt på fästningen och han började konspirera med stadens borgmästare, prästerskap samt några medlöpare som fanns på fästningen. Hans mål var att sätta Kristian II på tronen igen. I mars 1535 smög ett 30-tal personer, däribland tyska knektar, upp mot fästningen där Marcus Meyer firade ner ett rep genom dasset, som var placerade i två utskjutande stenar på norra längan. De kunde alltså via dasset ta sig in i borgen där de på morgonen övermannade och tillfångata besättningen. I 15 månader lyckades Meyer hålla sin ställning på slottet.
I slutet av maj 1536 belägrade Truid Ulfstrand med sina trupper och med hjälp av Kristian III:s örlogsfartyg började de skjuta på muren. Meyer och hans medhjälpare fick ge upp och dömdes till döden för landsförräderi. Meyer halshöggs i Helsingör några veckor senare och några av hans medhjälpare blev levande uppskurna och steglade.
Varbergs fästning
Foto Rasmus 28 - 2015

1563 var Sverige och Danmark åter i krig och två år senare erövrade Svenskarna Varbergs slott. Många kanonskott sköts mot murarna och många av dessa blev förstörda. Alla män på slottet dödades, utom tre stycken (hövitsmannen och två adelsmän) och Varbergs stad brändes och totalförstördes av svenskarna.

1566 blev Åke Bengtsson Färla (†1578) kommendant på Varbergs slott. Denne hade tre år tidigare blivit överste för allt krigsfolk i Livland och 1568 blev han – som den ende - dubbad till riddare när Erik XIV gifte sig. Åke var även riksråd under Johan III:s regeringstid.

I oktober 1569 kom danskarna åter tillbaka och belägrade slottet, nu under befäl av danska krigaren Daniel Rantzau (1529-1569). När beskjutningen började en månad senare blev Rantzau dödad av en kanonkula som slet av hans huvud. Fredrik II fortsatte striderna som de vann och återerövrade därmed fästningen till Danmark. Under slutet av 1500-talet och i början av 1600-talet byggdes den framskjutande skans som finns runt borgen. Ritningarna till dessa utfördes av den danske fortifikationsingenjören Hans van Steenwinckel (†1601). På 1630- och 40-talen förstärktes det yttre försvarsverken och fick i stort sett det utseende det har idag.
I freden i Brömsebro 1645 fick Sverige Jämtland, Härjedalen, Gotland, Ösel och Halland (på 30 år). Tretton år senare, år 1658, slöts en ny fred i Roskilde där Danmark tvingades lämna ifrån sig Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Trondheims län samt ön Bornholm.
Varbergs fästning
Foto Bengt A Lundberg, RAÄ - 2006

1700-talet
Fram till i mitten av 1700-talet underhölls fästningen men då bestämdes det att endast strandbatterierna skulle vårdas, vilket blev ett jobb för de få fångar som då fanns där. Trots några små reparationer förföll byggnaden så pass mycket

1800-talet
att man 1822 avförde fästningen från rikets fasta försvar. 1839 kom förslaget upp att man skulle riva fästningen vilket emellertid inte genomfördes. Istället började man i mitten av århundradet bygga om den till ett kronohäkte som sedan användes ända fram till 1930.

1900-nutid
På 1920-1930-talet restaurerades fästningen och borgens fasader putsades och snyggades till, och även på 1950-talet genomgick fästningen en renovering både in- och utvändigt. Guidade visningar anordnas av Varbergs länsmuseum som har sina samlingar i borgen, dessutom finns det restaurang, café, utomhusservering, örtagård, smedja samt vandrarhem som är öppet året runt.
Varbergs fästning
Foto Bengt A Lundberg, RAÄ - 2006

Södra längan
Källarplanet har medeltida ursprung. Här finns en äldre ingång till borggården och på ena sidan om den ligger fängelsehålorna och på den andra Eskils källare som användes som stall och senare som krutkällare. En våning upp finns rikssalen som på 1600-talet var indelad i flera våningar med skola, proviantförråd och sädesmagasin. På 1800-talet inhystes fångar här samt en fängelsekyrka. Trapphuset mot västra längan är från 1900-talet.

Västra längan
Muren som ligger mot havet är troligen från 1300-talet, och i källarplan finns ännu medeltida lämningar kvar efter bakugnar. Från medeltiden fram till 1800-talet fanns här kök, brygghus, slakthus och bageri. I norra delen av västra längan fanns också kansli och gästrum. Efter en brand 1872 användes den här längan även som kasern.

Norra längan
Med sina tjocka murar från sent 1200-tal är den här längan den som är bäst bevarad. Längan har troligen varit slottsherrens och ibland de kungliga personernas bostad under 1300-talet. Kungssalen användes från 1300-talet till 1830-talet som fästningskyrka. Vinden användes som spannmålsmagasin och källaren till krut- och saltförvaring.

Östra längan - kommendanthuset
kommendanthuset är delvis från 1600- och 1700-talet. Ända in på 1900-talet bodde här fästningens kommendant. Här finns kök, salong, badstuga, sovrum, officersmäss. Längan var på 1600-talet kunglig bostad när denne var på besök.
Varbergs fästning
Foto Jan Norman, RAÄ - 1997
Kartan visar platsen för Varbergs fästning
Koordinater:  57°06'20.8"N 12°14'23.8"E Dubbelklicka i kartan för att zooma in

  Stöd slottsguiden! 

Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Riksfästen & Residens
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 16

Hemsidor:
» Statens fastighetsverk
» Hallands kulturhistoriska museum
» worldconnect.rootsweb.com
» hallandia.se
Inskrivet 2007-07-10 | Uppdaterat 2017-03-01
Kommentarer om artikeln
Jag har tagit bort formuläret för inlägg pga av spam. Men om du mailar mig istället så lägger jag in din kommentar. Samtidigt blir jag direkt medveten om det och kan svara fortare.
Av: Christina Hansson     Datum: 2018-07-21 20:46:01
Magnefik
© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2020-09-19