Penningby Sverige

Plats: Vid Väsbysjön 1 mil söder om Norrtälje, Länna socken, Uppland
Känt sedan: 1339 (Pitingaeby)
Ny/Ombyggt: 1500-tales början av Birgitta Torsdotter Bonde
1670-talet av Beata De la Gardie
1720-1730-talen av Kristina Lillie och Johan Gabriel Sack
1831 av Johan Lundgren
Koordinater: 59°40'53.6"N 18°40'21.2"E
Penningby Uppland Historia
Penningby ligger på norra sidan om en liten sjö som heter Väsbysjön cirka en mil söder om Norrtälje. Sjön sänktes under 1800-talet men innan dess gick vattnet betydligt högre och borgen måste till stor del ha varit omgiven av vatten och sumpmark.

Pitingaeby
Föregångaren till dagens Penningby nämns redan 1339 då 'Pitingaeby' ägdes av bröderna Nils och Botulf Bovessöner. Dessa skall ha avträtt en del av gården till kung Magnus Eriksson som i sin tur sålt vidare till Klara kloster. En annan del av gården skall Tord Röriksson (Bonde) som var riddare och hövitsman på Viborg slott (i nuvarande Ryssland) ha ägt.

Penningby
Bild från Sueciaverket
Penningby
Bild från Sueciaverket

Osäkra uppgifter
Penningbys byggnadshistoria är svårtolkad och osäker och det finns många olika uppgifter om vem som byggde vad och när. Den medeltida försvarsborgen tror man att hövitsman Nils Sture (Natt och Dag) (även kallad Nils Bosson) uppförde någon gång efter 1466 då den gamla gården bränts ned. En del av det medeltida murverket finns ännu kvar i det nuvarande Penningby.

Vissa forskare anser sedan att det var Birgitta Torsdotter Bonde som i slutet av 1400-talet och fram till sin död 1525 byggde nya Penningby som då bestod av ett nästan kvadratiskt hus byggt av gråsten i de nedre våningarna och av tegel i de övre. Huset var ett så kallat tvillinghus med dubbla sadeltak, som man kan se på bilden från Suecia nedan.

Andra forskare hävdar att det var riksrådet Lars Turesson (Tre rosor) som byggde hela borgen under åren 1543-1560. Andra uppgifter anger dock att han endast skall ha byggt ut borgen med de två tornen som ännu finns kvar idag.

Penningby
Fotograf Carl Gustaf Rosenberg 1940-tal
Penningby
Fotograf Jan Norrman 1991

1500-talet
Under 1500-talets början ägdes godset först av riksföreståndaren Svante Nilsson Sture och därefter av hans son, Sten Sture d.y.

I augusti 1549 gifte sig Lars Fleming och Birgitta Larsdotter på Penningby. Sistnämnda var dotter till Lars Turesson som många anser vara den som byggde hela slottet.

1600-talet
År 1600 drogs slottet in till kronan, men återlämnades två år senare till syskonen Nils, Brita och Margareta Bielke.

Under 1600-talet stod borgen länge obebodd och förfallen, men på 1670-talet började grevinnan Beata De la Gardie bygga om borgen till ett slott. Beata var vid denna tidpunkt gift med riksdrotsen Per Brahe d.y. och hade tidigare varit gift med fältmarskalken Lennart Torstensson. Då pengarna tog slut övergick borgen 1678 till greve Johan Gabriel Stenbock (38).

Penningby
Fotograf Udo Schröter 2009
Penningby
Fotograf Svens Welt 2009

1700-talet
Ombyggnaden fortsatte emellertid inte förrän efter Stenbocks död år 1705, då hans systerdotter Kristina Lillie och hennes son, kansliråd Johan Gabriel Sack, utförde en stor ombyggnad som blev färdig på 1730-talet. Slottet blev då modernare med ett brutet tak, paradtrappa, kupoler på tornen och med en ny ingång i norra tornet.

Generalen och lanthushållaren Fabian Kasimir Wrede bodde under en stor del av sitt liv på Penningby, från 1768 till sin död där 1795. För sitt framgångsrika arbete inom jordbruket blev han ledamot av Vetenskapsakademin 1786. Han blev också känd som den som uppfann den moderna kakelugnen tillsammans med arkitekten Carl Johan Cronstedt - som efter Wredes död vidareutvecklade den ännu mer (Cronspisen).

Penningby
Fotograf Udo Schröter 2009
Penningby
Fotograf Henrik Ismarker 2016

1800-talet
1805 lät grevinnan Maria Juliana von Rosen1763-1820 (född Wahrendorff) anlägga en engelsk park intill slottet.

Den 28 augusti 1831 började slottet att brinna och taket och den översta våningen med privat- och festvåning samt sex mindre rum förstördes. Den dåvarande ägaren hette Johan Lundgren och han lät därefter riva ned en del av den översta våningen varefter han lät lägga ett lågt tak över det fyrkantiga huset samt platta huvar över tornen.

Fem år senare köptes godset av stockholmaren Simon Nordström1831-1906 som var grosshandlare samt disponent vid Gustafsbergs porslinsfabrik. Det är ättlingar till Nordström som än idag äger slottet, som nu har blivit ett släktaktiebolag.

1900-nutid
1980 blev slottet förklarat som byggnadsminne. Det är obebott men visas för besökare sommartid.

År

Ägarlängd

1300-talet början Bröderna Nils och Botulf Bovesson
1300-talets slut Tord Röriksson Bonde
1417 Karl Tordsson Bonde (föregåendes son)
1445 ca Cecilia Djure (föregåendes änka)
1464 ca Sigrid Karlsdotter Bonde (föregåendes dotter)
1493 Birgitta Tordsdotter Bonde (föregåendes brorsdotter)
1525 Lars Turesson (Tre Rosor) (föregåendes dotterson)
1560 Brita Larsdotter (föregåendes dotter)
1590-tal Erik, Nils och Margareta Bielke (föregåendes barnbarn)
1600 Indraget till kronan
1602 Återlämnat till Erik, Nils och Margareta Bielke
1607 Brita och Margareta Bielke (genom arv)
1613 Margareta Bielke (genom inlösen)
1629 Erik Bielke genom arv (föregåendes bror)
1638 Katarina Fleming (föregåendes änka)
1649 Genom pantförskrivning arvingarna till Mårten Wewizer Rosenstierna
1651 Helena Bielke (genom köp)
1651 Herman Fleming genom byte (föregåendes styvson)
1657 Anders Torstensson genom köp
1678 Johan Gabriel Stenbock genom köp
1705 Kristina Beata Lillie genom arv (föregåendes systerdotter)
1727 Johan Gabriel Sack (föregåendes son)
1751 Erik Brahe (föregåendes måg)
1756 Per Brahe (föregåendes son)
1756 Fabian Casimir Wrede af Elimä genom köp
1795 Casper Wrede (föregåendes son)
1803 Gustaf Fredrik von Rosen genom köp
1815 Maria Juliana von Rosen (föregåendes änka)
1820 Karl Johan Hortulan genom köp
1827-1876 Flera olika ägare
1876 Sten Otto Nordström genom köp
1921 Jenny Karolina Nordström (föregåendes änka)
1932 Fritz, Sten, Vilhelm och Erik Nordström (föregåendes söner). Dessa lät avstycka slott och park och gjorde slottfastigheten till familjeaktiebolag.

filmikon Inspelningsplats för:
» Huset Silfvercronas gåta (1974)
» Nattlek (1966)

Kartinfo för Penningby
Koordinater: 59°40'53.6"N 18°40'21.2"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Penningby Allé, Norrtälje
E-post: penningbyslott@hotmail.com
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Uppland (Allhems)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Hemsidor:
» Fabian Wrede
» Stenbock

Inskrivet 2008-01-06 | Uppdaterat 2021-05-15