Trollenäs Sverige

Plats: 5 km nordväst om Eslöv, Eslövs kommun, Skåne
Känt sedan: 1386 (Näs)
Ny/Ombyggt: 1559 av Thage Thott
1797-1798 av Arvid Trolle
1891-1893 av Nils Trolle
Arkitekt: 1891-1893 Ferdinand Meldahl
Arkitektur:Medeltids-/fransk renässans
Rum:96
Koordinater: 55°51'57.3"N 13°14'40.1"E
Trollenäs Skåne Historia
Trollenäs slott ligger i Trollenäs i Trollenäs socken i Eslövs kommun, Skåne.

Medeltiden
'Näs' är det gamla namnet på Trollenäs och omtalas första gången 1386 då riddaren Stig Aagesen bodde där. Näs var den danska ätten Thotts stamgods och de ägde gården i nästan 300 år, mellan åren 1386-1682.

Trollenäs, Skåne
Konstnär Nils Mandelgren 1850-tal
Trollenäs, Skåne
Konstnär Nils Mandelgren 1850-tal

Tage Thott (död 1562)
Omkring år 1559 började riksrådet Tage Thott uppföra ett stort och ståtligt stenhus vars mittparti ingår i dagens Trollenäs. Ätten Thotts medlemmar fortsatte att äga godset under hela 1500-talet.

Knud (Ottesen) Thott (1639-1702)
Den sista ägaren av ätten Thott blev Knud (Ottesen) Thott. 1660 lät han uppföra ätten Thotts gravkor i Näs gamla 1100-talskyrka. Då kriget mellan Sverige och Danmark bröt ut 1676 blev Knud Thott, efter order av den danska kungen, förd till Danmark. Även om Thott inte självmant lämnat Sverige blev han av en svensk domstol dömd att mista ära, liv och gods. Han avrättades in effigie, det vill säga man verkställer ett dödsstraff på en bild av den dödsdömde, eftersom denne har lyckats undkomma sitt straff. Thott var även ägare till Barsebäck men efter krigsslutet gick han i dansk tjänst och gjorde sig av med sina skånska gods. Näs bytte han mot Helle Rosenkrantz's1618-1685 Gavnö på Själland och Barsebäck sålde han.

Helle Rosenkrantz var gift med riksrådet Nils Trolle1599-1667 och på så sätt kom Näs 1682 i släkten Trolles ägo, vilket det är än idag.

Trollenäs, Skåne
Foto taget av mig 2009
Trollenäs, Skåne
Foto taget av mig 2009

Fredrik Trolle (1693-1770)
Åren 1720-1770 ägdes Trollenäs av överstelöjtnant Fredrik Trolle som var gift med Brita Ramel. Genom detta giftermål blev han även ägare till Borgeby, Klågerup och Dufeke. Längre fram köpte han även Fulltofta, Eriksholm och Värpinge, och blev därmed en av Skånes största godsägare.

Fideikommisser
Med sin hustru fick Fredrik fyra barn, en son och tre döttrar. Mot slutet av sin levnad instiftade han fideikommisser av alla sina egendomar. Äldste sonsonen Fredrik Trolle1756-1775 fick Fulltofta samt Näs, som nu bytte namn till Trollenäs. Fredrika Vivika Trolle1721-1806 (gift Bonde) fick Eriksholm, som nu kallades Trolleholm. Dottern Hilda Birgitta Trolle (gift Wachtmeister) fick Värpinge, som bytte namn till Trolleberg. Från sistnämnda ställe flyttades fideikommisset 1830 över till Ljungby, varför stället därefter kallades för Trolle-Ljungby. Dottern Sofia Elisabet Augusta Trolle1722-1757 (gift Löwen) fick en summa pengar till inköp av något annat gods som skulle vara lika värdefullt som syskonens. År 1808 köptes därför Ludgonäs i Södermanland som döptes om till Trollesund.

Trollenäs, Skåne
Foto taget av mig 2009
Trollenäs, Skåne
Foto taget av mig 2009

Det var på detta sätt som namnen Trolle-Bonde, Trolle-Löwen och Trolle-Wachtmeister uppstod. Villkoret för fideikommisset var att både slotten och ägarna skulle bära namnet Trolle och att ingen fideikommissarie fick gifta sig med någon ofrälse, det vill säga icke-adlig. Om något av detta bröts skulle man förlora godset som istället skulle tillfalla Vadstena krigsmanshus.

Arvid Trolle (1773-1828)
Fredrik Trolle (18) som ärvde Trollenäs 1770 drunknade den 27 maj 1775 på Torup. Trollenäs gick därför vidare till hans yngre bror Arvid Trolle som då ännu inte fyllt två år. I vuxen ålder gjorde Arvid stora förändringar på slottet, bland annat åren 1797-1798 då byggnaden skrapades ren från ornament och man satte på nytt tak. Även en trädgårdsterrass anordnades. Arvid gick bort på Trollenäs i augusti 1828 och Trolleättens manliga medlemmar fortsatte att ärva Trollenäs under hela 1800-talet.

Trollenäs, Skåne
Bild från Skånska herregårdar 1852-1863

Nils Trolle (1859-1930)
Nils Trolle som ägde slottet 1890-1930 utförde stora ombyggnader och nybyggnader åren 1891-1893, med hjälp av arkitekten Ferdinand Meldahl. Nils och hans hustru Anna LejonhuvudFödd 1869 brukade anordna fester på slottet där Europas "kändisar" brukade delta. Bland annat så hade både Oscar II och senare Gustav V egna sviter i det över 2000 kvm stora 96-rumsslottet.

1900-nutid
Trollenäs är ännu privatägt och ägs fortfarande av släkten Trolle. Ett bolag hyr dock stora delar av slottet där olika verksamheter bedrivs, bland annat konferenser, fester och bröllop. Parken, där ett kafé finns, är öppen året runt och slottet några veckor varje sommar, samt efter överenskommelse.

Kuriosa
Bilden till höger visar ett troll med avhugget huvud. Den finns avbildad på ena väggen på Trollenäs. Den symboliserar ätten Trolles adelsvapen där ett troll med avhugget huvud förekommer.

filmikon Inspelningsplats för:
» Fru Marianne (2001)

År Ägarlängd (urval)
1300-tal Stig Aagesen (Kyrning)
1417 ca Anders Stigsen Thott (föregåendes son)
1496 Otte Andersen Thott (föregåendes son)
Tage Ottesen Thott (föregåendes son)
1562 Anders och Otte Tagesen Thott (föregåendes söner)
1588 Tage Ottesen Thott (sistnämndes son)
Otte Tagesen Thott (föregåendes son)
1656 Knud Ottesen Thott (föregåendes son)
1678 Indraget till kronan. Till Henrik Horn genom förläning. Efter freden åter till Knud Ottesen Thott
1682 Helle Rosenkrantz (genom byte)
1685 Arvid Trolle (föregåendes son)
1698 Sofia von Buchwald (föregåendes änka)
1720 Fredrik Trolle (föregåendes son). Stiftade fideikommisset Trollenäs-Fulltofta
1770 Fredrik Trolle (föregåendes sonson)
1775 Arvid Trolle (föregåendes bror)
1828 Fredrik Trolle (föregåendes brorson)
1839 Nils Trolle (föregåendes bror)
1890 Nils Axel Trolle (föregåendes brorson)
1918 Fulltofta fideikommiss upphävdes
1930 Ulf och Gustaf Trolle (föregåendes söner)

Kartinfo för Trollenäs
Koordinater: 55°51'57.3"N 13°14'40.1"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Trollenäs gård 17, Eslöv
Telefon: 0708-52 84 96, 413-545100
E-post: unni.trolle@trollenasslott.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Stora boken om skånska slott och herrgårdar (Ambrius)
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (I)
• Skånska slott och borgar (Görnebrand)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Hemsidor:
» Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
» Runeberg.org
» rootsweb.com (Trolle)

Inskrivet 2007-11-19 | Uppdaterat 2021-04-03