Trollenäs

Plats:
5 km nordväst om Eslöv, Eslövs kommun, Skåne
Grundat:
1300-talet
Om/tillbyggt:
1559 av Thage Thott
1797-1798 av Arvid Trolle
1891-1893 av Nils Trolle
Arkitekt:
Ferdinand Meldahl (1891-1893)
Arkitektur:
Medeltids-/fransk renässans
Rum:
96
Koordinater:
Trollenäs Skåne Historia
Trollenäs slott ligger i Trollenäs i Trollenäs socken i Eslövs kommun, Skåne.

Näs är det gamla namnet på Trollenäs och omtalas första gången 1386 då riddaren Stig Aagesen bodde där.
Näs var den danska ätten Thotts stamgods och de ägde gården i nästan 300 år, mellan åren 1386-1682.
Trollenäs
Foto taget av mig 2009

1500-talet
Omkring år 1559 började riksrådet Tage Thott uppföra ett stort och ståtligt stenhus vars mittparti ingår i dagens Trollenäs. Ätten Thotts medlemmar fortsatte att äga godset under hela 1500-talet.

1600-talet
Den sista ägaren av ätten Thott blev Knud (Ottesen) Thott. Han lät år 1660 uppföra ätten Thotts gravkor i Näs gamla 1100-talskyrka.
kriget mellan Sverige och Danmark bröt ut 1676 blev Knud Thott, efter order av den danska kungen, förd till Danmark. Även om Thott inte självmant lämnat Sverige blev han av en svensk domstol dömd att mista ära, liv och gods. Han avrättades "in effigie" – det vill säga man verkställer ett dödsstraff på en bild av den dödsdömde, eftersom denne har lyckats undkomma sitt straff.
Thott var även ägare till Barsebäck men efter krigsslutet gick han i dansk tjänst och gjorde sig av med sina skånska gods. Näs bytte han mot Helle Rosenkrantz Gavnö på Själland och Barsebäck sålde han.

Helle Rosenkrantz var gift med riksrådet Nils Trolle, och på så sätt kom Näs år 1682 i släkten Trolles ägo, vilket det är än idag.
Trollenäs
Foto taget av mig 2009

1700-talet
Åren 1720-1770 ägdes Trollenäs av överstelöjtnant Fredrik Trolle, som var gift med Brita Ramel. Genom detta giftermål blev han även ägare till Borgeby, Klågerup och Dufeke. Längre fram köpte han även Fulltofta, Eriksholm och Värpinge, och blev därmed en av Skånes största godsägare.

Med sin hustru fick Fredrik fyra barn, en son och tre döttrar. Mot slutet av sin levnad instiftade han fideikommisser av alla sina egendomar. Äldste sonsonen Fredrik Trolle fick Fulltofta samt Näs, som nu bytte namn till Trollenäs.
Dottern Fredrika Vivika Trolle (gift Bonde) fick Eriksholm, som nu kallades Trolleholm.
Dottern Hilda Birgitta Trolle (gift Wachtmeister) fick Värpinge, som bytte namn till Trolleberg. Från sistnämnda ställe flyttades fideikommisset 1830 över till Ljungby, varför stället därefter kallades för Trolle-Ljungby.
Dottern Sofia Elisabet Augusta Trolle (gift Löwen) fick en summa pengar till inköp av något annat gods, som skulle vara lika värdefullt som syskonens. År 1808 köptes därför Ludgonäs i Södermanland, som döptes om till Trollesund.
Trollenäs
Foto taget av mig 2009

Det var på detta sätt som namnen Trolle-Bonde, Trolle-Löwen och Trolle-Wachtmeister uppstod.
Villkoret för fideikommisset var att både slotten och ägarna skulle bära namnet Trolle och att ingen fideikommissarie fick gifta sig med någon ofrälse, det vill säga icke-adlig. Om något av detta bröts skulle man förlora godset som istället skulle tillfalla Vadstena krigsmanshus.

Fredrik Trolle, som ärvde Trollenäs 1770, drunknade den 27 maj 1775 på Torup, endast arton år gammal. Trollenäs gick därför vidare till hans yngre bror, Arvid Trolle, som då ännu inte fyllt två år. I vuxen ålder gjorde Arvid stora förändringar på slottet, bland annat åren 1797-1798 då byggnaden skrapades ren från ornament och man satte på nytt tak. Även en trädgårdsterrass anordnades.

Bild från Runeberg.org (Skånska herregårdar) - 1800-tal

1800-talet
Arvid dog på Trollenäs i augusti 1828 och Trolleättens manliga medlemmar fortsatte att ärva Trollenäs under hela 1800-talet.
Nils Trolle, som ägde slottet 1890-1930, utförde stora ombyggnader och nybyggnader åren 1891-1893, med hjälp av arkitekten Ferdinand Meldahl. Nils och hans hustru Anna Lejonhuvud brukade anordna fester på slottet där Europas "kändisar" brukade delta. Bland annat så hade både Oscar II och senare Gustav V egna sviter i det över 2000 kvm stora 96-rumsslottet.
Trollenäs
Foto taget av mig 2009

1900-nutid Trollet med det avhuggna huvudet som finns i ena väggen Trollenäs är ännu privatägt och ägs fortfarande av släkten Trolle. Ett bolag hyr dock stora delar av slottet där olika verksamheter bedrivs, bland annat konferenser, fester och bröllop. Parken, där ett kafé finns, är öppen året runt och slottet några veckor varje sommar, samt efter överenskommelse.

Bilden till höger visar ett troll med avhugget huvud. Den finns avbildad på ena väggen på Trollenäs (se bilden nedan). Den symboliserar ätten Trolles adelsvapen där ett troll med avhugget huvud förekommer.

 Trollenäs har varit inspelningsplats för:
» Fru Marianne (2001)

Foto Kulturen - KM 85976.4192
Kartan visar platsen för Trollenäs
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Stora boken om skånska slott och herrgårdar - Jonny Ambrius
Slott och herresäten i Sverige – Skåne (I)
Skånska slott och borgar - John Görnebrand
Svenska slott och herrgårdar – Fredric Bedoire

CD-skiva:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 5

Hemsidor:
» Runeberg.org
» rootsweb.com - Trolle
Inskrivet 2007-11-19 | Uppdaterat 2017-03-20
Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  
Av: Bruno     Datum: 2010-10-05 12:28:06
Det är så sorgligt att se alla dessa fina gamla slott som förvandlats i 1800-talets vulgära och osmakliga arkitektur...

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-09-27