Barsebäck Sverige

Plats: Drygt 3 mil norr om Malmö i Skåne
Känt sedan: 1339
Ny/Ombyggt: 1500 ca av bröderna Brock
1888-1889 av Adolf Gustaf Wathier Hamilton
Arkitekt: 1888-1889 Carl Granzow
Arkitektur:Holländsk renässans
Koordinater: 55°46'32.7"N 12°57'05.2"E
Barsebäck Skåne Historia
Barsebäck ligger drygt tre mil norr om Malmö i Barsebäcks socken och i Barsebäcks by i Skåne.

Tidigare byggnad
Barsebäck omnämns 1339 som en sätesgård men är troligen äldre än så. På 1400-talet ägdes gården av släkten Bartsebec.

Hur den tidigare byggnaden på Barsebäck sett ut är osäkert men man tror att bröderna Jens Niels Brock på 1500-talet lät uppföra ett hus i gråsten och tegel i två våningar som med sina längor omgav en fyrkantig gård. Utanför murarna fanns då en vallgrav. Troligen ingår vissa delar av detta gamla hus i de nuvarande byggnaden.

Barsebäck, Skåne
Barsebäck, Skåne
Konstnär Anders Sigfrid Rålamb, ca 1780

Tage Thott
Tage Thott
(1580-1658)
Tage Thott (1580-1658)
1630 blev Tage Ottesen Thott som kallas den 'skånske kungen' ägare till Barsebäck. När Tage (77) gick bort 1658 var han Danmarks rikaste man och ägde en stor del av Skånes yta. Genom arv och köp var han förutom Barsebäck ägare till Eriksholm (nu Trolleholm), Bjärsjöholm, Skabersjö, Stora Herrestad, Värpinge (nu Trolleberg), Flakkerup, Ulstrup i Mittjylland och Losne i Sognefjord i Norge för att nämna några. Dessutom satt han som länsherre på slotten i Laholm, Landskrona, Sölvesborg, Malmöhus och Börringekloster. Han var även riksråd och hedrades med den danska Elefantorden, en av världens mest ansedda ordnar. Han var "ligesom en Konge udi Skaaneland".

Barsebäck, Skåne
Före ombyggnaden 1889. Skånska Herregårdar, 1852-1863
Barsebäck, Skåne
Vykort från lindebilder

Svenska kronan
År 1678 drogs Barsebäck in till den svenska kronan, men återlämnades 1682 till Brigitte Skeel som var änka till Knud Ottesen Thott

Fideikommiss
1743 köptes Barsebäck av greven och överbefälhavaren Gustaf David Hamilton1699-1788. Godset var då nedgånget och han rustade upp gården och 1767 instiftade han tillsammans med sin hustru Jakobina Henrietta Hildebrand1717-1769 Barsebäck fideikommiss inom sin släkt.

Barsebäck, Skåne
Foto AB Flygtrafik, 1938
Barsebäck, Skåne
Foto AB Flygtrafik, 1938

Nuvarande byggnad
I alla källor står det att Adolf Gustaf Wathier1839-1889 Hamilton och dennes hustru Mechthild Hedvig Johanna1854-1903 Leijonhufvud 1889 lät utföra en grundlig ombyggnad av slottet efter ritningar av den danska arkitekten Carl Granzow. Troligen var det några år tidigare eftersom Hamilton dog i augusti samma år. I mittpartiet ingår troligen delar av den gamla byggnaden från 1500-talet.

Mönsterjordbruk
1936 blev Ian Hamilton ägare. Han har gjort sig känd för att ha gjort Barsebäck till ett av Europas mönsterjordbruk. 1967 tilldelades han jordbrukets "Nobelpris", det vill säga Justus von Liebig-priset som utdelas av universitetet i Kiel.

Nutid
Barsebäck har sedan 1743 ägts av släkten Hamilton och de är fortfarande ägare. Slottet är privatägt och ej öppet för allmänheten.

Barsebäck, Skåne
Foto från AB Flygtrafik, 1930-talet

År Ägarlängd (urval)
1339 Peder Nielsen
1346 Sune Joensen
1384 Ludvig Andersen
1395 Aage Nielsen
1459 Axel Nielsen
1492 Jens och Niels Brock
1502 Lave Eskesen Brock (föregåendes bror)
1506 Kirsten Pedersdatter Hög (föregåendes änka)
1513 Niels Lavesen Brock och Ide Lavesdatter Brock (föregåendes barn)
1545 Niels Truedsen Ulfstand (Ide Brocks son)
1575 Sophie Nielsdatter Ulfstand (föregåendes dotter)
1616 Margete Clausdatter Podebusk (föregåendes dotter)
1630 Tage Ottesen Thott (genom byte)
1658 Ove Tagesen Thott (föregåendes son)
Knud Ottesen Thott (föregåendes brorson, genom köp)
1672 Johan Eriksson Brunnius (Rosenmarck) (genom köp)
1678 Indraget till svenska kronan
1682 Återlämnat till Brigitte Skeel, änka till Knud Ottesen Thott
Johan Lang (genom köp)
1716 Anna Catharina Franc (föregåendes änka)
1729 Lorentz Christoffer Stobée (föregåendes änkeman)
1743 Gustaf David Hamilton (genom köp). Instiftade fideikommiss 1767
1788 Hugo Wilhelm Hamilton (föregåendes son)
1800 Gustaf Hamilton (föregåendes son)
1860 Adolf Gustaf Wathier Hamilton (föregåendes kusins sonson efter rättegång)
1889 Adolf Gustaf Axel Hamilton (föregåendes son)
1936 Henning Wathier Hamilton (föregåendes bror). Avstod direkt fideikommisset till sin son Ian
1936 Ian Hamilton
- Släkten Hamilton

Kartinfo för Barsebäck
Koordinater: 55°46'32.7"N 12°57'05.2"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Skånska slott och borgar (Görnebrand)

Hemsida:
» Svenska fideikommiss

Inskrivet 2021-09-04 | Uppdaterat 2021-09-04