Skabersjö Sverige

Plats: 12 km sydost om Malmö i Skåne
Känt sedan: 1200-talets slut (Skaprusa)
Ny/Ombyggt: 1523 av Holger Gregersen Ulfstand
1629 av Tage Ottesen Thott
1774-1783 av Tage Thott
Koordinater: 55°32'26.9"N 13°08'50.3"E
Skabersjö Skåne Historia
Skabersjö slott ligger cirka 12 km sydost om Malmö i Skåne.

Skaprusa
Skabersjö är känt sedan slutet av 1200-talet. 1349 ägdes sätesgården som då kallades för 'Skaprusa' av Anders Nielsen Passow och hans bror Ove Nielsen Passow. Genom gifte kom gården i släkten Ulfstands ägo. Godset kom att tillhöra Ulfstands släkt fram till 1600 då det ärvdes av Tage Ottesen Thott, den 'skånska kungen' kallad.

title=
title=

Holger Ulfstand
Holger Ulfstand
(ca 1480-1542)
Holger Ulfstand (ca 1480-1542)
Holger Gregersen Ulfstand var dansk ämbetsman och riksråd. Holger var en hängiven katolik och mellan åren 1518-1519 gjorde han en pilgrimsfärd över Tyskland och Venedig till det heliga landet. Han var under sin livstid länsherre för Varbergs län 1519-1522, för Laholms län 1519-1542 och för Halmstads län från 1526 och fram till sin död 1542.

Eldhärjades
1523 brändes den senmedeltida borgen av Malmös uppretade borgare. De ville hämnas på Holger Ulfstand som hade lett en militär aktion mot staden eftersom Malmös invånare envist höll kvar vid den avsatte danske kungen Kristian II. Holger återuppbyggde borgen igen och nu grävdes även en vattengrav.

title=
title=
Konstnär Ulrik Thersner 1819

Tage Thott
Tage Thott
(1580-1658)
Tage Thott (1580-1658)
1609 blev Tage Ottesen Thott till Näs och Eriksholm som kallas den 'skånske kungen' ägare till Skabersjö. Från detta år, förutom fyra år mellan 1676-1680 då svenska kronan tog över och förlänade godset till Hans von Fersen, har Skabersjö ägts av släkten Thott, vilket det gör än idag (2021).

När Tage Ottesen Thott (77) gick bort 1658 var han Danmarks rikaste man och ägde en stor del av Skånes yta. Genom arv och köp var han förutom Skabersjö ägare till Eriksholm (nu Trolleholm), Bjärsjöholm, Barsebäck, Stora Herrestad, Värpinge (nu Trolleberg), Flakkerup, Ulstrup i Mittjylland och Losne i Sognefjord i Norge för att nämna några. Dessutom satt han som länsherre på slotten i Laholm, Landskrona, Sölvesborg, Malmöhus och Börringekloster. Han var även riksråd och hedrades med den danska Elefantorden, en av världens mest ansedda ordnar. Han var "ligesom en Konge udi Skaaneland".

Eldhärjades
1623 eldhärjades Skabersjö av en brand men Tage lät snart uppföra en ny byggnad. Över första våningens fönster på husets norra gavel står "TT IG 1629" vilket står för Tage Thott och initialerna för hans fjärde hustru.

title=
Bild från Skånska herregårdar 1852-1863

Kronendal
1676 kom Skabersjö under den svenska kronan och fick då namnet Kronendal. Kronan förlänade godset samma år åt generalfältmarskalk och friherre Fabian von Fersen1626-1677. Under belägringen av Malmö 11 juni - 5 juli 1677 sårades Fabian i huvudet. En operation utfördes där övre delen av kraniet togs bort, men Fabian överlevde endast en kort tid därefter och gick bort 30 juli. Efter Fabians död gick gården över till hans bror Hans von Fersen1625-1683 som kom att bli farfar farfar till till Axel von Fersen som brutalt mördades på Stockholms gator 1810. 1680 köpte dock Frederik Thott tillbaka Skabersjö som han fått i arv av sin far Ove Tagesen Thott 1666.

Skånska kriget
Vid tiden för när det Skånska kriget bröt ut på 1670-talet var Skabersjö en befäst borg med en fyrlängad byggnad som omslöt en borggård. Runt hela byggnaden fanns en vallgrav och en vindbrygga ledde över till själva huset.

title=
Foto Göran Lindahl 1981

Tage Thott
Tage Thott
(1739-1824)
Tage Thott (1739-1824)
År 1761 blev Tage Ottesen Thott (22) ägare till Skabersjö där han även föddes 1739 som son till ryttmästare Otto Fredriksen Thott och Christina Kaas. Tage växte upp och blev svensk militär och deltog i pommerska kriget 1756-1763. Sistnämnda år gifte Tage (24) sig med friherrinnan Ulrika Christina Barnekow1736-1823 (27). Tage blev så småningom överstelöjtnant och åren 1776-1794 var han landshövding i Malmöhus län. 1778 upphöjde Gustav III honom till friherre och han ändrade då sitt efternamn från Tott till Thott. 1788-1789 var han överkommendant i Malmö och senare blev han greve samt en av rikets herrar 1816.

1774-1783
Mellan åren 1774-1783 lät Tage Thott genomföra en grundlig ombyggnad vilket resulterade i det huvudbyggnad vi idag kan se. När han blev ägare 1761 hade Skabersjö en längre tid stått obebott och behövdes rustas upp ordentligt. Över porten på utsidan står "Renoverad av TT och UB åhr 1774" och på den norra gaveln står initialerna "T. T. U. B. 1783" vilket står för Tage Thott och hans hustru Ulrika Barnekow och hänvisar till den genomförda ombyggnaden.

title=
Vykort från lindebilder 1948
title=

Fideikommiss
1799 gjorde Tage Thott Skabersjö till fideikommiss vilket innebär att man mottar en egendom i förtroende och man förbinder sig att överlämna densamma i samma eller bättre skick till nästa generation. Strikt betraktat äger alltså inte fideikommissarien - innehavaren av fideikommisset - egendomen (även om han står som lagfaren ägare till egendomen). Man äger rätt att nyttja dess avkastning men han kan inte förfoga över egendomen, till exempel genom att sälja hela eller delar av densamma - i varje fall inte utan tillstånd av Fideikommissnämnden, som är den myndighet, som övervakar fideikommissens rättmätiga hanterande.

Nutid
Fideikommisset upphörde 1980 men Skabersjö ägs än idag av släkten Thott (2021) och är privatägt.

År Ägarlängd
1349 Anders Nielsen Passow och brodern Ove Nielsen Passow
1389 Henrik Andersen Passow
1391 Peder Andersen Passow
1431 Trued Nielsen
1445 Kirsten Due, gift med Jep Henriksen Ulfstand
1487 Gregers Jepsen Ulfstand (föregåendes son)
1510 Holger Gregersen Ulfstand (föregåendes son)
1542 Jens, Thale och Else Ulfstand (föregåendes barn)
1566 Holger Jensen Ulfstand (föregående Jens son) & Thale och Else (föregående Jens systrar)
1609 Tage Ottesen Thott 'Skånske kungen' (Else Holgersdatters sonson)
1658 Ove Tagesen Thott (föregående son)
1666 Frederik Ovesen Thott (föregående son)
1676 Svenska kronan som förlänade gården under namn Kronedal till Fabian von Fersen
1678 Hans von Fersen (föregående bror)
1680 Frederik Ovesen Thott & Hedvig Sofie Sehestad (genom återköp)
1722 Otto Thott (föregående son)
1761 Tage Thott (föregående son)
1824 Otto Thott (föregående son)
1826 Tage Kjell Thott (föregående son)
1866 Otto Thott (föregående son)
1891 Tage Alexis Otto Thott (föregående son)
1921 Otto Gustaf Erik Thott (föregående bror)
1933 Gustaf Otto Tage Stig Thott (föregående son)
1948 Kjell Otto Thott (föregående son)

Kartinfo för Skabersjö
Koordinater: 55°32'26.9"N 13°08'50.3"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Slott och herrgårdar i Sverige (Fritzes kungl. hovbokhandel)
• Svenska män och kvinnor (Bonniers) (bild på Tage Thott)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)
• Kungaslott och adelsborgar från vasatiden (Åberg)

Hemsida:
» Tage Thott (1580-1658)
» Tage Thott (1580-1658)
» Tage Thott (1739-1824)
» Tage Thott (1739-1824)
» Svenska fideikommiss

Inskrivet 2021-08-03 | Uppdaterat 2021-08-06