Örtofta Sverige

Plats: 11 km sydväst om Eslöv, Örtofta socken, Skåne
Känt sedan: 1000-talet
Ny/Ombyggt: 1480-talet av Tönne Vernesen Parsberg (troligen)
1728 av Christian Barnekow
1857-1861
Arkitekt: 1857-1861 Ferdinand Meldahl
Arkitektur:Fransk renässansstil
Rum:36
Koordinater: 55°47'04.7"N 13°14'43.3"E
Örtofta Skåne Historia
Örtofta slott ligger i Örtofta socken i Eslövs kommun i utkanten av Örtofta by.

Örtofta tillhör de allra äldsta slotten/borgarna i Skåne och är känt redan på 1000-talet och var under medeltiden ett av de mest betydelsefulla godsen.

Örtofta slott
1300-talet
Den första kände ägaren hette Trugot Has som bodde här redan på 1380-talet. Tillsammans med andra förnäma skånska män hade han slutit lands- och särfred mellan Skåne och Sverige (Skåne tillhörde ju Danmark på den här tiden).

Trugots son Trued Has övertog senare Örtofta. Han var riddare och blev 1412 hövitsman på Gotland där han byggde ut Visborg slott. Han kom att bli kvar på Gotland fram till sin död 1437 tjugofem år senare så han var troligen inte många gånger på Örtofta.

Birkerätt
Borgherrarna på Örtofta hade så kallad birkerätt, det vill säga full domsrätt enligt stadslagen över befolkningen. Egendomen bildade ett litet självständigt rike där borgherrens lagar gällde. Där fanns eget tingshus, stockar för stockstraff samt även avrättningsplats.

Örtofta slott
Konstnär Nils Mandelgren ca 1850
Örtofta slott
Bild från Skånska Herregårdar 1852-1863

Grundaren
Det är lite ovisst vem som är grundaren av Örtofta, för 1396 utfärdade unionsdrottningen Margareta ett förbud mot att uppföra borgar eller fästen. Detta förbud upphävdes först 1483 och det är knappast troligt att ett hus byggdes på Örtofta mellan dessa år. 1483 ägdes Örtofta av riksrådet Tönne Vernesen Parsberg, och troligen var det han som på slutet av 1400-talet lät uppföra ett hus varav rester ännu finns i den nuvarande borgen.

1600-talet
År 1632 köpte landsdomaren i Skåne Henrik Ramel (31) Örtofta. Han var även ägare till Bäckaskog gods. Han lät uppföra en grundmurad loge och lada 1635 och försåg några år senare även kyrkan med ett torn samt byggde landsvägsbron (som tillbyggdes på 1900-talet).

Örtofta slott

Christian Barnekow (1694-1762)
År 1727 blev Christian Barnekow (33) ensam ägare då han löste ut sin brors del i slottet, vilket de bägge fått i arv. Christian lät göra en grundlig reparation av huvudbyggnaden vilket inskriftstavlan ovanför ingångsdörren vittnar om. Den bär Barnekows och Stenbocks vapen och årtalet 1728 och där står:

Thetta huset utan fara
Wärdes Herren så bevara
Att thet wäl och länge står
Rätter arving alltid får

Christian Barnekow blev på 1740-talet landshövding i Kristianstads län och överkommendant i residentstaden och upphöjdes i friherrligt stånd. Han borde därför inte ha bott på Örtofta utan i staden och på sitt närliggande slott Vittskövle. Släkten Barnekow var ägare till slottet från mitten av 1600-talet och under hela 1700-talet.

Örtofta slott
Vykort från Lindebilder
Örtofta slott
Foto Jane Lindbladh

Inre restaurering
Efter Christian Barnekows död 1762 ärvdes Örtofta av hans dotter Margareta Magdalena och hennes man hovmarskalken och friherren Carl Filip Sack. När de flyttade in hade gården varit obebodd en längre tid och en inre restaurering var nödvändig.

Barockpark
Margareta Magdalenas bror hette Adolf Fredrik Barnekow och var en skicklig trädgårdsarkitekt och han hjälpte systern att på 1770-talet försköna omgivningarna till Örtofta och en barockpark och trädgård anlades väster om borgholmen på åns andra sida. Dessvärre låg lite av byn i vägen och två bondgårdar fick rivas och flyttas längre bort från gården.

Örtofta slott
Foto Jane Lindbladh
Örtofta slott
Foto Jane Lindbladh

Nuvarande utseende
Mellan åren 1857-1861 fick slottet sitt nuvarande utseende då flyglar och torn uppfördes. Det var den danske arkitekten Ferdinand Meldahl som stod för ritningarna.

Nutid
Idag är Örtofta privatägt men det arrangeras bröllop, konferenser, fester & events för små och stora sällskap på slottet och i juni 2016 fanns också en artikel i Skånska Dagbladet om att ägarna har hotellplaner för Örtofta.

År Ägarlängd (urval)
1372 Trugot Has
~ Trued Has (föregåendes son)
1437 Knud Truedsen Has (föregåendes son)
1481 Maria Knudsdatter Has (föregåendes dotter)
1521 Gertrud Tönnesdatter Parsberg (föregåendes dotter)
1530 Anne Johansdatter Björn (föregåendes dotter)
1580 ca Johan Christoffersen Lindenov (föregåendes son)
~ Gottfrid Johansen Lindenov (föregåendes son)
~ Eske Bille till Ellinge och Vallen (genom köp)
1619 Eske Laugesen Brock (föregåendes kusin)
1625 Brigitte Eskesdatter Brock (föregåendes dotter)
~ Frands Henriksen Lykke (genom köp)
1632 Henrik Ramel till Bäckaskog (genom köp)
1653 Else Ramel (föregåendes dotter)
1666 Kjell Christoffer Barnekow (föregåendes son)
1700 Margareta von Ascheberg (föregåendes änka)
1724 Rutger och Christian Barnekow (föregåendes söner)
1727 Christian Barnekow
1762 Margareta Barnekow (föregåendes dotter)
1809 Eva Catharina Sack (föregåendes dotter)
1826 Carl Fredrik Ducker (föregåendes son)
1854 Johan Henrik & Carl Fredrik Ducker (föregåendes söner)
1892 Jackob Erland Bennet (genom testamente)
1951 Carl Wilhelm Ducker Bennet (föregåendes son)
1955 James, Wilhelm och Teresida Ducker Bennet (föregåendes barn)

Kartinfo för Örtofta
Koordinater: 55°47'04.7"N 13°14'43.3"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Örtofta slott, Eslöv
Telefon: 046-24 95 61
E-post: info@ortofta.eu
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Skånska slott och borgar
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Hemsidor:
» ortoftaslott.se
» Ferdinand Meldahl
» Henrik Ramel
» Expressen om Örtofta

Inskrivet 2016-10-04 | Uppdaterat 2021-11-21