Stjärnorps slottsruin Sverige

Plats: Stjärnorps socken, Linköpings kommun, Östergötland
Grundat: 1655-1662 av Robert Douglas (1611-1662)
Koordinater: 58°31'56.6"N 15°34'42.0"E
Stjärnorps slottsruin Östergötland Historia
Stjärnorps slott (även Stiernorp eller Stiernarp) ligger i Stjärnorps socken i Linköpings kommun i Östergötland.

Den gamla huvudbyggnaden förstördes i en brand 1789 och står sedan dess kvar som en ruin.

Stjärnorps slott
Slottet enligt Sueciaverket
Stjärnorps slott
Vykort ca 1918

Robert Douglas (1611-1662)
Robert Douglas föddes i Skottland i mars 1611. Sexton år gammal kom han till Sverige där han fick tjänst som page hos Johan KasimirStegeborg. Tre år senare (1630) gick han i tjänst hos Gustaf II Adolf där han raskt avancerade till regementsofficer. Han deltog i krig under Johan Banér år 1635 och samma år gav Axel Oxenstierna honom fullmakt som överste för ett värvat kavalleriregemente. Utöver alla titlar blev han även friherre (mars 1651) och en kort tid före drottning Kristina avsade sig tronen 1654 blev han greve med Skänninge stad i Östergötland som förläning och grevskap.

Karl X Gustav använde honom i Polen, mot danskarna och slutligen i Östersjöprovinserna där han avancerade till fältmarskalk. 1658-1660 kämpade han framgångsrikt i Livand och Kurland där han bland annat erövrade Wolmar (nu Valmiera) samt angrep Mitau och tog Kurlands hertig till fånga.

Stjärnorps slott
Stjärnorps slott
Foto Wiktor Kettel 2014

Byggtid 1655-1662
Genom sitt giftermål med landshövdingens dotter Hedvig Mörner kom Douglas i ägo av Högsäters gård samt fick del i släkten Mörners gårdar i mellersta Östergötland. På Högsäters mark uppförde han 1655-1662 Stjärnorps slott (ibland även kallat Stjernorp). Slottet var flera våningar högt, dock finns det olika uppgifter på hur många våningar det var. Åt trädgårdssidan reste sig på byggnadens mitt ett fyrkantigt torn försedd med tornspira. Den norra flygeln användes till bostäder och i den södra flygeln fanns kyrka, prästbostad och kök.

Robert Douglas (51) gick bort i Stockholm den 28 maj 1662 och begravdes i Vreta klosters kyrka. Hans hustru Hedvig, som överlevde honom med drygt fyrtio år, tog över Stjärnorp. Efter Roberts död avstannade dock slottsbygget delvis och delar av slottet lär aldrig ha blivit fullbordat.

Gustaf Douglas (1648-1705)
Efter Hedvigs död i början av 1700-talet ärvdes Stjärnorp av sonen Gustaf Douglas (54), som då var landshövding i Västerbotten. Han hade tidigare i livet varit militär och deltagit i slaget vid Lund 1676 samt varit överste för bohuslänska dragonerna 1677-1679. Gustaf dog endast några få år efter modern (1705) och slottet gick då vidare till hans änka Beata Margareta Stenbock (44) som fick ta över skötseln av godset under flera decennier fram tills att sonen Wilhelm Douglas tog över.

Stjärnorps slott
Fotograf Pimvantend
Stjärnorps slott
Foto Zeddok 2012

Wilhelm Douglas (1683-1763)
Wilhelm deltog i Poltavas fältslag 1709 där han togs tillfånga varefter han tillbringade flera år som krigsfånge i Ryssland. Han var där så pass länge att han hann gifta sig med Maria Houtman van Bouchshorn som var dotter till en holländsk handelsman i staden Volodga. Med henne hann han få fyra barn innan han släpptes lös och återvände till Sverige år 1722 efter tretton år i fångenskap. Han blev senare svensk överste och slutligen Holstein-Gottorpsk generalmajor. Personligen sägs han ha varit ett original och en enstöring. Wilhelm Douglas (80) gick bort 1763. Nästa ägare till Stjärnorp blev Wilhelms son Wilhelm Otto Douglas (42).

År 1774 anlände Carl Gustaf af Leopold (18) till Stjärnorp för att där arbeta som informator åt greve Douglas barn. Leopold stannade på slottet i tre år, innan han återvände till Uppsala där han senare gjorde sig känd som skald och författare. Under tiden han var privatlärare åt barnen bodde familjen även på Tolefors i Kärna socken, Stjernsund i Närke och Tidö i Västmanland. Wilhelm Otto Douglas var gift med Eleonora Lovisa Sofia Dohna, vars föräldrar ägde de sistnämnda slotten. Efter Wilhelm Ottos död 1776 ärvde sonen Carl Wilhelm Douglas (22) slottet.

Stjärnorps slott
Fotograf Einar Jagerwall 1950
Stjärnorps slott
Foto L.G.foto 2011

Eldsvåda
Tisdagen den 12 maj 1789 ska ha varit en kulen och blåsig dag. En av stalldrängarna såg att det kom rök från takfoten på södra sidan av kyrkflygeln. Hur branden startade verkar osäkert, jag har hittat flera olika förklaringar, bland annat att en gnista från köksskorstenen antänt det gamla spånklädda taket, och jag har också läst att det var blixten som slagit ner och även att en tjänstepiga hade varit uppe på loftet med en fackla och lyckats sätta eld på kläder som hängde där på tork, så hur branden startade verkar vara ovisst.

Carl Wilhelm Douglas (1754-1822)
Den unge ägaren, greven och ryttmästaren Carl Wilhelm Douglas (35) var i alla fall inte hemma när branden startade utan hade rest till staden. Många av slottets arbetare hade sänts till Högsäter för jobb där, och andra var i sin tur inne i Linköping där en marknad pågick. De som var kvar på gården försökte hejda elden, men de insåg snart att det inte gick att besegra den med endast några få vattenhinkar. På cirka fem timmar hade elden lagt gården i aska, inklusive stall samt några mindre hus.

Trots att Gustav III:s krig pågick för fullt återställdes slottskapellet redan samma år samt efter några år även flygelbyggnaderna. Dock saknades pengar till att även uppföra huvudbyggnaden, som sedan dess ligger i ruiner. Under 1700-talets senare hälft verkar Stjärnorp under långa perioder ha stått obebott.

Olof Burenstam (1752-1821)
Carl Wilhelm Douglas sålde Stjärnorp 1806 till brukspatronen Olof Burenstam (54). Burenstam var vid den här tiden en av landets rikaste och mäktigaste bruksherrar och ägde många gods, bland annat Stjernsunds slott i Närke. 1810 blev det uppbyggda slottskapellet församlingskyrka för Stjärnorps sockenbor. Efter Burenstams död 1821 delades godset upp mellan hans barn och släkten Douglas fick erbjudande att köpa tillbaka det, men de kunde inte få ihop den begärda summan.

Ludvig Douglas (1849-1916)
Slottet ägdes under de kommande dryga femtio åren av olika släkter tills att Ludvig Douglas (27) köpte tillbaka godset 1876. Han var sonson till Carl Wilhelm Douglas som alltså sjuttio år tidigare hade sålt gården ur släkten. Familjen Douglas äger än idag Stjärnorp.

Kartinfo för Stjärnorps slottsruin
Koordinater: 58°31'56.6"N 15°34'42.0"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början

Hemsidor:
» Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
» Svenska Turistföreningens årsskrift 1898 -
» rootsweb.com
» Stjernorps ruin

Inskrivet 2007-08-23 | Uppdaterat 2021-06-07