Vallø Danmark

Plats: Cirka 5 mil sydväst om Köpenhamn, Danmark
Känt sedan: 1256
Ny/Ombyggt: 1570-talet - 1586 av Mette Rosenkrantz och Peder Oxe
1580-1586 och 1610-1640
1731 av Sofia Magdalena
1894-1904
Arkitekt: 1893-1903 Hans J. Holm
Koordinater: 55°24'09.1"N 12°12'40.5"E
Vallø Själland Historia
Vallö slott (danska Vallø) ligger i Vallöby socken i Region Själland, cirka fem mil sydväst om Köpenhamn, Danmark.

Slottet är en stor byggnad med fyra flyglar och två torn. Vallö omnämns första gången 1256. Byggnaden uppfördes 1580-1586 men har vid ett flertal tillfällen blivit både ombyggt, tillbyggt och renoverat samt även återuppfört efter en brand i slutet av 1800-talet.

Vallö slott, Danmark
Konstnär Johan Herman Thiele 1735-1750
Vallö slott, Danmark

Mette Rosenkrantz (1533-1588)
År 1554 ärvde Mette Rosenkrantz (21) den västra delen av Vallø gods. Hon var då gift med riksrådet Steen Rosensparre och paret ägde flera gods bland annat Skarhult i Skåne (som då tillhörde Danmark). Den 20 oktober 1565 stupade Steen Rosensparre under det nordiska sjuårskriget och slaget vid Axtorna i Halland.

Peder Oxe (1520-1575)
Mette gifte knappt två år senare om sig med den stora godsägaren, rikshovmästare Peder Oxe (47) som genom detta giftermål alltså blev ägare till Vallø samt Skarhult. Utöver dessa slott ägde Oxe även Gisselfeld, Tordsø, Tølløse, Løgismose (Fyn), Holmegaard, Hjelmsø (Själland) och Tange (Fyn). På 1570-talet började Mette och Peder att bygga den södra flygeln och resultatet blev den flygelbyggnad som har de två tornen som man kan se idag. Arbetet avslutades 1586, vilket man kan se på den stentavlan som är placerad ovanför porten inne på slottsgården. Vid denna tidpunkt hade Peder redan varit död i 10 år. När han dog på Frederiksborgs slott i oktober 1575 var Mette och han barnlösa och Mette ärvde därför via testamente hela hans förmögenhet inklusive alla hans gods - vilket gjorde att hon blev landets rikaste kvinna.

Vallö slott, Danmark
Konstnär Edvard Fortling 1800-tal
Vallö slott, Danmark
Foto Troels Fiig 2012

1700-talet
Fram till 1708 var Vallø i privat ägo då det köptes av den danska kungen Fredrik IV. Han gjorde fem år senare Vallø till ett grevskap för sin andra hustru, drottning Anna Sophie Reventlow som han gift sig morganatiskt med 1712, vilket gjorde hans son Kristian (VI) rasande.

Efter Fredriks död 1730 hämnades Kristian med att inte bara ta slottet ifrån Anna Sophie utan även många andra egendomar, jordegods och värdepapper som hon hade.

Vallø lämnades över till den nya drottningen Sofia Magdalena (30) som uppförde den östra flygeln 1731. 1737 grundade hon Vallø Stift som var en självägande institution vars uppgift var att hjälpa och stötta ogifta döttrar från den danska adeln.

Vallö slott, Danmark
Foto Flemming Munch 2018
Vallö slott, Danmark

Eldsvåda
År 1893 råkade en äldre dam i slottet välta ett ljus som tände eld på en gardin. Elden spred sig snabbt och vissa av slottets invånare fick rädda sig ut genom fönstren. På mindre än en natt förvandlades det ståtliga slottet till en rykande ruin. Allt som kunde brinna brann i stort sett upp, endast väggarna stod kvar.

Återuppfört
Slottet återuppfördes under de kommande tio åren efter ritningar av arkitekten Hans J. Holm. Målet var att återskapa det som det en gång sett ut, vilket gick ganska bra eftersom murarna stod kvar så det är därför slottet än i dag ser gammalt ut.

filmikon Inspelningsplats för:
» Den Anden Verden (2016)
» Dynamitgubbarna (1976)
» Pigen fra Egborg (1969)

Kartinfo för Vallø
Koordinater: 55°24'09.1"N 12°12'40.5"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Danske Slotte og herregårde, Sjælland (Hassings forlag)

Hemsidor:
» Runeberg.org
» Vallø Slot

Inskrivet 2008-04-24 | Uppdaterat 2021-07-16