Ekenäs Sverige

Plats: Vid sjön Teden i Linköpings kommun, Östergötland
Känt sedan: 1400-talet
Ny/Ombyggt: 1630-1644 av Peder Banér
1644 av Claes Banér
1687-1727 av Mauritz Vellingk
1800-talets mitt
Arkitekt: 1840-talet Abraham Bengtsson Nyström inre renovering
Arkitektur:Renässans
Rum:30 rum, 40 vindskontor och garderober samt 22 källarrum
Koordinater: 58°22'55.2"N 15°56'44.7"E
Ekenäs Östergötland Historia
Ekenäs ligger i Örtomta socken i Östergötlands län vid sjön Teden. På platsen där nuvarande slottet ligger har det i långa tider funnits byggnader.

1400-talet
I slutet av 1400-talet tillhörde Ekenäs, och de byggnader som då fanns där, släkten Natt och Dag (de yngre Sturarna) och i början av 1500-talet släkten Ulvätten. En av Banérssläktens fogdar sägs ha haft en gård på platsen där slottet nu ligger. Källarvalven i nuvarande slottet är från den tiden då Stureätten vistades på slottet under 1500-talet.

Ekenäs slott
Väggmålning av slottet från 1700-talet
Ekenäs slott
Teckning av prins Gustaf 1843

Peder Banér
Peder Banér
(1588-1644)

Peder Banér (1588-1644)
Under åren 1630-1640 fick slottet sitt nuvarande renässansstil då riksrådet Peder Banér (som även ingick i förmyndarregeringen för drottning Kristina) byggde om det till dagens utseende. Efter Peder tog hans son Claes BanérDöd 1675 över byggandet. Inspirationskällan sägs vara slottet Sturefors som ligger ute på en udde i sjön Erlången i Östergötland.

Slottet är ett av Sveriges finaste 1600-talsslott och har under nästan hela denna period tillhört släkten Banér.

1675 ärvde riksrådet Gustaf Banér1618-1689 Ekenäs men reduktionen drabbade honom hårt och 1683 var han tvungen att sälja. Vid den tidpunkten omfattade godset trettioen hemman som var belägna i fem socknar. Under lång tid var det ägarna till Ekenäs som tillsatte både kyrkoherde och komminister i Örtomta pastorat.

Åren 1683-1687 ägde handelsmannen och kommissarien Isak BreantDöd 1701 godset.

Ekenäs slott
Foto deruneinholbare 2008
Ekenäs slott
Foto Vassberg 2011

1700-talet
Mellan åren 1687-1727 ägde generalguvernören och kungliga rådet Mauritz Vellingk1651-1727 Ekenäs. Under dennes tid som ägare uppkom två flyglar och det röda bostadshuset nedanför slottet. Vellingk sägs ha varit en maktlysten person som drog på sig en del fiender som till slut gjorde livet surt för honom. 1727 dömdes han att mista liv, ära och gods - straffet ändrades dock till livstids fängelse.

Samma år (1727) kom Ekenäs återigen att tillhöra släkten Banér genom att Vellingks dotter Ulrika Kristina1687-1766 gifte sig med generallöjtnant Johan Banér1659-1736.

Ekenäs slott
Foto AB Flygtrafik 1935
Ekenäs slott
Foto AB Flygtrafik 1954

1800-talet
I mitten av 1800-talet skedde stora förändringar på slottet, bland annat ersattes riddarsalen (som rymt mer än halva övervåningen) med en lång korridor inklusive ett antal sov- och gästrum samt en kyrksal. Ansvarig för dessa renoveringar var Abraham Nyström. Dock finns en del av den fasta 1600-talsinredningen kvar och i sjötornets övre rum finns en bevarad takmålning och en väggfris från samma tid. Släkten Banér ägde slottet till 1879 då det såldes till greve Philip Otto Leonard Klingspor1845-1924.

Nutid
Fram till 1934 bodde Klingspors dotter ensam kvar i slottet, varefter det blev obebott. Den nuvarande ägaren (Bergengren) har dock restaurerat det och återskapat såväl exteriör som interiör och slottet visas nu som museum. 1974 blev det förklarat som byggnadsminne.

Ekenäs slott
Fotograf Mårten Hougström
Ekenäs slott
Fotograf Mårten Hougström

Slottsspöket
Enligt en sägen skall en pojke som hette Nisse ha blivit inlåst i källaren av Vellingk och sedan blivit kvarglömd där. Pojken svalt ihjäl och sägs nu spöka på slottet.

År Ägarlängd (urval)
- 1494 Nils Bosson Sture
1494 Svante Nilsson Sture
1512 Nils Eskilsson till Djursholm
1520 Axel Nilsson till Djursholm
1554 ca Svante (Stensson) Sture
1584 Gustav Axelsson Banér
1619 Peder Banér
1644 Claes Banér
1675 Gustav Banér
1683 Isak Breant
1687 Mauritz Vellingk
1727 Johan Claeson Banér
1766 Johan Mauritz Banér †1767
1767 Svante Banér †1817
1817 Svante Banér †1847
1834 Johan Gustav Eskil Banér †1889
1879 Filip Otto Klingspor †1924
1924 Marianne Klingspor
Amelie Klingspor
Matilda Klingspor
Carl Filip Klingspor
1937 Erik Lundberg
1939 Anders Wilhelm Bergengren
Anders Georg Bergengren
Wilhelm Bertil Bergengren

Kartinfo för Ekenäs
Koordinater: 58°22'55.2"N 15°56'44.7"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Ekenäs slott, Linköping
E-post: slottsfogde@ekenasslott.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Hemsidor:
» runeberg.org

Inskrivet 2007-05-01 | Uppdaterat 2021-04-16