Sturefors

Plats:
Vid sjön Erlången, utanför Sturefors, Vists socken, Östergötland
Grundat:
1500-talets slut av Ture Nilsson Bielke
Om/tillbyggt:
1700-1707 av Carl Piper
Arkitekt:
Koordinater:
Sturefors Östergötland Historia
Sturefors är känd sedan 1333 och kallades då för "Forsa". Under tidens gång har godset haft flera olika namn, bland annat Forssa, Kabbafors, Tureforsa samt slutligen Sturefors.

1500-talet
År 1584 blev Ture Nilsson Bielke ägare till Sturefors genom sitt giftermål med Margareta Sture. Det skall ha varit han som uppförde det "gamla" Sturefors, eller Forsa som det då kallades. Det var ett trevåningars stenhus med kvadratiska hörntorn, ännu ett torn samt flyglar åt landsidan. Han ändrade slottets namn till Turefors, efter sig själv.
Sturefors på 1600-talet
Slottet enligt Sueciaverket

1600-talet
Ture Bielke var en högt bildad man och användes av Johan III till flera diplomatiska uppdrag utomlands. I maktkampen mellan Sigismund och Karl IX stod Ture på Sigismunds sida, vilket skulle komma att stå honom dyrt. Efter att Karl IX tagit makten drogs Tures gods och gårdar in till kronan och han blev även en av de fem som avrättades i Linköpings blodbad år 1600.

Tures änka, Margareta, fick tillbaka Tureforsa från kronan 1603 och under hennes livstid började gården kallas för Sturefors. Namnet slog dock inte igenom på allvar förrän efter hennes död 1617.
Efter Margareta död ärvdes gården av dottern Märta Bielke (33) som var gift med riksdrotsen Gabriel Oxenstierna, bror till den mäktiga Axel Oxenstierna.

1696 övergick gården efter en utdragen arvstvist till Bernhard von Liewen (45). Han var vid denna tidpunkt generalmajor av infanteriet och överste för Dalregementet. Han deltog 1700 i Nils Gyllenstiernas (52) manöverkrig i Holstein och i juni året därpå var han i Livland där han ledde anfallet vid övergången till Düna, närmast under Karl XII. 1703 stupade Bernhard (52) vid belägringen av Torun (Thorn), där han under ett samtal med kungen fick högra lårbenet avslaget av en kanonkula.
Sturefors hade Bernhard sålt till Karl XII:s mäktiga rådgivare, greve Carl Piper, redan fyra år före sin död.
Sturefors slott
Foto Berit Wallenberg, RAÄ - 1926

1700-talet
Sturefors hade under senare hälften av 1600-talet fått förfalla, och Carl Piper började omedelbart efter övertagandet att projektera en nybyggnad i den gamla gårdens ställe. Som arkitekt anlitade han Nicodemus Tessin d.y. fast hans skisser följdes inte helt.
Piper - som själv uppehöll sig i ett fältläger i Polen överlät byggnadsarbetet och planerna på sin hustru, Christina Törnflycht, men han följde brevledes med hur det hela framskred. Redan 1705 skall slottets väggar ha varit uppe så att man kunde börja med inredningsarbetena. Man anlade även en stor trädgård, formad av Tessin och arkitekt Göran Josua Adelcrantz.
Carl Piper kom dock aldrig att få se Sturefors, han blev krigsfånge i slaget vid Poltava och dog i Ryssland 1716.

Änkan Christina Törnflycht fick ensam ta hand om familjens många gårdar, förvalta den stora förmögenheten samt uppfostra barnen. Hon fortsatte i stort sett ända fram till sin död att köpa, bygga och bygga om herrgårdar. 1747 stiftade hon Sturefors fideikommiss, och samma år även för gårdarna Baldringe, Högestad, Christinehof, Torup, Engsö och Hässelbyholm. Ingen sägs ha instiftat så många fideikommiss för sina efterkommande som Christina.
Själv vistades hon inte så mycket på Sturefors utan bodde mest på Krageholm i Skåne. Sturefors kom mest att användas till familjehögtider såsom bröllop.
Sturefors slott
Foto commons.wikimedia.org

Efter att Christina avlidit 1752 övertog dottersonen Nils Adam Bielke (28) Sturefors. Hans mor hade gått bort när han var tre år och Christina hade uppfostrat honom. Han blev så småningom underguvernör hos kronprins Gustav (III) och hovmarskalk. 1761 blev han landshövding i Nyköping samt riksråd åtta år senare. Nils Adam var en av kronprinsens och drottning Lovisa Ulrikas närmaste förtrogne och under 1760-talet tillhörde han hovpartiets ledande män.

Bielke anlitade arkitekten Jean Eric Rehn för att modernisera Sturefors, vilket hade blivit lite omodernt under det sista halvseklet, och under slutet av 1750-talet och i början av 1760-talet skedde omfattande inredningsarbeten då man installerade kakelugnar, målade och dekorerade väggarna, satte upp dörröverstycken med mera. Även trädgården moderniserades på 1770-talet och ändrades till tidens stil med symmetriska gångar och orangeri.

När Gustav III besökte Sturefors i september 1766 skall förnyelsen av slottet i stort sett ha varit färdigt.

Nils Adam Bielke dog i juni 1792 på Sturefors och gården gick därefter över till sonen Gustaf Ture Bielke som var kornett.
Sturefors
Foto Jan Norrman - RAÄ - 1991

1800-talet
Familjen Bielke ägde Sturefors under hela seklet, och gör så än idag.

1900-nutid
1940 ägde greve Nils Bielke Sturefors och 1976 ombildades fideikommisset till aktiebolag. Slottet är privatbostad men slottsparken är öppen för allmänheten.
Kartan visar platsen för Sturefors
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Östergötland (II)
Svenska fideikommiss - Nils Segerstråle

Hemsidor:
» adelsvapen.com
» Runeberg.org

CD-skivor:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 4
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 17
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 22
Inskrivet 2007-09-03 | Uppdaterat 2017-02-22
Kommentarer om artikeln

Jag har tagit bort formuläret för inlägg pga av spam. Men om du mailar mig istället så lägger jag in din kommentar. Samtidigt blir jag direkt medveten om det och kan svara fortare.

Av: Nina     Datum: 2017-09-03 18:25:11
Hej. Slottet är privatägt så jag tror inte det. Men slottsparken är öppen för allmänheten.
Av: Ann-Mari Quist     Datum: 2017-08-14 10:49:02
Hej ! Jag undrar om det ges guidade turer inne på slottet . Har försökt googla på detta men misslyckats. Tacksam för svar . Mvh Ann- Mari Quist

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2019-10-02