Krageholm Sverige

Plats: cirka 8 km norr om Ystad, Skåne
Känt sedan: 1200-talet
Ny/Ombyggt: 1720-talet av Christina Piper
1750-talet av Carl Fredrik Piper
Arkitekt: 1720-talet Nicodemus Tessin d.y.
Arkitektur:Barock
Koordinater: 55°29'34.5"N 13°45'56.3"E
Krageholm Skåne Historia
Krageholms slott ligger vid Krageholmssjön i Sövestads socken cirka 8 km norr om Ystad i Skåne.

Medeltiden
Krageholm var redan från 1200-talet och framåt sätesgård för flera kända danska adelsfamiljer som Due, Thott, Brahe, Marsvin och Krabbe.

Krageholm, Skåne
Teckning Burman-Fischer 1680-tal
Krageholm, Skåne
Teckning Burman-Fischer 1680-tal

Jörgen Krabbe (1633-1678)
Den danska adelsmannen Jörgen Iversen Krabbe tillträdde Krageholm redan under sin fars livstid och var utöver Krageholm även ägare till Högestad, Baldringe och Tosterup slott. Efter att Skåne blivit svenskt 1658 lämnade Krabbe sin anställning i danska kansliet och svor den svenska kungen sin trohet och 1664 introducerades han på svenska riddarhuset och blev 1676 svensk friherre.

Krageholm, Skåne
Foto Ulrik Thersner 1800-tal
Krageholm, Skåne
Bild från Skånska Herregårdar 1852-1863

Avrättad
I samband med att kriget mellan Sverige och Danmark åter blossade upp på 1670-talet ska Jörgen Krabbe dock ha blivit anklagad för att ha hjälpt snapphanarna. Han blev därmed misstänkt för att ha danska sympatier och i november 1677 dömdes han att mista liv, ära och gods och avrättades i januari 1678 genom arkebusering i Malmö.

Övergivet
Hans hustru Jytte Thott som sägs ha förtvinat av sorg över sin avrättade man, fick emellertid behålla det delvis plundrade och halvt nedbrunna Krageholm som efter det här fick stå obebott i över tjugo år. Om Jytte går det en sägen om att hon spökar på Högestad slott där hon irrar runt med isvindar runt sig.

Krageholm, Skåne
Krageholm, Skåne

Carl Piper
Carl Piper
(1647-1716)
Carl Piper (1647-1716)
1704 såldes Krageholm till Karl XII:s kungliga rådgivare greve Carl Piper och hans hustru Christina Piper. Vid det här laget var Krageholm en halvt nedbrunnen fyrlängad renässansborg med ett medeltida torn i ena hörnet och omgiven av en vallgrav. Tre år senare beställde paret Piper ritningar till ett nytt slott av Nicodemus Tessin d.y.. Tessin höll då på med parets andra slottsbygge Sturefors i Östergötland.

Carl Piper drog iväg med Karl XII ut i krig och togs tillfånga av ryssarna vid Poltava 1709 och dog sju år senare (1716) i rysk fångenskap. År 1718 fördes Pipers lik till Sverige och gravsattes nästföljande år på hans gods Ängsö.

Krageholm, Skåne
Vykort från lindebilder.se

Christina Piper
Christina Piper
(1673-1752)
Christina Piper (1673-1752)
Christina Törne föddes 1673 som dotter till Olof Törne (adlad Törnflycht 1698) som var en av landets rikaste män. Hon gifte sig 1690, vid sjutton års ålder med Carl Piper som då var fyrtiotre år. De fick i snabb takt åtta barn, varav de tre första dog unga.

Efter att Christina blivit änka 1716 fick hon ensam ta hand om familjens många gårdar och förvalta den stora förmögenheten samt uppfostra barnen. På Krageholm lät hon i början av 1720-talet riva norra flygeln och inrättade en slottskyrka i den östra längan. Hon fortsatte sedan i stort sett ända fram till sin död 1752 att köpa, bygga och bygga om herrgårdar.

Fideikommiss
1747 stiftade Christina Sturefors fideikommiss, och samma år även för gårdarna Baldringe, Högestad, Christinehof, Torup, Ängsö och Hässelbyholm. Ingen sägs ha instiftat så många fideikommiss för sina efterkommande som Christina. Av alla sina herrgårdar och slott så vistades hon dock mest på Krageholm.

Krageholm, Skåne
Foto Göran Lindahl 1998
Krageholm, Skåne
Foto Jorchr 2005

Nutid
Krageholm har sedan 1704 varit i släkten Pipers ägo, förutom mellan åren 1897 till 1930 då slottet ägdes av några personer från ätten Brahe. Slottet är privatägt och inte öppet för allmänheten och visas endast för grupper efter överenskommelse.

filmikon Inspelningsplats för:
» Macklean (1993)

År Ägarlängd
1200-tal Peder Due?
~ Jens Pedersen Due (föregåendes son)
1300-tal Bonde Jensen Due (föregåendes son)
~ Jens Bondesen Due (föregåendes son)
~ Margrete Bondesdatter Due (föregåendes syster)
1400-tal Bonde Jepsen Thott (föregåendes son)
~ Jens Bondesen Due Thott 6 Birte Bondesdatter Thott (föregåendes barn)
~ Axel Pedersen Brahe (föregåendes systerson)
1487 Axel Axelsen Brahe (föregåendes son)
1551 Lave Axelsen Brahe (föregåendes son)
1567 Peder Jensen Brahe (föregåendes brorson)
1594 Otte Pedersen Brahe (föregåendes son)
~ Mette Pedersdatter Brahe (föregåendes syster)
1647 Karen Ottesdatter Marsvin (föregåendes dotter)
~ Jörgen Iversen Krabbe (föregåendes son)
1704 Carl Piper (genom köp)
1718 Christina Piper (föregåendes änka)
1752 Carl Fredrik Piper (föregåendes son)
1770 Ulrika Christina Mörner (föregåendes änka)
1775 Carl Gustaf Piper (föregåendes son)
1803 Carl Claes Piper (föregåendes son)
1850 Claes Gustaf Fritz Piper (föregåendes son)
1897 Nils Claes Brahe (föregåendes systerson)
1907 Magnus Brahe (föregåendes bror)
1930 Claes Piper (genom köp)
1939 Carl Johan Claes Piper (föregåendes son)

Kartinfo för Krageholm
Koordinater: 55°29'34.5"N 13°45'56.3"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Skånska herrgårdar under svensk tid (Schwerin)
• Slott och Herrgårdar i Sverige (Kungl. hovbokhandel)
• Skånska slott och borgar (1999)
• Slott och borgherrar i Skåne (Hellstedt)
• Herrgårdsspöken (Ullgren)

Hemsida:
» Jytte Tott
» Christina Piper
» Christina och Carl Piper
» Adelsvapen

Inskrivet 2018-08-18 | Uppdaterat 2021-06-20