Näsby Sverige

Plats: Cirka 15 km norr om Stockholm i Täby socken i Uppland
Grundat: 1400-talet
Ny/Ombyggt: 1665 av Per Larsson Sparre
1731 av Johan August Meijerfelt
1904 av Carl Robert Lamm
Arkitekt: Nicodemus Tessin d.ä.
1903-1904 Erik Semmy Josephson
Arkitektur:Barock
Koordinater: 59°25'27.0"N 18°05'12.0"E
Näsby Uppland Historia
Näsby slott ligger i Täby socken, Näsbypark, Stockholms län i Uppland.

1400-talet
Näsbys historia börjar redan i slutet av 1400-talet då Nils Eriksson1457-1495 (Gyllenstierna) skänkte Täby rättardöme i morgongåva till hustrun Sigrid Eriksdotter1454-1527 (Banér). Hon blev senare mormor till Gustav Vasa eftersom hon tidigare varit gift med Magnus Karlsson (Eka). Hon fick tolv barn, sju stycken med första maken Magnus och fem med Nils.

Näsby slott
Næsbÿ. Bild från Sueciaverket 1680-talet
Näsby slott
Foto från google maps

Kristina Gyllenstierna (1494-1559)
Vid arvskiftet mellan Gustav Vasa och Sigrid Eriksdotter (Banér) kom Näsby 1520 i Kristina Nilsdotter Gyllenstierna ägo som var dotter till Sigrid. Kristina var först gift med riksföreståndare Sten Sture d.y. som dog efter slaget vid Bogesund 1520. Kristina undkom Stockholms blodbad och istället för att bli avrättad fördes hon till Danmark där hon spärrades in i Kalundborg och sedan i fängelset Blå tornet, där hon sedan satt till 1524. Tre år efter hon blivit frisläppt gifte Kristina (33) sig med Johan Turesson Tre Rosor (37). Kristina fick sju barn totalt och när hon gick bort 1559 levde endast två söner och en dotter men ingen av dem verkar ha ärvt Näsby.

Gustaf Axelsson Banér
Gustaf Banér
(1547-1600)
Gustaf Banér (1547-1600)
1571 donerades Näsby till Gustaf Axelsson Banér (24). Gustaf var ståthållare i Reval och häradshövding. Efter att Gustaf kommit på kant med hertig Karl gick han över på Sigismunds sida. Efter förlusten vid Stångebro 1598 fördes han till Linköping där han fick vistas sex dygn hos sin hustru som precis fött en son, därefter spärrades han in på Gripsholms slott varefter han inte fick träffa någon. I mars år 1600, efter ett och ett halvt år som fängslad avrättades han i det så kallade Linköpings blodbad tillsammans med sin bror Sten Banér, Ture Bielke, Erik Sparre och Bengt Falk. Gustaf (52) var den första som avrättades.

Samma år Gustaf avrättades drogs Näsby in till Kronan men återlämnades tolv år senare till hans änka Kristina Sture.

Näsby slott
Okänd fotograf. Bild från digitalmuseum 1943
Näsby slott
Teckning av Näsby fasad. Kungliga Konsthögskolan

Per Larsson Sparre (1628-1692)
1644 blev Per Larsson Sparre (16) och hans kusin Svante Svantesson Banér1624-1674 (20) gemensamma ägare till Näsby. Per skrev sig som friherre till Kronoberg och innehade förutom Näsby också Resta i Nysätra socken och en kortare tid även Tullgarn i Södermanland.

Per föddes 1628 som son till Lars Sparre och Märta Banér och var sonson till rikskansler och ståthållare Erik Sparre som avrättades år 1600 vid Linköpings blodbad, 28 år innan Per föddes. 1636 skrevs Per in på Uppsala universitet och efter studier där fick han tjänst vid det kungliga hovet och gjorde därefter en snabb militär karriär. Efter att Karl X Gustav blivit kung 1654 utnämndes Per till kapten vid det nya Livgardet och drog med sitt kompani mot Bremen 1654. Han blev överstelöjtnant i ett tyskt regemente som han deltog med i de inledande fälttågen. Snart utsågs han dock till chef för Ångermanländska regementet i Marienburg. 1657 följde han kungen mot Danmark och deltog i både stormningen av Frederiksodde i oktober 1657 samt tåget över Bält i början av 1658.

Johan August Meijerfeldt
Johan August d.ä.
(1666-1749)
Johan August Meijerfeldt (1666-1749)
År 1716 köpte generalmajor Johan August Meijerfeldt Näsby gård. Han hade 1705 blivit friherre och upphöjdes som general 1711, generalguvernör i Pommern 1713, kungligt råd 1713 och blev greve 1714.

Johan August ägde Näsby i 33 år, fram till sin död 1749. I sitt andra äktenskap som Johan August (51) ingick 1717 med Brigitta Barnekow1700-1771 (16) blev han även ägare till en del av Sövdeborg slott i Skåne, där han för det mesta bodde. 1735 köpte han ut den Soopska delen av Sövdeborgs godskomplex och blev på så sätt ägare till hela Sövdeborg slott. 1731 lät han bygga om Näsby.

Näsby slott
Okänd fotograf. Bild från digitalmuseum
Näsby slott
Okänd fotograf. Bild från digitalmuseum

Eldsvåda
1897 förstördes hela byggnaden av en stor brand.

Carl Robert Lamm
Carl Robert Lamm
(1856-1938)
Carl Robert Lamm (1856-1938)
Carl Robert Lamm föddes 1856 som son till Jacques Lamm som grundat Ludwigsbergs verkstad 1843. År 1881 tog Carl Robert över ledningen för företaget som tillverkade bland annat ångsprutor, kylanläggningar, centralvärmesystem samt mjölkseparatorn som uppfunnits av Gustav de Laval 1877.

1902 köpte Carl Robert (46) Näsby i en exekutiv auktion av det som då fanns kvar av godset vilket var de yttre murarna. Två år senare lät han efter Nicodemus Tessin d ä:s bevarade ritningar från 1660-talets mitt samt Dahlberghs Suecia antiqua låta uppföra Näsby. Till sin hjälp tog han arkitekten Erik Josephson som uppförde det exteriöra så det liknade 1600-talsslottet, medan interiören utformades så att Lamm skulle få plats med sin stora konstsamling. I maj 1905 var det så pass klart att Lamm kunde flytta in. Lamm var konstintresserad och en särskild galleribyggnad byggdes 1913 och den franska trädgården utvidgades och flera marmorskulpturer tillkom. Lamm (82) gick bort på Näsby den 12 augusti 1938, åtta dagar före sin 83-årsdag.

Kungliga Sjökrigsskolan
1943 köpte Statsverket för Kungliga Sjökrigsskolan Näsby och förlade skolan till slottet samt Näsbypark där de höll till fram till 1987. Sedan 1989 är Näsby ett konferenshotell.

År Ägarlängd
148~ Nils Eriksson Gyllenstierna (1400-talets slut)
1520 Kristina Gyllenstierna (föregåendes dotter)
1571 Gustaf Axelsson Banér (genom donation)
1600 Indraget till kronan
1612 Återlämnad till Gustaf Banér änka Kristina Sture (gift Banér)
1619 Svante Banér (föregåendes son) samt Lars Eriksson Sparre (föregåendes måg)
1644 Svante Svantesson Banér och Per Larsson sparre (föregåendes resp. söner)
1689 Till kronan genom reduktionen
1690 Johan Gabriel Stenbock (genom köp)
1691 Ebba Jaquelina Sparre (genom köp)
1716 Johan August Meijerfeldt d.ä. (genom köp)
1749 Johan August Meijerfeldt d.y. (föregåendes son)
1817 Kristian Tott (genom köp)
1818 Ernst Fredrik von Willebrand (genom köp)
1823 Charlotta Mörner (genom köp)
1834 Fredrik af Klercker (genom köp)
1871 Lars Fredrik Cronhielm af Flosta (genom köp och byte fideikommiss)
1880 Henrik Julius Cronhielm (föregåendes kusins son)
1897 Carl Cronhielm (föregåendes bror)
1902 Carl Robert Lamm (genom köp)
1943 Statsverket för Kungliga Sjökrigsskolan (genom köp)

Kartinfo för Näsby
Koordinater: 59°25'27.0"N 18°05'12.0"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Djursholmsvägen 30, Täby
Telefon: 08-544 981 00
E-post: welcome@nasbyslott.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Hemsida:
» Bebyggelseregistret
» Per Sparre Larsson
» Johan August Meyerfeldt
» Carl Robert Lamm

Inskrivet 2021-07-04 | Uppdaterat 2021-07-11