Jordberga Sverige

Plats: Cirka 35 km sydost om Malmö och 25 km väst om Ystad i Skåne
Känt sedan: 1355 (Jordebjerg)
Ny/Ombyggt: 1655 av Iver Tagesen Krabbe
1839 av Carl Adam von Nolcken (restaurering)
1906-1908 av Clara Amalia von Nolcken
Arkitekt: 1839 Carl Georg Brunius
1906-1908 Henri Glæsel
Arkitektur:Barock
Koordinater: 55°24'54.0"N 13°24'56.0"E
Jordberga Skåne Historia
Jordberga slott ligger i Söderslätt cirka 35 km sydost om Malmö och 25 km väst om Ystad i Källstorp socken i Skåne.

Jordebjerg
Jordberga, förr kallat 'Jordbiaerghae' och 'Jordebjerg', har anor från medeltiden och förste kände ägaren var Anders Hollunger Gagge som pantsätter 'Stora Jordebjerg' 1355.

Jordberga, Skåne
Jordberga 1680-tal. Burman-Fischer
Jordberga, Skåne
Anders Rålamb, 1780-talet

Iver Tagesen Krabbe
Iver Krabbe
(1602-1666)
Iver Tagesen Krabbe (1602-1666)
När svenskarna härjade i Skåne under Torstensons krig 1643-1645 och under Gustaf Horns fälttåg brändes även Jordberga som då ägdes av den danske ämbetsmannen Iver Tagesen Krabbe1602-1666. Han var då länsherre för Varbergs län, och möjligen var det en hämnd mot Krabbe eftersom han själv förde krig mot svenskarna i Västergötland. Krabbe var en bitter svenskfiende och deltog i den så kallade Krabbefejden 1657.

Nybyggnad
Efter branden lät Krabbe uppföra en ny och större huvudbyggnad samt en loge i gråsten som "skulle trotsa de svenska hundarnas förödelse". Dessa byggnader stod klara 1655. Förutom Jordberga ägde Krabbe även Krageholms, Marsvinsholm och Fulltofta i Skåne samt gods i Danmark. Vid Skånes övergång till Sverige 1658 valde Krabbe att dela familjens gods mellan Skåne och Danmark. Sonen Tage blev kvar på danska sidan medan Iver och sonen Jörgen, samt Ivers bror Niels svor trohet till den svenske kungen och stannade kvar i Sverige.

Jordberga, Skåne
Bild från Skånska Herregårdar, 1852-1863

Uppdelning
Mellan åren 1684 till 1786 var Jordberga uppdelad i två delar där några ägde 1/4 och andra 3/4-delar. Se mer på ägarlängden längre ner på sidan.

Carl Adam von Nolcken
Carl A. von Nolcken
(1811-1857)
Carl Adam von Nolcken (1811-1857)
År 1834 ärvde Carl Adam von Nolcken (23) Jordberga efter sin far Erik Reinhold von Nolcken. Carl föddes på Källstorp 1811 och gick, tillsammans med sin bror Erik Axel, i skola i Kiel, Köpenhamn och Uppsala. På 1830-talet var han inackorderad hos skalden Erik Gustaf Geijer och kom i kontakt med flera av dåtidens kulturpersoner som till exempel H C Andersen och Esaias Tegnér. Carl utbildade sig till agronom och var en emot brännvinsbränning, och gav ut en del skrifter där han skrev om praktiska lantbruksfrågor och behovet av renlighet och av en bättre sjukvård. Han var också den som tog initiativ till 'Wemmenhögs härads sparbank' 1849 och under 1850-talet hölls sparbankens sammanträden på Jordberga.

Restaurering 1839
När Carl ärvde Jordberga var gården i ett ganska dåligt skick medan jordbruket var i bättre stånd. Carl ville ha en mer ståndsmässig huvudbyggnad och gav arkitekten och konsthistorikern Carl Georg Brunius i uppdrag att göra ritningar till ett nytt corps-de-logi samt ett flertal ekonomibyggnader. Både von Nolcken och Brunius var historieintresserade vilket visade sig på byggnaden som uppfördes som blev medeltidsinspirerad med gotiska drag.

Clara Amalia Stjernswärd
Clara von Nolcken
(1851-1938)
Clara von Nolcken (1851-1938)
Efter Carl Adams död 1857 ärvdes Jordberga av den unga dottern Clara Amalia1851-1938 (7). 1875 gifte Clara (24) sig med Carl Gustaf1844-1896 Stjernswärd (31) och paret fick minst sex barn. Efter att Carl Gustaf gått bort 1896 ägdes Jordberga av Clara, tillsammans med sin son Gustaf Jonas Stjernswärd.

Ombyggnad
1906-1908, drygt sjuttio år efter Carl Adam von Nolckens nybyggnad, skedde stora och genomgripande restaureringar på Jordberga. Clara, nu änka sedana tio år tillbaka, ville göra stora ändringar på Jordberga så hon anlitade anlitade den danska arkitekten Henri Glæsel1853-1921, som hämtade inspiration från 1600-talet och gav Jordberga det utseende det har idag.

Nutid
På Jordberga finns hotell och man kan ha konferenser och olika evenemang anordnas, dessutom kan man hyra lokaler för bröllop, se mer på deras hemsida.

År Ägarlängd (urval)
1355 Anders Hollunger Gagge
~ Släkten Gera (Most)
1419 Synde Esbernsen
1440 Henrik Hollunger
1440 Tage Henriksen Hollunger (föregåendes son)
1493 Boel Tagesdatter (föregåendes dotter)
1546 Karen Jacobsdatter Geed (föregåendes dotter). Gift med Mogens Krabbe
1587 Tage Mogensen Krabbe (föregåendes son)
1612 Iver Tagesen Krabbe (föregåendes son)
1666 Mette Iversdatter Krabbe (föregåendes dotter). Gift med Christian Vind
~ Indraget till svenska kronan. Efter kriget återlämnat till föregåendes dotter Karen Vind

År Ägarlängd 1/4-del (urval)
1684 Fredrik von Buchwaldt, 1/4-del genom köp
1696 Georg von Buchwaldt 1/4-del (föregåendes son)
1709 Emerentia von Buchwaldt 1/4-del (föregåendes syster)
1738 Charlotte Elisabet von Liewen 1/4 (föregåendes dotter)
1761 Sofia och Charlotta (föregåendes döttrar). Charlotta löste till sig Sofias del
1786 Arvid Fredrik Kurck 1/4-del genom köp

År Ägarlängd 3/4-delar (urval)
1690-tal Johan Silnecker
1694 Peter Silnecker (föregåendes son)
1710 Margareta Silnecker (föregåendes syster)
1732 Christina Ingelotz (föregåendes systers dotterdotter)
1743 Margareta Thott (3/4-delar genom köp). Änka efter Axel Kurck
1749 Arvid Fredrik Kurck och Margareta Kurck (föregåendes barn)
1759 Arvid Fredrik Kurck (köpte systerns andel)

År Ägarlängd (urval)
1786 Arvid Fredrik Kurck genom köp av den sista delen. Ägare till hela Jordberga
1810 Margareta Sofia Kurck (föregåendes syster)
1811 Erik Reinhold von Nolcken, föregående son genom köp
1834 Carl Adam von Nolcken (föregåendes son) †1857
1857 Clara von Nolcken (föregåendes dotter) †1938. Gift med Carl Gustaf Stjernswärd †1896
1896 Clara von Nolcken (som änka) †1938 och sonen Gustaf Jonas Stjernswärd †1939
1938 Clara Charlotta Wanda Stjernswärd (föregåendes dotter) † 2012 samt hennes tre barn
1950 Clara Stjernswärd
1990 Otto von Arnold
2016 - Carl-Adam von Arnold

Kartinfo för Jordberga
Koordinater: 55°24'54.0"N 13°24'56.0"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Jordberga, Klagstorp
Telefon: 0735 – 455565
E-post: marie@jordberga.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Stora boken om skånska slott och herrgårdar (Ambrius)
• Skånska slott och borgar (Görnebrand)

Hemsidor:
» Skånska Herregårdar
» Carl Adam von Nolcken
» Clara Amalia von Nolcken

Inskrivet 2021-11-20 | Uppdaterat 2021-11-23