Bergkvara slottsruin Sverige

Plats: 6 km. väster om Växjö, Kronobergs län, Småland
Känt sedan: 1355
Ny/Ombyggt: 1470-talet av Arvid Trolle
1700-talet av Carl von Otter (herrgården)
Arkitekt: Carl Wijnblad
Koordinater: 56°52'03.6"N 14°43'27.6"E
Bergkvara slottsruin Småland Historia
Bergkvara nämns första gången 1355 då en viss Magnus Sibbasson sålde sin andel i egendomen. Vid den här tiden bestod Bergkvara av en by med sätesgård som hade ett okänt antal frälsehemman.

1400-talet
Någon gång på 1440-talet köpte Birger Trolle alla gårdar i byn och gjorde då Bergkvara till sin främsta huvudgård. Då sonen, Arvid Trolle, lät uppföra en jordebok över familjens gårdar omfattade det närmare 1,000 gårdar, kvarnar, fisken och andra nyttigheter. Detta inkluderade familjens gårdar i Värend, Njudung, Finnveden och nordöstra Skåne, där många kommit till genom lämpliga giftermål. Släkten Trolle ägde sedan Bergkvara i drygt 150 år

Bergkvara borgruin som ligger på en ö i Bergkvarasjön uppfördes troligen av Arvid Trolle på 1470-talet. Borgen var ett stort stenhus och hade från början sex eller sju våningar och fyra hängtorn och var omgiven av en vallgrav.

Bergkvara borg
Slottet enligt Sueciaverket

1500-talet
Under Dackefejden belägrades borgen av Nils Dacke och hans män, och efter att de lyckats ta över borgen 1542 plundrades och förstördes den. Därefter lämnades borgen att förfalla.

Genom flera arvskiften reducerades gårdens alla frälsehemman och var nere på cirka hälften när ståthållare Johan Sparre tillträdde 1580. Sparre blev 1598 ståthållare över Kalmar slott men efter att han gav upp Kalmar slott fängslades han för förräderi, för vilket han dömdes till döden. Tillsammans med några av sina män halshöggs han i maj 1599, varefter deras huvuden sattes upp över Kalmar stadsport.

1600-talet
Efter Sparres avrättning togs Bergkvara ifrån Sparres ätt och överlämnades istället under en kortare tid till amiralen Jacob Gottberg, varefter det 1603 skänktes till Karl IX:s utomäktenskapliga son, Karl Karlsson Gyllenhielm (26), som 1622 fick Bergkvara som friherreskap.

1637 lämnades dock Bergkvara tillbaka till Johan Sparres änka, Margareta Brahe. När hon dog året därpå gick herrgården vidare till hennes systerson Lars Sparre. Under Karl XI:s reduktion drogs gården in till Kronan men eftersom papper fanns på äganderätten återlämnades gården till Sparresläkten.

Bergkvara borg
Foto Mårten Sjöbeck, 1940
Bergkvara borg

1700-talet - Bergkvara
Bergkvara borg beskrivs i slutet av 1600-talet som förfallen, fast ända fram till 1732 hade den gamla borgen koppartak. När general Carl von Otter1696-1763 (36) köpte Bergkvara 1732 för 45 000 daler silvermynt tog han ner taket och använde sedan kopparplåten till att betala hela köpeskillingen. Ett stenkast ifrån den gamla borgen lät han sedan bygga tre nya hus, som därmed ersatte den gamla sätesgården.

Efter en brand 1777 lät hans son, Salomon Otter, bygga de flygelbyggnader som ännu finns kvar och 1794 byggdes den nuvarande huvudbyggnaden upp av Arvid Erik PosseDöd 1825. Utan sitt tak förstördes dock den gamla borgen snabbt och 1746 blåste takstolen och större delen av hängtornen ner.

1800-talet
Åren 1825-1856 ägdes Bergkvara av greven, landshövdingen och överstelöjtnanten Knut Axel Posse, som skötte om herrgården och höll det i gott skick.

1900-nutid
Bergkvara ägs fortfarande av släkten Posse och är inte öppet för allmänheten. Dock får man lov att titta på den gamla borgen som ligger en bit ifrån.

Kartinfo för Bergkvara slottsruin
Koordinater: 56°52'03.6"N 14°43'27.6"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Växjö, Bergkvara
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Småland, Öland och Gotland (Allhems)
• Svenska slott och herrgårdare (Bedoire)

Hemsida:
» Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
» Kungliga biblioteket

Inskrivet 2007-05-17 | Uppdaterat 2021-04-06