Häckeberga Sverige

Plats: 3 km söder om Genarp, Skåne
Känt sedan: 1300-talet
Ny/Ombyggt: 1530-talet av Holger Gregersen Ulfstand
1873-1875 av Tönnes Wrangel von Brehmer
Arkitekt: 1873-1875 Helgo Zettervall
Arkitektur:Fransk renässans
Koordinater: 55°34'48.5"N 13°25'42.1"E
Häckeberga Skåne Historia
Häckeberga (Hijckeberge) slott ligger drygt 3 kilometer söder om tätorten Genarp på en holme i sjön Häckebergasjön i Skåne. Nuvarande byggnad är från 1870-talet men det har länge funnits byggnader på den här platsen.

Holger Ulfstand
Holger Ulfstand
(ca 1485-1542)
Holger Ulfstand (ca 1485-1542)
På 1520-talet när Skåne ännu tillhörde Danmark kom Häckeberga att övergå i den mäktiga danska släkten Ulfstand. När HolgerDöd 1542 (Gregersen) Ulfstand år 1522 gifte sig med Helle Död 1550 Nielsdatter Hak kom han i besittning av Häckeberga gods där han på 1530-talet lät uppföra en renässansborg på den lilla halvö som Häckeberga ligger på.

Holger Ulfstand var en dansk ämbetsman, diplomat, riksråd och krigare och mycket använd i förhandlingar med svenskarna. Förutom Häckeberga ägde Holger även Skabersjö slott i Skåne som han fick bygga upp igen efter Malmös borgerskaps överfall 1523. Holgers äldste son Hak 1535-1594 Holgersen Ulfstand (7) ärvde Häckeberga.

Häckeberga
Norra sidan. Gravyr av Carl Fredrik Akrell 1822
Häckeberga
Bild från Alvin 1870-talet

Hak Ulfstand
Hak Ulfstand
(1535-1594)
Hak Ulfstand (1535-1594)
Hak Ulfstand steg till danska rikets högsta poster, han blev riksråd, regeringsråd, marsk samt riddare av elefantorden. Som befälhavare utmärkte han sig vid slaget vid Axtorna 1565 och ett par år senare genom att slå tillbaka svenskarna och rädda Daniel Rantzaus trupper vid återtåget efter dennes infall i Småland och Östergötland. Hak Holgersen Ulfstand var en högt bildad man och stödde konst och vetenskap. På sin gård vid Häckeberga skall han ha haft en stor samling marmostatyer. Han lät även på egen bekostnad bygga Genarps kyrka 1590-1593. Hak dog barnlös och Häckeberga övergick till hans brorson. 1652 såldes egendomen varpå flera olika innehavare ägde gården under årens lopp.

Häckeberga
Fotograf malouette 2008

Carl von Linné reste runt i Skåne i mitten av 1700-talet var han även förbi Häckeberga (1749). Han beskrev på följande sätt den byggnad som då låg här:

"låg täckast bland de gårdar vi hitintills sett på skånska resan, och var byggd med grundmurat stenhus på tre sidor, vilket hade ett stort runt torn på sydöstra sidan. Denna gård var omsluten av en liten sjö försedd med bro och vindbrygga".
Med andra ord var det på denna tid en borg som låg här. Några år senare beskriver även lantmätaren Lorens Gillberg1685-1761 Häckeberga:
"borggården består av en karaktärsbyggnad 2 etager hög och 2:ne flygelbyggnader en våning höga, alla grundmurade med tegel täckta, och 2:ne torn, som nyttjas till spannmålsmagasiner. Ladugården är även grundmurad, jämte välvd port."

Häckeberga
Fotograf Susanne Nilsson 2015

Tönnes Wrangel von Brehmer
Tönnes
(1838-1903)
Tönnes Wrangel von Brehmer (1838-1903)
År 1872 blev ryttmästare Tönnes Vilhelm Wrangel von Brehmer (34) ägare till Häckeberga. Han ville bygga ett nytt hus men innan man började bygga det nya utplånade man alla de andra gamla byggnaderna på ön, bland annat Ulfstands gamla borg. De tjocka stenmurarna var ännu så starka att man fick ta till dynamit för att få bort dem. Man anlitade arkitekten Helgo Zettervall1831-1907 som ritade det nuvarande huset som uppfördes 1872-1875. Tönnes (64) gick bort på Häckeberga den 21 februari 1903.

Nutid
Dagens Häckeberga har en restaurang och man kan boka slottet för fest eller bröllop.

filmikon Inspelningsplats för:
» Stjärnorna på slottet (2008)

År Ägarlängd
1300-tal Eske Brock
1315 Niels Nielsen Brock (föregåendes brorson)
1372 Eske Nielsen Brock (föregåendes son)
1392 Niels Eskesen Brock (föregåendes son)
1419 Ingeborg Nielsdatter (föregåendes dotter)
1460 Anders Hak
1486 Mogens Hak (föregåendes son)
~ Niels Hak (föregåendes bror)
1520 Anders Hak (föregåendes son)
~ Helle Hak (föregåendes syster)
1542 Hak Ulfstand (föregåendes son)
1594 Holger Jensen Ulfstand (föregåendes brorson)
1645 Ingeborg Holgersdatter Ulfstand (föregåendes dotter)
1652 Mette Holgersdatter Rosenkrantz (genom köp)
1683 Mette Sophie Krabbe (föregåendes mans dotter)
1708 Karen Tagesdatter Krabbe (dotterdotter till Mette Rosenkrantz)
1720 ca Mette Sophia Bruin (föregåendes dotter)
1758 Jacob Tage Silfverskiöld (föregåendes son)
1802 Peder Didrik Julius Silfverskiöld (föregåendes son)
1824 Johan Anders Wollmar (genom köp)
1861 Augusta Petronella Wollmar (föregåendes dotter)
1872 Tönnes Vilhelm Wrangel von Brehmer (föregåendes son)
1903 Carl Gustaf Wrangel von Brehmer (föregåendes son)
1920 Tönnes Herman Wrangel von Brehmer (föregåendes bror)
1940 Ulla Dorotea Wrangel von Brehmer (föregåendes dotter)
1952 Rurik Ulrik Sebastian Tham (föregåendes son)

Kartinfo för Häckeberga
Koordinater: 55°34'48.5"N 13°25'42.1"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Häckeberga Slott, Genarp
Telefon: 040-48 04 40
E-post: info@hackebergaslott.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Danske Slotte og herregårde, Øst før Øresund (Hassings forlag)
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (Allhems)

Hemsida:
» finnholbek.dk (bilderna på Holger och Hak Ulfstand)

Inskrivet 2008-08-16 | Uppdaterat 2021-05-11