Görväln Sverige

Plats: Vid Mälaren nära Jakobsberg, Järfälla socken, Uppland
Känt sedan: 1300-talet
Ny/Ombyggt: 1659-1661 av Elsa Elisabeth Brahe
1802 av Bengt Magnus Björkman
Arkitekt: Jean de la Vallée
Koordinater: 59°26'05.2"N 17°47'10.4"E
Görväln Uppland Historia
Görvälns slott ligger vid Mälaren nära Jakobsberg i Järfälla socken i Uppland.

1300-1400
Görvälns slott har anor tillbaka till 1300-talet, och den första kände ägaren till gården hette Nils Jönsson Oxenstierna. I mitten av 1400-talet bytte ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstierna till sig Görvälns gård som därmed kom att tillhöra biskopsgården i Stäket.

Görvälns slott
Bild från Sueciaverket
Görvälns slott
Bild från Sueciaverket 1600-tal

1500-talet
När Gustav Vasa drev igenom reformationen la han beslag på kyrkans och biskoparnas egendomar, som ju Görväln tillhörde. Slottet blev ett kronogods, vilket det var när Johan III år 1571 gav bort Görväln till adelsmannen Antonius de Palma. Denne hade nio år tidigare (1562) eskorterat Johans hustru, Katarina Jagellonica (35) från Polen till Sverige. Slottet ärvdes sedan av de Palmas son, Scipio de Palma.

1600-talet
Scipio de Palma var ryttmästare vid Upplandsfanan och stupade i andra Polska kriget under slaget vid Kirkholm i september 1605. Strax innan hade han bytt bort gården till Svante Bielke, som 1605 lät bygga en säteribyggnad som kallades för 'stora röda byggnaden'. Bielke var förövrigt en framstående man i Karl IX:s tjänst. Vid Bielkes död 1609 övertogs gården av hustrun Elisabeth Leijonhufvud (48) som var grevinna till Raseborg. När hon dog tre år senare (1612) gick gården över till deras gemensamma son Sten Bielke (14).

Görvälns slott
'Giörwälen'. Bild från Riksantikvarieämbetet
Görvälns slott
Färglitografi Alexander Nay - 1870-talet.

Sten Bielke (1598-1638)
Sten Bielke växte upp och blev en lärd man, han studerade både i Uppsala, Tübingen i Tyskland och Leiden i Nederländerna. 1625 blev han kunglig kammarherre och 35 år gammal, år 1633, generalguvernör över svenska Pommern. Efter att Bielke avlidit 1638 utan arvingar ärvdes gården av hans syster, friherrinnan Anna Margareta Bielke, som var gift med greven och riksrådet Nils Brahe till Rydboholm.

Elsa Elisabeth Brahe
Elsa Elisabeth
(1632-1689)
Elsa Elisabeth Brahe (1632-1689)
Nils Brahe hade stupat vid Lützen 1632 så Anna Margareta var änka när hon ärvde gården. Hon gick bort elva år senare (1643) och då övergick gården till deras dotter Elsa Elisabeth Brahe (11). Hon gifte sig sexton år gammal (1648) med Axel Oxenstiernas son, greve Erik Oxenstierna till Tidö (24). Erik Oxenstierna beslöt i mitten av seklet att bygga en ny huvudbyggnad vid Görväln och anlitade därför arkitekten Jean de la Vallée. 1659 började man uppföra det nuvarande huset, då hade dock Erik Oxenstierna redan varit död i tre år. Därför kan man säga att det var Elsa Elisabeth Brahe som lät uppföra det nuvarande slottet. Bygget pågick i två år, fram till 1661, men slottet stod länge utan tak och var inte helt klart förrän cirka 1675.

Adolf Johan av Pfalz

Adolf Johan av Pfalz (1629-1689)
År 1661 gifte Elsa Elisabeth (29) om sig med pfalzgreven och hertigen av Stegeborg, Adolf Johan av Pfalz (32) som var bror till den då avlidna kungen Karl X Gustav. På grund av sin börd hade Adolf Johan fått höga ämbeten, bland annat fem år före giftermålet då han 1656 blev generalissimus över de svenska arméerna i Preussen. Han verkade dock inte ha klarat uppgiften speciellt bra och efter att även kungen själv (hans egen bror alltså) ogillade hans ledning reste Adolf Johan hem. Efter att kungen avlidit rekommenderades Adolf Johan i dennes testamente till posten som riksmarsk vilket dock inte godkändes av riksdagen, som även tog ifrån honom alla anspråk på arvsrätt till kronan. Adolf Johan skall även ha avskedat Görvälns byggjobbare, och det var därför som bygget låg nere i femton år mellan åren 1661-1675 varefter taket äntligen blev lagt.

Görvälns slott
Fotograf Jan Norman, 1991
Görvälns slott
Fotograf Guillaume Baviere, 2020

1700-talet
Under detta sekel bytte Görväln ägare flera gånger, bland annat ägde familjerna Witte, Schyllberg, Bielke, Rudbeck, och von Numers Görväln. Lindallén som finns där planterades av Eva Bielke och 1763 byggdes flyglarna om och fick sitt nuvarande utseende.

1800-talet
Den första "ickeadliga" personen som ägde Görväln blev brukspatron Bengt Magnus Björkman, som 1802 köpte godset. Han lät bygga på slottet med en vindsvåning med kupor, samt lät även uppföra stallet, ladugården, vagnslidren samt "trädgårdsmästarvillan".

1900-nutid
År 1967 köpte Järfälla kommun Görvälns slott och ägor och idag finns där restaurang, konferensanläggning, café och festvåning.

filmikon Inspelningsplats för:
» Stjärnorna på slottet (2011)
» Ondskan (2003)

År Ägarlängd
~ Nils Jönsson Oxenstierna
1450 Arvingarna till föregående
1460 Uppsala ärkestift
1520 Indraget till Kronan
1571 Antonius de Palma (genom förläning)
~ ~ Scipio de Palma (föregåendes son)
1605 Svante Bielke (genom byte)
1609 Elisabeth Leijonhufvud (föregåendes änka)
1612 Sten Bielke (föregåendes son)
1639 Anna Margareta Bielke (föregåendes syster)
1643 Elsa Elisabet Brahe (föregåendes dotter)
1717 Herman Witte (genom köp)
1728 Katarina Maria voon Witten (föregåendes dotter)
1752 Per Schyllberg (adlad Carlsköld) (genom köp)
1766 Eva Bielke (genom köp)
~ ~ Adolf Rudbeck (genom köp)
~ ~ Christoffer von Numers (genom köp)
1801 Olof Ulrik von Numers (föregåendes bror) samt Karl Gripenstierna (föregåendes systerson)
1802 Bengt Magnus Björkman (genom köp)
1824 Johan Fredrik Björkman och Sofia Aurora Björkman (föregåendes barn)
1829 Lars Magnus Björkman (föregåendes bror)
1830 Axel Ulrik Björkman (föregåendes bror, genom köp)
1861 Axel Fredrik Björkman (föregåendes son, genom köp)
1900 Mauritz Johan Salin (genom köp)
1927 Karl Salin och Margit (föregåendes barn)
1937 Torsten Friis (genom köp)
1965 Birgit Thofelt, Elma Holgersson, Lotty Berg och Berta Mörner (föregåendes döttrar)

Kartinfo för Görväln
Koordinater: 59°26'05.2"N 17°47'10.4"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Görvälnsvägen, Järfälla
Telefon: 08-120 00 200
E-post: hello@gorvalnsslott.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Uppland (Allhems)

Hemsidor:
» Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
» worldconnect.rootsweb.com
» stockholms läns museum - Görväln

Inskrivet 2007-07-27 | Uppdaterat 2021-07-05