Görväln

Plats:
Vid Mälaren nära Jakobsberg, Järfälla socken, Uppland
Grundat:
1380-talet
Om/tillbyggt:
1659-1661 av Elsa Elisabeth Brahe
1802 av Bengt Magnus Björkman
Arkitekt:
Koordinater:
Görväln Uppland Historia
Görvälns slott har anor tillbaka till 1300-talet, och den första kände ägaren till gården hette Nils Jönsson Oxenstierna.

1400-talet
I mitten av 1400-talet bytte ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstierna till sig Görvälns gård som därmed kom att tillhöra biskopsgården i Stäket.
Görvälns på 1670-talet
Slottet enligt Sueciaverket

1500-talet
När Gustav Vasa drev igenom reformationen la han beslag på kyrkans och biskoparnas egendomar, som ju Görväln tillhörde. Slottet blev ett kronogods, vilket det var när Johan III år 1571 gav bort Görväln till adelsmannen Antonius de Palma. Denne hade nio år tidigare (1562) eskorterat Johans hustru, Katarina Jagellonica (35), från Polen till Sverige. Slottet ärvdes sedan av de Palmas son, Scipio de Palma.

1600-talet
Scipio de Palma var ryttmästare vid Upplandsfanan och stupade i "andra Polska kriget" under slaget vid Kirkholm i september 1605. Strax innan hade han bytt bort gården till Svante Bielke, som 1605 lät bygga en säteribyggnad som kallades för stora röda byggnaden. Bielke var förövrigt en framstående man i Karl IX:s tjänst. Vid Bielkes död 1609 övertogs gården av hustrun, Elisabeth Leijonhufvud (48), grevinna till Raseborg. När hon dog tre år senare (1612) gick gården över till deras gemensamma son, Sten Bielke (14).

Sten Bielke växte upp och blev en lärd man, han studerade både i Uppsala, Tübingen i Tyskland och Leiden i Nederländerna. 1625 blev han kunglig kammarherre och 35 år gammal, år 1633, generalguvernör över svenska Pommern. Efter att Bielke avlidit 1638 utan arvingar ärvdes gården av hans syster, friherrinnan Anna Margareta Bielke, som var gift med greven och riksrådet Nils Brahe till Rydboholm. Sistnämnde stupade vid slaget vid Lützen 1632 och efter att Anna Margareta avlidit elva år senare (1643) övergick gården till deras dotter, elvaåriga Elsa Elisabeth Brahe. Hon gifte sig sexton år gammal (1648) med Axel Oxenstiernas son, greve Erik Oxenstierna till Tidö (24).
Görväln
Foto Henrik Ismarker - 2011

Erik Oxenstierna beslöt i mitten av seklet att bygga en ny huvudbyggnad vid Görväln, och anlitade därför arkitekten Jean de la Vallée. 1659 började man uppföra det nuvarande huset – då hade dock Erik redan varit död i tre år. Därför kan man säga att det var Elsa Elisabeth Brahe som lät uppföra det nuvarande slottet. Bygget pågick i två år, fram till 1661, men slottet stod länge utan tak och var inte helt klart förrän cirka 1675.

År 1661 gifte Elsa Elisabeth om sig med pfalzgreven och hertigen av Stegeborg, Adolf Johan, som var bror till den då avlidna kungen, Karl X Gustav. På grund av sin börd hade Adolf Johan fått höga ämbeten, bland annat fem år före giftermålet då han 1656 blev generalissimus över de svenska arméerna i Preussen. Han verkade dock inte ha klarat uppgiften speciellt bra och efter att även kungen själv (hans egen bror alltså) ogillade hans ledning reste Adolf Johan hem. Efter att kungen avlidit rekommenderades Adolf Johan i dennes testamente till posten som riksmarsk – vilket dock inte godkändes av riksdagen, som även tog ifrån honom alla anspråk på arvsrätt till kronan. Adolf Johan skall även ha avskedat Görvälns byggjobbare, och det var därför som bygget låg nere i 15 år, från 1661-1675, då taket äntligen blev lagt.

1700-talet
Under detta sekel bytte Görväln ägare flera gånger, bland annat ägde familjerna Witte, Schyllberg, Bielke, Rudbeck, och von Numers Görväln.
Lindallén som finns där planterades av Eva Bielke och 1763 byggdes flyglarna om av och fick sitt nuvarande utseende.
Görvälns slott
Färglitografi Alexander Nay - 1870-talet.

1800-talet
Den första "ickeadliga" personen som ägde Görväln blev brukspatron Bengt Magnus Björkman, som 1802 köpte godset. Han lät bygga på slottet med en vindsvåning med kupor, samt lät även uppföra stallet, ladugården, vagnslidren samt "trädgårdsmästarvillan".

1900-nutid
År 1967 köpte Järfälla kommun Görvälns slott och ägor och idag finns där restaurang, konferensanläggning, café och festvåning.
Görväln
Foto Jan Norman, RAÄ - 1991

 Görvälns slott har varit inspelningsplats för:
» Stjärnorna på slottet (2011)
» Ondskan (2003)
Kartan visar platsen för Görväln
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress:
Görvälnvägen, 175 46 Järfälla
Telefon:
08-120 00 200
E-post:
info@gorvalnsslott.se
Web:
Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Uppland (I)

CD-skivor:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 1
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 4
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 28

Hemsidor:
» worldconnect.rootsweb.com
» Stockholms läns museum - Görväln
Inskrivet 2007-07-27 | Uppdaterat 2017-03-01
Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  
Av: Henrik Björkqvist     Datum: 2012-01-04 10:44:17
Stjärorna på slottet spelades in under sommaren 2011 vid Görvälnsslott. Det går säkert att få lite rörliga bilder från omgivning och inredning från svtplay. mvh Henrik
Av: Anders henriksson     Datum: 2008-09-02 18:36:28
ôverståthållare Fries bodde dä, ägde väl också fram til kommunen köpte. Kungen var på middag en gång om året.

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-09-27