Carlstens fästning

Plats:
Vid Marstrand, Bohuslän
Grundat:
1658-1689 av Karl X Gustav
Om/tillbyggt:
Om och tillbyggt i flera omgångar
Arkitekt:
Johan Wärnschiöld (1658-)
Koordinater:
Carlstens fästning Bohuslän Historia
Carlstens fästning (även Karlstens fästning) ligger på Marstrandsön på södra bohuskusten i Kungälvs kommun, Bohuslän.

1600-talet
I början av 1600-talet anlade norrmännen skansar på några av holmarna vid Marstrand för att skydda dess hamn. Marstrand tillhörde Danmark-Norge fram till freden vid Roskilde 1658 då Bohuslän blev svenskt.
Carlstens fästning
Foto Jan Eve Olsson, RAÄ - 1998

Efter fredsslutet besökte Karl X Gustav Marstrand där han diskuterade med sina fortifikationsofficerare om att befästa staden. Man började med att 1660 förstärka vissa av de skansar som norrmännen byggt. Det ansågs extra viktigt att förstärka "Hedvigholm" och den gamla "Wahlens" skans, som nu också döptes om till "Carlsten", efter Carl X Gustav. Den bestod av ett fyrkantigt kanontorn i sten omgivet av fästningsmurar. Fästningen ritades av generalkvartermästaren Johan Wärnschiöldh (†1674).

1677 intog en norsk styrka, under ledning av Ulrik Fredrik Gyldenlöve, först skansen Malepert, vars besättning flydde upp till Carlstens fästning. Sedan erövrade de även fästningen Hedvigsholm, och även den besättningen flydde upp till Carlstens fästning. Efter att de tagit alla skansar i besittning belägrade man Carlstens fästning, där kommendanten Sinclair så småningom fick ge upp. Den Dansknorska ockupationen av Marstrand med Carlstens fästning pågick från juli 1677 till september 1679, men i freden 1679 återgick allt till Sverige igen.
Carlstens fästning
Foto gula08, flickr - 2015

1700-talet
Under 1700-talets första decennium byggdes en artillerikasern, ett kommendantshus och en infanteribarack på den nedre borggården.
I juli 1719, under det stora nordiska kriget, landsteg den norska sjöhjälten Peter Tordenskjold på Koön och började beskjuta staden och fästningen. En 300 man stark besättning fanns då i fästningen och kommendanten, Henrich Danckwart, kapitulerade fem dagar senare. För sitt "svek" blev Danckwart ställd inför rätta där han dömdes till döden och halshöggs i september samma år.

1800-talet
Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet var det endast underhållsarbeten som pågick på fästningen. 1882 upphörde Carlsten att räknas till rikets fasta försvar och avrustades och utrymdes därför. De flesta av kanonerna flyttades till Karlsborgs fästning som räknades som rikets främsta försvarsposition.
Idag är fästningen en turisattraktion.
Carlstens fästning
Foto Fredrik Daniel Bruno, RAÄ - 1945

Carlstens fästning är praktiskt taget byggt av fångar. Redan 1680 började man använda fästningen som fängelse och sju år senare fanns där över 50 stycken. Under krigshotet minskade dock antalet för att år 1719 inte ha några alls, men strax efter krigsslutet blev Carlsten mer och mer en fånganstalt igen och i slutet av 1700-talet fanns över 100 fångar i fästningen och 1854 – då fästningen upphörde att vara fängelse, satt drygt 230 människor fängslade här.

Överståthållaren Carl Fredrik Pechlin satt en tid på Carlsten anklagad för medverkan till mordet på Gustav III. Han flyttades dock senare till Varbergs fästning där han dog i maj 1796.

1794-1798 satt dåvarande översten Johan Fredrik Aminoff och statsrådet Johan Albrekt Ehrenström fängslade på Carlsten anklagade för att ha försökt störta regeringen. Bägge blev frisläppta efter att Gustav IV Adolf blivit myndighetsförklarad och själv övertagit rikets styrelse.

1812-1838 satt Lasse-Maja på fästningen efter att han 1812 dömts till livstids fängelse. Han satt på Carlsten i 25 år - från 1812 till 1838, då Karl XIV Johan benådade honom.
Carlstens fästning
Foto Jan Norman - 1990
Kartan visar platsen för Carlstens fästning
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Riksfästen, Residens

CD-skivor:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 1
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 28
Inskrivet 2007-07-04 | Uppdaterat 2017-03-09
Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  
Av: Nicolas     Datum: 2012-06-10 15:57:11
Fan vad fint det är

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-09-27